Menu
Bezoek

Bezoekregels

Wij willen dat een bezoek zo goed en prettig mogelijk verloopt. Voor de bezoeker, voor medewerkers en vooral voor de patiënt. Daarom stelden we enkele regels en tips op.

Rust

Voor de meeste patiënten is rust erg belangrijk. Daarom raden we aan om het bezoek niet te lang te maken. Ook is het verstandig om met maximaal twee bezoekers tegelijk te komen.

Behandeling

Als een dokter of verpleegkundige de patiënt behandelt of verzorgt, wacht dan even op de gang. Of drink een kopje koffie in de hal beneden. U kunt de verpleegkundige later vragen hoe het met de patiënt gaat.

Foto's

Wilt u graag een selfie maken? Let er dan op dat u geen foto’s maakt van andere patiënten of persoonlijke informatie als namen, contactgegevens of medische gegevens.

Begeleiding gastvrouwen

In onze centrale hal staat een gastvrouw klaar om u te helpen. Zij vertelt u waar u naartoe moet, maar u mag haar ook ‘inhuren’ om u te helpen als u bijvoorbeeld moeilijk ter been bent.

Privacy

In het kader van de privacy geven wij alleen informatie aan de opgegeven contactpersonen. Bij dringende vragen kunt u als contactpersoon bellen naar de verpleegafdeling, bij voorkeur na 11.00 uur.

Eten en drinken

Tussen 17.00 en 18.00 uur is het geen bezoektijd. Tijdens dit uur serveren we de avondmaaltijd aan onze patiënten. Als partner, ouder/verzorger kunt u wel tegen geringe betaling mee-eten.

Mobiele telefoon

Wilt u graag internetten of bellen met je eigen telefoon? Op de meeste plekken in ons ziekenhuis is dit geen probleem. Maar op sommige plekken in ons ziekenhuis staat aangegeven dat u geen telefoons mag gebruiken.