Menu
Nieuws

De Stentor: Ziekenhuis loopt tegen grenzen aan

31 maart 2020

De opname van corona-patiënten op de intensive care loopt in Deventer tegen haar grenzen aan. Waar nu weer even wat lucht is met 15 bezette bedden op de ic, was het afgelopen weekeinde spannend toen 18 bedden door corona-patiënten bezet werden. Een negentiende coronazieke moest overgebracht worden naar Utrecht. 'We hebben binnen de regio nu geregeld dat mensen naar Duitse ziekenhuizen overgebracht kunnen worden', zegt ziekenhuisbestuurder Eric Kroon.

'Het zijn dagkoersen'

Onderstaand artikel verscheen op 31 maart 2020 in De Stentor. Het is een interview met onze bestuurder Eric Kroon. Het artikel belicht de huidige situatie in ons ziekenhuis in deze coronacrisis.

'Het zijn dagkoersen. Er zijn momenteel 48 mensen die verpleegd worden binnen het ziekenhuis, dat aantal ligt stabiel rond de vijftig de laatste dagen.' Er zijn 19 mensen ontslagen in de afgelopen weken, en 13 mensen in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van het verwoestende virus. 'Een landelijk registratiesysteem draait nu. Tot nu toe regelden we dat soort dingen als ziekenhuizen onderling. Maar de regionale ic's lopen vol, terwijl het aantal ic-bedden tot ruim over de honderd is opgeschaald. Deventer heeft eerder in totaliteit 20 mensen uit Brabant opgenomen. Maar daar kan nu geen sprake meer van zijn.'

Eerder gebruik maken van Duitse bedden

In ROAZ-verband (Regionaal verband Acute Zorgketen) zijn er afspraken gemaakt met ziekenhuizen net over de grens. 'Dat die samenwerking met Duitsland er nu is, is maar goed ook, want misschien moeten we er al eerder gebruik van maken dan we denken', zegt Kroon. In het ROAZ waaronder Deventer valt, vallen ook de ziekenhuizen in Harderwijk, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Zwolle, Meppel en Hardenberg.

Waar landelijk aangedrongen wordt op nog meer opschaling, ziet Deventer die mogelijkheid niet meer. 'We zijn van tien reguliere ic-bedden naar 20 gegaan', zegt Kroon. 'En die 20 hebben allemaal beademingscapaciteit. Inmiddels zijn drie verpleegafdelingen volledig omgebouwd voor corona-patiënten. Daarvan zijn er twee nu in gebruik en een apart deel voor palliatieve zorg. We hebben capaciteit voor zo'n 99 patiënten.'

'We hebben de apparatuur. We hebben de bedden. Maar we hebben tekort aan gespecialiseerde ic-verpleegkundigen en intensivisten. Ter verduidelijking: we hebben tegen de vijftig zorgverleners op de ic. Daarvan werken er 22 vandaag, en 22 morgen. Twaalf-uursdiensten, om en om. Er zit geen lucht in.'

Code Zwart bij onvoldoende personeel

'We hebben veel gedaan om allerlei functies om de ic-zorg heen met andere zorgverleners op te vangen. OK-personeel is getraind. We inventariseren wie wil werken: oud-medewerkers, mensen van andere afdelingen. We hebben 24/7 covid-teams met alle mogelijke disciplines erin als geriaters en longartsen. Maar direct aan dat bed moet gewoon voldoende goed gekwalificeerd personeel staan om de zorg te kunnen bieden die voor deze patiënten nodig is. Mocht dat niet meer lukken heb je het echt over code zwart en een nooddecreet dat het kabinet zou moeten afgeven. Dan wordt kwantiteit belangrijker dan kwaliteit. Het is niet ondenkbaar. Maar daar zijn we niet.'

'Een te volle ic is iets wat je als ziekenhuis niet wilt. We moeten ruimte houden voor spoedzorg. Er is in Italië sprake van geweest dat dat niet meer kon. En in Brabant op sommige plekken eventjes. Maar dan los je dat samen op. Door juist die ic-overplaatsingen. Met name de stijging van het aantal ic-patiënten gaat te hard. De trendlijn blijkt ook hier een hele steile lijn.'

'Gelukkig is een van onze ic-patiënten ook weer van de beademing afgekomen. Die wordt nu weer op een reguliere verpleegafdeling verzorgd. Zo worden er – dat mag ook wel eens gezegd worden – gelukkig ook weer mensen beter. En je merkt dat dat het personeel enorm goed doet. Die worstelen met de onvoorspelbaarheid van het ziektebeeld dat bij corona hoort. Die zijn trots en blij dat er ook eens positief nieuws is.'

COPYRIGHT: Dit artikel is gepubliceerd op 31 maart 2020 in De Stentor.

Patiëntenverhaal

Jan Herman ten Velde (53) belandt als derde patiënt op de pas ingerichte corona verpleegafdeling van ons ziekenhuis. Na twaalf dagen is hij ontslagen. ‘Ik ben iedereen zo dankbaar, want ik heb op het randje van leven en dood gebalanceerd. De zorgverleners hebben mijn leven gered.’

Het hele verhaal