Menu
Nieuws

Aanpassing reguliere zorg voor coronazorg

6 november 2020

Het Deventer Ziekenhuis vangt een toenemend aantal coronapatiënten op. Ze komen vanuit de eigen regio, maar ook worden coronapatiënten overgenomen van andere ziekenhuizen zoals landelijk is afgesproken.

Meer ruimte creëren voor coronazorg

Dit betekent dat meer coronazorg geleverd moet worden en dat kan alleen als er meer verpleegkundigen, artsen en bedden beschikbaar zijn voor deze patiënten.

Om onze zorg tijdens deze tweede coronagolf zoveel mogelijk toegankelijk te houden voor onze patiënten, nemen wij al enige tijd diverse maatregelen. Wij zijn helaas genoodzaakt om een deel van de niet-spoedeisende operaties te verschuiven naar een later tijdstip. Dit gebeurt alleen als het medisch verantwoord is.

Welke zorg wel en welke niet?

Acute zorg, spoedoperaties, oncologische zorg en zorg voor onze hart- en vaatpatiënten, geplande keizersneden en overige niet uitstelbare operaties gaan uiteraard gewoon door. Voor een aantal minder urgente operaties, zoals bijvoorbeeld knie- of heupoperaties kan de wachttijd oplopen. Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld of een ingreep kan worden uitgesteld. Patiënten van wie de ingreep moet worden verplaatst, worden gebeld. In overleg met deze patiënten spreken we een nieuwe datum af op een later moment.

Polikliniek en dagbehandelingen gaan door

De poli-afspraken gaan gewoon door. Verwijst uw huisarts u naar ons ziekenhuis? Of heeft u een afspraak op de polikliniek of de dagbehandeling? Een bezoek aan ons ziekenhuis is veilig. Patiënten worden telefonisch geïnformeerd als hun afspraak niet doorgaat. Als u geen bericht krijgt, dan gaat uw afspraak gewoon door.

Meer weten?