Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

CLIËNTENRAAD

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Cliëntenraad > Wat doen we?

Wat doen we?

De Cliëntenraad brengt advies uit over zaken die de zorg in het ziekenhuis raken. U kunt hierbij denken aan:
  • voeding, veiligheid, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden;
  • de kwaliteit van zorg;
  • de klachtenregeling
  • fusies, samenwerking met andere zorgverleners;
  • verhuizing en ingrijpende verbouwingen;
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie;
  • inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
  • benoemingen in de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht;
  • de begroting en jaarrekening.

De Cliëntenraad reageert, en speelt in op ontwikkelingen om zo de doelmatigheid, patiëntgerichtheid en doeltreffendheid van de zorg aan patiënten te verbeteren. Ze werkt samen met verschillende patiëntenorganisaties en andere belangenbehartigers van de zorg.
   

Werkplan
Als u wilt weten op welke onderwerpen de Clientenraad zich in 2014 richt, dan kunt u hier (binnenkort) het werkplan lezen.