Menu

Coronanieuws

We realiseren ons dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus zich snel opvolgen, waardoor de situatie van dag tot dag verandert. Daarom bieden we u hier de laatste nieuwsupdates in het Deventer Ziekenhuis.

Lees voor
 • Winkeltje weer open

  Onze winkel naast het bezoekersrestaurant opent haar deuren weer op maandag 17 mei. Openingstijden: 13.00 - 16.00 uur op doordeweekse dagen en in het weekend en feestdagen van 13.30-17.00 uur. Het aanbod in de winkel blijft voor alsnog beperkt tot cadeauartikelen, snoep, bloemen en frisdrank. Let op: er kan alleen gepind worden.

 • Aanscherping bezoekersregeling kinderen

  Het Deventer Ziekenhuis neemt extra maatregelen voor een bezoek aan ons ziekenhuis om patiënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

  Per patiënt mag maximaal 1 kind - tot en met 12 jaar uit het eigen gezin - onder begeleiding van 1 ouder of andere volwassene naar het bezoekuur komen.

  Voor de meeste afdelingen geldt één bezoeker per patiënt per dag. Kinderen vanaf 13 jaar worden als één volwaardige bezoeker gerekend. Natuurlijk gelden er uitzonderingen voor ernstig zieke patiënten. Klik hier voor alle tijden per afdeling. Kijk voor uw komst eerst op www.dz.nl/bezoek voor alle tijden per afdeling en de maatregelen voor uw komst.

 • ’What if scenario’

  Binnen de regio zijn we voorbereid op en liggen er plannen klaar voor het opschalen van zorg als de toestroom groter wordt. Als de maximale plannen echter niet meer voldoende zijn, treedt het zogenaamde ‘What if scenario’ in werking. Van een ‘What if scenario’ is sprake wanneer er landelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar is om patiënten op de gebruikelijke wijze en conform de professionele standaard, zoals we gewend zijn in de ziekenhuizen, huisartsenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en wijkverpleging, te behandelen en te verzorgen. Het kan daarbij gaan om een tekort aan (IC-) bedden, personeel, (beschermings-) middelen en andere materialen. Het ‘What if scenario' beschrijft wat de alternatieven zijn en hoe de keten daarin samenwerkt. Dit noodscenario wordt landelijk afgekondigd door het kabinet.

 • Aanscherping bezoekersregeling

  Naar aanleiding van de nieuwe landelijke COVID-maatregelen om maximaal één bezoeker te ontvangen, hebben wij – per direct- onze bezoekregeling aangepast. Voor de meeste afdelingen geldt nu één bezoeker per patiënt per dag. We hebben onze bezoekuren teruggebracht naar één: namelijk van 15:00 tot 17:00 uur. Natuurlijk gelden er uitzonderingen voor ernstig zieke patiënten en voor kinderen. Klik hier voor alle tijden per afdeling.

 • Eerste zorg­ver­le­ners krijgen COVID-19 vaccin

  De eerste zorgmedewerkers van het Deventer Ziekenhuis kregen woensdag 6 januari het BioNtech/Pfizer COVID-19 vaccin toegediend. Arts-microbioloog Júlia da Silva gaf IC-intensivist Carmen Bles het allereerste vaccin. Carmen: ‘Een eer is te veel gezegd, maar ik wil hiermee laten zien dat we vaccineren gewoon moeten doen.’ Julia: ‘Ik vind het echt een historisch moment.’

  Lees hier het volledige nieuwsbericht

 • Start ver­vroegd vac­ci­ne­ren zie­ken­huis­per­so­neel

  Naar aanleiding van de landelijke berichtgeving over het vervroegd vaccineren van het ziekenhuispersoneel zal het Deventer Ziekenhuis op de kortst mogelijk haalbare termijn starten met het vaccineren van medewerkers in de acute zorg.

  Lees hier het volledige nieuwsbericht

 • 2020: het jaar van corona

  Wat een jaar was het. Voor u, voor ons. Mensen werden als gevolg van corona (ernstig) ziek, of erger, overleden. Families -soms van ver weg omdat we patiënten uit het land van andere ziekenhuizen overnamen- zaten lang in spanning of geliefden weer van corona zouden herstellen.

  Lees hier het volledige nieuwsbericht

 • Zorg gaat door waar mo­ge­lijk

  Het Deventer Ziekenhuis wil, daar waar het kan, de zorg zoveel mogelijk door laten gaan. We zijn echter helaas genoodzaakt om niet-spoedeisende operaties te verschuiven naar een later tijdstip. Dit gebeurt alleen als het medisch verantwoord is.

  Lees hier het volledige nieuwsbericht.

