Menu

Magreet van Zeelen

Onze zorg draait om u. Als patiënt en als bezoeker. Daarom hechten we veel waarde aan uw mening en inbreng in beslissingen die we nemen. En om alle patiënten en bezoekers één stem te geven, is er de Patiëntenraad. De leden stellen zich zelf voor.

'Inbreng van patiënten is onmisbaar bij veranderingen in de zorg'

Wie ben je, wat doe je?

'Als geboren en getogen Lochemse voel ik mij thuis in deze regio. Na een periode gewerkt te hebben binnen ontwikkelingssamenwerking ben ik weer teruggekeerd naar deze regio en heb verschillende beleidsmatige en bestuurlijke functies vervuld in de eerstelijnszorg. Daar ligt mijn hart nog steeds. Ik houd me beroepsmatig vooral bezig met veranderingsprocessen binnen de eerstelijnszorg, waarbij samenwerking en kwaliteit van zorg centraal staan.'

Drive als lid: waarom ben je lid van de Patiëntenraad van het Deventer Ziekenhuis?

'De gezondheidszorg, ook in het Deventer Ziekenhuis, staat voor grote uitdagingen. De vraag naar zorg neemt in omvang toe en de vraag van de patiënt verandert en wordt complexer. In de organisatie van de zorg zal de komende periode dus veel wijzigen. De kennis en ervaringen van patiënten moeten mederichting geven aan die veranderingen. Het is een gemiste kans om patiënten niet te vragen wat hun wensen en behoeften zijn en welke knelpunten zij ervaren, voordat een nieuwe richting wordt ingeslagen. Die inbreng is onmisbaar om de zorg zo goed mogelijk te organiseren en goede, veilige, zinnige en zuinige zorg te kunnen bieden.'

Wat wil je bereiken?

'Zorg wordt niet alleen geleverd in het ziekenhuis, maar altijd in samenwerking met andere zorgverleners. Daarvoor is goede (digitale) samenwerking tussen zorgverleners nodig. Niet alle zorg hoeft geleverd te worden door het ziekenhuis: de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment is ook een belang dat patiënten hebben. Zorg hoeft bovendien niet altijd fysiek plaats te vinden, maar kan ook digitaal: een digitaal consult, een e-mail aan je arts, een app om je (chronische) ziekte te monitoren, het digitaal maken van een afspraak en het inzien van je eigen dossier. Op dat terrein kunnen er nog zeker slagen gemaakt worden. Ik draag graag mijn steentje bij om als Patiëntenraad een kritische, betrouwbare en betekenisvolle gesprekspartner te zijn voor de raad van bestuur en het management van het Deventer ziekenhuis in hun zoektocht naar het vormgeven dan alle veranderingen. Als Patiëntenraad zie ik graag dat wij deze uitdagende rol vervullen op basis van onze eigen waarnemingen en discussies over nieuwe ontwikkelingen en inzichten, steeds vanuit het perspectief van patiënten. En om dat te mogen doen samen met een enthousiast team collega’s in de Patiëntenraad , die elkaar in kennis en ervaring aanvullen, is heel inspirerend!'