Menu

Labnieuws april 2021

Ons ziekenhuis kent diverse laboratoria, zoals het Laboratorium voor Klinische Farmacie en Toxicologie (KFTL) / Klinische Chemie (KCL) / Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMMI) / Klinische Pathologie. Hier vindt u diverse nieuwtjes van deze laboratoria. De nieuwtjes verschijnen ook in Lijn 1, de speciale nieuwsbrief voor huisartsen.

Aanpassing referentieintervallen lipidspectrum

In mei 2021 worden in het Deventer Ziekenhuis geslachts- en leeftijdsafhankelijke referentieintervallen geïmplementeerd voor lipiden. Deze intervallen zijn vastgesteld op basis van lipidspectra bepaald in de Groningse Lifelines Study met daarin meer dan 133000 deelnemers die geen hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis hadden en geen cholesterolverlagende medicatie gebruikten. Dit is een goed met Deventer en omstreken vergelijkbare populatie en de gebruikte bepalingen zijn vergelijkbaar met onze meetmethodes. Voor alle bepalingen hanteren we het 2,5ste- en 95ste-percentiel als onder- en bovengrens. In de labgids kunt u een overzicht van de referentie-intervallen per geslacht en leeftijdsinterval vinden.

Voor interpretatie van de uitslagen en streefwaarden voor lipiden van de individuele patiënt verwijzen we u naar de NHG standaard CVRM of het gebruik van een gevalideerde online calculator (www.u-prevent.nl) .