 • Deventer Ziekenhuis houdt zorg zoveel mogelijk overeind

  Het Deventer Ziekenhuis wil, daar waar het kan, de zorg zoveel mogelijk door laten gaan, ondanks de aangekondigde verscherpte maatregelen van het kabinet. Patiënten hoeven geen afspraken af te zeggen. Een bezoek aan ons ziekenhuis is veilig.

  Lees hier het volledige nieuwsbericht

 • Vanwege de nieuwe maatregelen van de lockdown (ingang van 15 december) is de kapper en het winkeltje in de centrale hal gesloten.

 • Mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes per 1 december

  Per 1 december is het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes verplicht. Dat geldt ook voor het Deventer Ziekenhuis. We volgen hiermee landelijke regelgeving van de Rijksoverheid op.

  Bent u patiënt, begeleider of bezoeker, draag dan een mondkapje bij een bezoek aan ons ziekenhuis. Deze maatregel geldt voor iedereen; ook voor de mensen die geen klachten hebben. Patiënten en bezoekers moeten het mondkapje gedurende het hele verblijf in het Deventer Ziekenhuis ophouden.

  Lees hier het volledige nieuwsbericht

 • Aanpassing reguliere zorg

  Het Deventer Ziekenhuis vangt een toenemend aantal coronapatiënten op. Ze komen vanuit de eigen regio, maar ook worden coronapatiënten overgenomen van andere ziekenhuizen zoals landelijk is afgesproken. Dit betekent dat meer coronazorg geleverd moet worden en dat kan alleen als er meer verpleegkundigen, artsen en bedden beschikbaar zijn voor deze patiënten. Wij zijn helaas genoodzaakt om een deel van de niet-spoedeisende operaties te verschuiven naar een later tijdstip. Dit gebeurt alleen als het medisch verantwoord is.

  Lees hier het volledige nieuwsbericht.

 • Uitkering zorgbonus

  De Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis heeft besloten om, vooruitlopend op de zorgbonus van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), nu alvast medewerkers in loondienst €1.000 euro netto uit te keren.

  Lees hier het volledige nieuwsbericht.

 • Bezoekersrestaurant

  I.v.m. de landelijke maatregelen ten aanzien van de sluiting van horeca, sluit ons bezoekersrestaurant per woensdag 14 oktober 20.00 uur. U kunt, tegen betaling, voor koffie en thee terecht bij de automaten in de hal. Voor sapjes en water kunt u terecht bij onze winkel van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Op zaterdag en zondag is de winkel gesloten.

 • Inzet coronacoaches

  Met ingang van maandag 19 oktober worden de coronacoaches van maandag t/m vrijdag ingezet van 8.00- 20.30 uur en op zaterdag en zondag van 14.00-20.30 uur. Deze coaches staan op diverse plekken in ons ziekenhuis om bezoekers, patiënten en hun begeleiders op een positieve manier te helpen herinneren aan de afspraken en regels m.b.t. corona. Ook beantwoorden zij vragen en begeleiden zij patiënten naar bijvoorbeeld een passende wachtruimteplek. Geheel passend bij ons gastvrije karakter!

  Hoe herkent u een coronacoach?

  Een coronacoach is niet gekleed in een uniform, maar wel herkenbaar aan kleding met de opdruk ‘Coronacoach’ op de rugzijde. Een coronacoach is opgeleid en getraind op het gebied van gastvrijheid en kent de regels omtrent corona.

 • Advies om mondneusmasker te dragen

  In het Deventer Ziekenhuis vragen we patiënten, hun eventuele begeleider en andere bezoekers per 2 oktober om een mondneusmasker te dragen. Dat geldt ook voor de mensen die geen klachten hebben. Patiënten en bezoekers moeten het mondkapje gedurende het hele verblijf in het Deventer Ziekenhuis ophouden. Medewerkers van het Deventer Ziekenhuis dragen in alle openbare ruimtes ook een mondneusmasker of zitten achter schermen.

  Alle locaties

  Deze maatregel geldt op al onze locaties en in alle openbare ruimtes van het Deventer Ziekenhuis. Dit zijn de centrale hal, in het trappenhuis/ in de liften, in het bezoekersrestaurant (u mag het masker afdoen als u daar zit) en alle wachtruimtes van onze poliklinieken en onderzoekafdelingen.

  Hiermee geven wij gehoor aan het advies van de Rijksoverheid om mondneusmaskers te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Daar horen ook ziekenhuizen bij.

  Lees hier meer.

