Menu

Jaarverslag 2019

Uit het jaarverslag 2019 valt op te maken dat het Deventer Ziekenhuis het jaar 2019 positief heeft afgesloten.

Samen in Salland

Het jaar 2019 was het jaar van verbindingen leggen en vernieuwingen doorvoeren om daarmee een essentiële bijdrage te leveren aan een vitaal en toekomstbestendig zorgnetwerk in Salland. De inzet van onze deskundige en bevlogen medewerkers en medisch specialisten is daarbij van cruciaal belang. De veelheid aan projecten, de diverse onderzoekslijnen, de uitstekende patiëntbeoordelingen en de behaalde resultaten in 2019 zijn hiervoor illustratief. Dit geldt niet alleen voor het jaar 2019. Wij zijn al jaren bezig om de zorg te vernieuwen en te verbeteren in het belang van onze patiënten. Als topklinisch opleidings-ziekenhuis ligt daar ook onze ambitie. Die realiseren we niet alleen. Samen met onze netwerkpartners in Salland staan we voor een hoogkwalitatief zorgaanbod.

Jaarverslag 2019