Menu
Nieuws

Erkenning topklinische zorg voor Orthopedie

4 juli 2019

Deventer Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis. Dat betekent dat het ziekenhuis, naast het bieden van basiszorg, extra aandacht heeft voor excellente patiëntenzorg, onderzoek en opleiding. Nu heeft de vereniging Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ) de zorgfunctie Expertisecentrum patellofemorale chirurgie opgenomen in het STZ Topklinisch Zorgregister. Een erkenning voor hoogwaardige zorg.

'Het is fijn om erkenning te krijgen voor dit bijzondere werk'

Het specialisme Orthopedie van het Deventer Ziekenhuis is – samen met het Kinder Allergologiecentrum en MDL van het Deventer Ziekenhuis – daarin opgenomen. Dit betekent dat het Deventer Ziekenhuis nu in totaal drie erkenningen heeft voor complexe functies.

Orthopedisch chirurg Hans-Peter van Jonbergen is blij met de erkenning: ‘Het is fijn om erkenning te krijgen voor dit bijzondere werk. Ik ben heel tevreden dat het gelukt is voor het Deventer Ziekenhuis, en vergeet niet dat het een vakgroep inspanning is. Mensen komen uit alle hoeken van Nederland naar ons toe en elk jaar zien we weer een toename. Patiënten zullen deze erkenning zien als een soort ‘keurmerk’. Ze weten nu dat patellofemorale chirurgie bovengemiddeld goed is. Het zou mooi zijn als deze erkenning meer verwijzingen oplevert en dus zorgt voor een betere behandeling voor de patiënt.’

Patellofemorale chirurgie

Het expertisecentrum patellofemorale chirurgie legt zich toe op de behandeling van patellofemorale artrose. Jaarlijks worden ongeveer 160 patellofemorale protheses geplaatst in Nederland, waarvan 60 tot 80 in het Deventer Ziekenhuis. De operatie wordt al uitgevoerd sinds de jaren ’70, maar Hans-Peter van Jonbergen is de kar gaan trekken. ‘Ik ben één van de weinige dokters in het land die het zoveel uitvoert. Het gaat niet alleen om de aantallen, het gaat ook om het geven van de juiste adviezen. Patiënten worden naar ons doorverwezen door andere orthopedisch chirurgen en mensen komen speciaal naar ons toe voor een second opinion. Het is mooi als ik nog meer mensen advies kan geven voor de beste behandeling.’ Landelijk zijn we nu dus erkend specialist in de behandeling van patellofemorale artrose.

STZ Topklinisch Zorgregister

Het STZ Topklinisch Zorgregister biedt een overzicht van als topklinisch beoordeelde zorgfuncties binnen de topklinische opleidingsziekenhuizen. Dit register komt tot stand op basis van een oordeel op acht verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Het kwaliteitsregister is bedoeld voor patiënten, maar ook voor huisartsen en andere verwijzers. Ze kunnen er eenvoudig vinden wáár en hoe hoogwaardige en bijzondere zorg op topklinisch niveau wordt aangeboden.

Topklinisch Ziekenhuis

Topklinische ziekenhuizen zijn ziekenhuizen die zich onderscheiden door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiënt gericht wetenschappelijk onderzoek, hoogwaardige zorg en opleiding. Nederland telt 26 in Nederland en het Deventer Ziekenhuis is daar één van.