 • Coronacoaches

  Vanaf 14 september zijn we gestart met de inzet van coronacoaches in het ziekenhuis. Deze coaches staan op diverse plekken in ons ziekenhuis om bezoekers, patiënten en hun begeleiders op een positieve manier te helpen herinneren aan de afspraken en regels m.b.t. corona. Ook beantwoorden zij vragen en begeleiden zij patiënten naar bijvoorbeeld een passende wachtruimteplek. Geheel passend bij ons gastvrije karakter!

  Pilot

  Er zijn - bij wijze van proef- voorlopig twee coronacoaches aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. U kunt ze tegenkomen in de centrale hal en op het poliplein en tijdens bezoekuren.

  Hoe herkent u een coronacoach?

  Een coronacoach is niet gekleed in een uniform, maar wel herkenbaar aan kleding met de opdruk ‘Coronacoach’ op de rugzijde. Een coronacoach is opgeleid en getraind op het gebied van gastvrijheid en kent de regels omtrent corona.

 • Registratie bezoekersrestaurant

  In het bezoekersrestaurant zullen we bezoekers gaan registreren. We zijn verplicht om je naam en telefoonnummer te vragen. Ook zullen we de tijd noteren. De registratie is vrijwillig: als u uw gegevens niet wilt geven, hoeft dat niet. Met deze registratie wil de regering bron- en contactonderzoek door de GGD makkelijker maken. Wanneer iemand in het bezoekersrestaurant besmet wordt met corona, kan de GGD achterhalen met wie deze persoon contact heeft gehad.

 • Bloedafname alleen op afspraak

  In het ziekenhuis en op onze servicepunten in de regio kon u altijd zonder afspraak terecht voor bloedafname. U kunt alleen nog voor bloedafname op afspraak terecht, zowel in het ziekenhuis als bij onze servicepunten. Deze maatregel is ingevoerd om de 1,5 meter maatregel te kunnen hanteren en lange wachttijden te voorkomen. Bel eerst naar het Deventer Ziekenhuis voor het maken van een afspraak, tel.: (0570) 53 54 64. Door 1 van onze medewerkers wordt dan een afspraak ingepland.

  Heeft u een afspraak gemaakt?

  Volg deze maatregelen op als u op de afgesproken dag en tijd naar ons servicepunt of in het ziekenhuis voor bloedafname komt:

  • Neem uw patiëntenpas mee of een geldig legitimatiebewijs.
  • Kom alleen naar uw afspraak. Laat uw begeleider buiten wachten.
  • Meldt u zich op het afgesproken tijdstip, niet eerder.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • Denk eraan om 1,5 meter afstand te houden, naar anderen.
  • Tijdens de bloedafname draagt de zorgverlener een mondneusmasker.
  • Verlaat na uw afspraak direct de locatie.

  Heeft u klachten (hoesten, niezen, verkoudheid of koorts)?

  Bel eerst met uw huisarts, behandelend arts of trombosedienst en overleg of uw afspraak uitgesteld kan worden.

 • Ziekenhuis stuurt brief met afspraakvoorstel

  Zoals u weet heeft de zorg op de meeste afdelingen in ons ziekenhuis een tijdje stilgelegen vanwege corona. We pakken dit nu weer op en doen ons best om voor iedereen weer zo snel mogelijk een afspraak in te plannen. Het helpt ons om daarbij tijdelijk onze werkwijze iets aan te passen en het plannen van afspraken anders te doen dan u van het Deventer Ziekenhuis gewend bent. In plaats van dat we u bellen om een afspraak te maken, sturen we u nu een brief thuis met een afspraakvoorstel. Als u niet kunt op het voorgestelde moment, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen voor een andere mogelijkheid. Als uw afspraak binnen twee weken moet plaatsvinden, dan bellen we u wel. Deze manier van werken is tijdelijk zodat we alle afspraken beter en sneller kunnen plannen.

 • Mee met iemand naar het ziekenhuis?

  Komt u als begeleider of chauffeur mee met iemand naar het ziekenhuis? Wacht dan buiten. Zo houden we de wachtruimtes beschikbaar voor patiënten. Uiteraard geldt dit niet voor ouders die met hun kind komen. En zijn er ook situaties te bedenken, denk aan een gesprek over een diagnose, een behandeling of medicatie, waarbij de komst van een begeleider juist wenselijk is. We geven op deze website tips hoe u zich kunt voorbereiden op een gesprek.

 • Bloedafname op afspraak

  Om volle wachtkamers te voorkomen gaat het Deventer Ziekenhuis vanaf maandag 4 mei werken met een afspraaksysteem voor bloedafname. Wie een verwijzing van de huisarts, trombosedienst of medisch specialist krijgt, kan voor het maken van een afspraak bellen naar (0570) 53 54 64. Dan wordt door de medewerker in overleg met de patiënt een afspraak ingepland. Het Deventer Ziekenhuis verwacht in binnenkort ook een online afsprakensysteem beschikbaar te hebben, zodat de patiënt de afspraak zelf kan plannen.

