Menu

Ziekenhuisartsen in Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis gaat vanaf medio 2019 ziekenhuisartsen inzetten ten behoeve van de zorg voor opgenomen patiënten van meerdere disciplines. De bedoeling is om te starten met twee ziekenhuisartsen. In het overgangsscenario naar kwalitatief optimale en toekomstbestendige klinische zorg wordt ernaar gestreefd in 2020 uit te breiden met nog twee ziekenhuisartsen. In de jaren daarna is verdere uitbreiding voorzien. Het ziekenhuis leidt ook zelf ziekenhuisartsen KNMG op.

Van twee naar vier

In de jaren 2019 en 2020 wordt begonnen met het inzetten van ziekenhuisartsen op een drietal afdelingen: afdeling B2 (klinische geriatrie, longziekten, neurologie), afdeling C2 (heelkunde-gastro-enterologie en vaatchirurgie, MDL geneeskunde) en afdeling D2 (orthopedie, traumatologie en urologie). De verwachting is dat de volgende jaren bij voldoende gunstige ervaring de formatie ziekenhuisartsen zal toenemen en worden uitgebreid naar andere afdelingen.

In eerste instantie worden ziekenhuisartsen tijdens kantooruren en wellicht in de avonduren in de kliniek ingezet. De ziekenhuisartsen komen in dienst van het ziekenhuis. Hun rol als behandelaar delen zij met de opnemende en eindverantwoordelijke specialisten. De wijze waarop het hoofdbehandelaarschap wordt vormgegeven wordt met elk specialisme nader bepaald. Zolang de rol van de ziekenhuisartsen in ontwikkeling is, zal nog geen sprake zijn van vakgroepvorming. De ziekenhuisartsen zijn generalistische ‘specialisten’ en wisselen minimaal eenmaal per twee jaar van afdeling. Ten behoeve van kwaliteit en veiligheid op de klinische afdeling werkt de ziekenhuisarts samen met regieverpleegkundigen en de kwaliteitsfunctionarissen van het ziekenhuis.