Menu
Nieuws

Druk op de zorg neemt toe door stijgende coronacijfers

21 oktober 2021

De druk op de zorg neemt toe, valt te lezen en te horen in de media. Als Deventer Ziekenhuis vinden we het belangrijk om te laten weten hoe de situatie in ons ziekenhuis is.

Situatie in Deventer Ziekenhuis

Er liggen op dit moment enkele COVID patiënten in het Deventer Ziekenhuis. We ondervinden op dit moment dan ook nog geen capaciteitsproblemen op het gebied van COVID zorg. De COVID zorg is onderdeel van onze normale (spoed) zorg. Dat kan echter snel veranderen. We zien dat de druk bij omliggende ziekenhuizen, zoals Isala en Gelre, toeneemt. Dat kan ook gevolgen hebben voor het Deventer Ziekenhuis, doordat patiënten worden overgeplaatst. Als de druk toeneemt, heeft dat gevolgen voor onder andere de intensive care (IC) en de verpleegafdelingen.

Verschil eerder golven en huidige situatie

In het voorjaar van 2020 lagen er meer COVID-patiënten in het ziekenhuis dan nu. Dat kon toen omdat bijna alle overige zorg werd stopgezet en alle zorgverleners bijsprongen op de COVID-afdelingen. Er werd heel veel van hen gevraagd. Bovendien bleven de meeste mensen thuis in lockdown, wat tot minder (verkeers)ongelukken leidde. Zo lukte het om de eerste golf door te komen, en konden er veel meer COVID patiënten worden opgenomen.

Nu, oktober 2021, is de situatie heel anders. We hebben nu weliswaar minder COVID patiënten liggen dan in het voorjaar van 2020 maar het verschil is dat veel reguliere zorg toen niet doorging en nu wel. Bovendien zijn er nu minder zorgverleners beschikbaar door, onder meer, een hoger ziekteverzuim.

Zorg gaat door waar mogelijk

Tot op heden kunnen we de zorg in het Deventer ziekenhuis goed overeind houden. We willen de zorg, daar waar het kan, zoveel mogelijk door laten gaan. Acute zorg, spoedoperaties, oncologische zorg en zorg voor onze hart- en vaatpatiënten, geplande keizersneden en overige niet uitstelbare operaties gaan gewoon door. Afspraken op de polikliniek en op de dagbehandeling gaan zoveel mogelijk door. Ook als u doorverwezen wordt door uw huisarts kunt u bij ons terecht. Een bezoek aan ons ziekenhuis is veilig. U wordt telefonisch geïnformeerd als uw afspraak niet doorgaat. Als u geen bericht krijgt, gaat de afspraak gewoon door.

Voorbehoud

Als de situatie in deze regio of landelijk anders wordt dan dat ‘ie nu is, vraagt dat mogelijk om andere maatregelen. Indien dit aan de orde is informeren we patiënten en onze partners in de zorgketen hierover zo snel mogelijk.

Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u zelf doen om het besmettingsrisico op corona en griep zo klein mogelijk te houden deze winter? Allereerst door de basismaatregelen in acht te nemen: 1,5 meter afstand, thuiswerken waar mogelijk, handen wassen, ventileren.

Daarnaast is het van groot belang om thuis te blijven bij klachten en altijd te laten testen bij de GGD. Ook als u een negatieve uitslag van een zelftest heeft.

En ten derde: haal een vaccinatie, tegen de griep als u daarvoor uitgenodigd wordt én tegen corona. De prognoses van het RIVM voorspellen dit najaar en winter meer COVID-besmettingen èn een griepgolf. Afgelopen winter is de griep nagenoeg weggebleven door de coronamaatregelen. Hierdoor hebben mensen minder weerstand opgebouwd tegen de griep. Dit kan leiden tot een flinke toename aan grieppatiënten in de ziekenhuizen.

Vaccineren helpt echt! De meeste patiënten die nu bij ons zijn opgenomen met COVID zijn niet gevaccineerd. Bovendien hebben de mensen die gevaccineerd zijn, minder klachten.