 • Regulier parkeerbeleid

  Nu de reguliere zorg weer langzaam opstart, zal het ziekenhuis terugkeren naar het reguliere parkeerbeleid vanaf woensdag 6 mei. Tip: gebruik de parkeerplaats buiten om zoveel mogelijk de gepaste afstand te hanteren bij het parkeerautomaat.

 • Een mooie ballon, kaartjes, bloemen of een lekkere reep chocolade: in onze winkel vindt u altijd een leuk cadeau voor een dierbare. Vanaf 6 mei 2020 is de winkel weer open. Er kan alleen gepind worden. De giftshop is doordeweeks open van 09.00 - 17.00 uur en in het weekend en feestdagen van 13.30 - 17.00 uur. Let wel: alleen de winkel opent dus geen bezoekersrestaurant.

 • Reguliere zorg hervat

  Door de coronacrisis hebben we noodgedwongen poliklinische afspraken moeten verplaatsen. Nu de zorg voor coronapatiënten in de kliniek wat rustiger wordt, krijgen we weer wat meer ruimte om andere zorg op te pakken. Dat doen we natuurlijk alleen als het mogelijk en verantwoord is als het gaat om inzet van personeel, het gebruik van materialen en de anderhalve meter regel in de wachtkamers.

 • Parkeren open voor iedereen

  Vanwege de beschikbaarheidsdiensten van onze medewerkers tijdens deze coronacrisis, verruimt ons ziekenhuis tijdelijk het parkeerbeleid. Daarom is de slagboom vanaf heden 24/7 open en kunnen mensen in en uit rijden wanneer dat nodig is. Deze maatregel is tijdelijk en genomen in het kader van de crisissituatie. Als de situatie het weer toelaat, zal het ziekenhuis terugkeren naar het reguliere parkeerbeleid.

 • Aangepaste dienstregeling

  Voor de buslijnen van Keolis is er een aangepaste corona dienstregeling. De ritten zijn beter verspreid over de hele dag en er wordt vaker langs het ziekenhuis gereden. Let op: deze nieuwe dienstregeling staat nog niet op het bordje bij de halte. De aanpassingen zijn wel in de online reisplanners verwerkt. Plan uw reis daarom (liefst maximaal 1 uur) altijd van tevoren via onze reisplanner of 9292.nl voor de juiste vertrektijden en een actueel reisadvies. Let op: er worden in de bus geen vervoersbewijzen meer verkocht bij de buschauffeur, reizen kan alleen met een OV-chipkaart. Hieronder staat een overzicht met de belangrijkste aanpassingen per lijn. Hier vind je een overzicht.

 • CT-scanner gereed

  De tijdelijke CT-scanner die voor de Spoedpost staat is gereed om de eerste patiënten te onderzoeken op verdenking van corona. Vorige week stond alleen de extra cabin van de huisartsenpost nog voor de Spoedpost. Amper een week later staat er een tweede cabin met een CT-scanner om sneller coronapatiënten te diagnosticeren. De CT-scanner kon er komen dankzij de medewerking van Philips. 'Oplossingen zoals deze CT-scanner helpen zorgprofessionals om iets meer overzicht te krijgen op deze complexe en dynamische situatie. We zijn dan ook dankbaar dat we Deventer Ziekenhuis met deze oplossing kunnen ondersteunen', vertelt Arjon Hoekstra, Head of Precision Diagnosis at Philips Benelux.

 • CT-scanner

  Ons ziekenhuis gaat bij de ingang van de spoedeisende hulp uit voorzorg met een mobiele CT-scanner patiënten screenen met een sterk vermoeden op corona. Met een scan kan snel duidelijk worden of een patiënt mogelijk besmet is met corona. Zo kan besmetting van andere patiënten en medewerkers voorkomen worden. De scan, die binnen vijftien seconden is gemaakt, geeft nog geen definitieve diagnose, maar wordt ingezet naast een labtest. Met de mobiele scanner, die afkomstig is van Philips, kan de reguliere CT-afdeling beter worden ingezet voor de niet (verdachte) corona patiëntenstroom. Vanaf woensdag 8 april zullen de eerste scans ingezet worden.

 • In De Stentor

  De opname van corona-patiënten op de intensive care loopt in Deventer tegen haar grenzen aan. Waar nu weer even wat lucht is met 15 bezette bedden op de ic, was het afgelopen weekeinde spannend toen 18 bedden door corona-patiënten bezet werden. Een negentiende coronazieke moest overgebracht worden naar Utrecht. 'We hebben binnen de regio nu geregeld dat mensen naar Duitse ziekenhuizen overgebracht kunnen worden', zegt ziekenhuisbestuurder Eric Kroon.

  Lees hier het verhaal.

 • Triage tent Huisartsenpost

  De Huisartsenpost Deventer (HAP) gaat vanaf donderdag voor zijn ingang aan de Nico Bolkesteinlaan patiënten opvangen voor een eerste beoordeling van hun klachten. Hiervoor wordt voor de HAP en de Spoedeisende hulp van het Deventer Ziekenhuis een portacabin geplaatst.

  Hiermee neemt de HAP extra voorzorgsmaatregelen vanwege het coronavirus. In de ruimte, nabij de spoedeisende hulp van het Deventer Ziekenhuis én de Radiotherapiegroep, worden donderdag vanaf alle binnenkomende patiënten opgevangen. Zo kan gecontroleerd worden of mensen onverhoopt kampen met luchtweg- of andere corona gerelateerde klachten. Vervolgens worden ze op de juiste manier opgevangen. Met deze triageruimte willen de HAP en het Deventer Ziekenhuis extra besmettingsrisico voorkomen.

 • Aangescherpte bezoekregels

  In het Deventer Ziekenhuis doen we er alles aan om patiënten en medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Daarom nemen we belangrijke maatregelen voor bezoek aan ons ziekenhuis. Zo mag er per patiënt maximaal 1 bezoeker tussen 15.00 tot 17.00 uur op bezoek komen. Lees hier meer over de aangescherpte bezoekregels.

 • Overname patiënten

  Het Deventer Ziekenhuis neemt een aantal patiënten over van ziekenhuizen in Brabant. Inmiddels zijn drie patiënten uit Bernhoven naar Deventer overgebracht. Ook uit het St Annaziekenhuis uit Geldrop is een patiënt overgenomen. Volgende week wordt ook een aantal oncologische patiënten van Bernhoven naar Deventer gebracht. Hiermee geeft ons ziekenhuis gevolg aan de noodkreet die Brabantse ziekenhuizen vrijdag 20 maart lieten horen naar aanleiding van het nijpende capaciteitsgebrek en snel toenemend aantal coronapatiënten. Landelijk is er een 'buddysysteem' georganiseerd, waarbij ziekenhuizen het zuiden en noorden elkaar ondersteunen. Het Deventer Ziekenhuis is daarbij 'buddy' voor Bernhoven. Voor bezoek uit Brabant worden tijdelijk hotelvoorzieningen in en om Deventer gerealiseerd.

  In onze regio neemt het aantal mensen met corona toe. Het Deventer Ziekenhuis bereidt zich daarom voor op opvang van patiënten met een coronaverdenking of positief geteste patiënten. Zo zijn niet-medisch noodzakelijke afspraken en geplande operaties uitgesteld, alleen spoed en noodzakelijke oncologische operaties gaan door. Verder is er een speciale afdeling beschikbaar waar coronapatiënten worden verzorgd. Lees hier meer maatregelen.

 • Bloedafname

  In verband met het coronavirus zijn meerdere servicepunten bloedafname gesloten van vrijdag 20 maart tot 6 april. Alleen in geval van medische noodzaak en spoed, beoordeeld door uw behandelend arts of verloskundige, zal er bij patiënten bloed afgenomen worden. Als de (controle) afspraak bij uw huisarts of specialist is verplaatst, dan wordt de bloedafname ook naar een later tijdstip verplaatst. Lees hier meer.

 • Bezoekersrestaurant gesloten

  Ons bezoekersrestaurant is gesloten, dit is naar aanleiding van de nieuwe landelijke maatregel dat cafés en restaurants dicht moeten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

  Aangifte bij diefstal materialen

  Er worden schaarse materialen, zoals handalcohol en mondmaskers, uit ons ziekenhuis gestolen. Het ziekenhuis heeft besloten om direct aangifte te doen als we patiënten, bezoekers of anderen materiaal zien stelen. We hebben deze spullen heel hard nodig om kwetsbare patiënten en onze medewerkers te beschermen.

 • Evenementen afgelast

  Evenementen en bijeenkomsten van het Deventer Ziekenhuis gaan tot nader orde niet door. De Open Dag was al afgelast, nu geldt dat ook voor evenementen die de komende weken op de agenda staan, waaronder het Wondsymposium. De maatregel wordt genomen om risico’s te verkleinen, maar ook om onduidelijkheid en ongemak te voorkomen.