Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Voorbereiding op een gynaecologische operatie

Voorbereiding op een gynaecologische operatie

U komt binnenkort naar het Deventer Ziekenhuis voor een gynaecologische operatie. De gynaecoloog geeft u specifieke informatie over uw operatie. In deze folder leest u meer over hoe u zich op de operatie moet voorbereiden.

Melden
U meldt zich op de afgesproken dag, tijdstip, locatie en afdeling. Neem uw patiëntenpas, uw verzekeringspapieren en eventueel uw medicijnlijst en medicijnen mee.

Zorgverleners

Verpleegkundige
De verpleegkundige op de afdeling begeleidt u tijdens de voorbereiding op de operatie. Ook bereidt hij/zij u voor op de nazorg. Hebt u vragen, stel ze dan gerust.
 
Zaalarts en/of gynaecoloog
Bent u op de dag vóór de operatie opgenomen, dan komt de zaalarts u in de loop van de dag bezoeken. Ook bij hem/haar kunt u met uw vragen terecht. Mocht u nog niet lichamelijk onderzocht zijn, dan gebeurt dat door de co-assistent of zaalarts. De zaalarts of gynaecoloog komt u na de operatie dagelijks bezoeken.

 
Voorbereiding op de operatie

Een gladde en schone huid voor de operatie is belangrijk voor een goede wondgenezing. Daarom scheert de verpleegkundige het operatiegebied. Zo nodig krijgt u een klysma voor het ledigen van de dikke darm. Voor sommige operaties is uitgebreide darmreiniging noodzakelijk. Daarvoor wordt u dan enkele dagen eerder opgenomen.
 
Als u een gebitsprothese hebt en/of u gebruikt contactlenzen, dan doet u die uit voordat u naar de operatiekamer wordt gebracht. Nagellak en make-up moeten verwijderd zijn. Sieraden mag u niet dragen tijdens de operatie. Deze kunt u beter thuis laten. Op de dag van de operatie geeft de verpleegkundige u een injectie om trombose te voorkomen. Na de operatie krijgt u deze injecties iedere dag totdat u weer naar huis gaat.
 
Hoe laat is de operatie?
Als u op de dag vóór de operatie bent opgenomen, vertelt de verpleegkundige u hoe laat u ongeveer aan de beurt bent. In overige situaties geeft de afdeling u de tijd door waarop de operatie gepland staat. Houd er rekening mee dat er spoedoperaties tussendoor kunnen komen of operaties uit kunnen vallen. Hierdoor kan de tijd van de operatie wijzigen.

Anesthesie (verdoving)
De anesthesioloog bespreekt met u hoe u verdoofd wordt, bijvoorbeeld met een ruggenprik of algehele narcose. U mag vanaf 24.00 uur 's nachts vóór de operatie niet meer eten en drinken. Een lege maag vermindert de kans op overgeven en verslikken als u narcose krijgt toegediend. Denkt u moeilijk te kunnen slapen, vraag dan aan de verpleegkundige of de anesthesioloog een slaapmiddel. Vlak voordat u naar de operatieafdeling gaat, krijgt u een operatiejasje aan. Ter voorbereiding op de verdoving geeft de verpleegkundige u soms een tablet met een kalmerende werking. Daarvan kunt u een slaperig gevoel en een droge mond krijgen.
 
Na de operatie
Na de operatie verblijft u tijdelijk op de uitslaapkamer. De verpleegkundige belt uw contactpersoon als u weer terug bent op uw 'eigen' afdeling. Voor sommige operaties krijgt u op de operatiekamer een katheter ingebracht in de urineblaas. Deze wordt meestal de volgende dag verwijderd. Afhankelijk van de soort operatie en de pijnmedicatie, blijft de katheter soms langer zitten.
 
De uitslag
De uitslag van weefselonderzoek duurt ongeveer 1 week. Als de uitslag bij ontslag nog niet bekend is, zal de gynaecoloog u die tijdens de controle op de polikliniek vertellen.
 
Mogelijke complicaties
Bij alle operaties kunnen complicaties optreden die in ernst verschillen. Soms zijn ze klein en hinderlijk zoals een blaasontsteking of een ontsteking van een ader waar een infuus in zit. Ook longontstekingen, wondinfecties en littekenbreuken kunnen voorkomen, maar zijn gelukkig zeldzaam. Daarnaast zijn er meer specifiek operatiegebonden complicaties mogelijk. Daarover kan de arts u inlichten.
 
Herstelperiode
Na de operatie is het belangrijk dat alle organen weer zo snel mogelijk normaal functioneren. Regelmatig diep doorzuchten en hoesten is belangrijk om een longontsteking te voorkomen.
 

Bewegen
Door zo snel mogelijk weer in beweging te komen, kunt u doorliggen en trombose voorkomen. Bewegen werkt ook positief op de spijsvertering; met name de darmwerking. De verpleegkundige helpt u de eerste dagen na de operatie bij het uit bed gaan en begeleidt u bij het lopen. Overleg met uw arts of u hulp na de ziekenhuisperiode nodig hebt. U kunt dit het beste vóór uw opname al regelen, bijvoorbeeld met iemand uit uw eigen omgeving. Eventueel kunt u de Thuiszorg in uw woonomgeving om hulp vragen. In andere situaties kunt u eventueel benodigde hulp tijdens uw opname bespreken met de verpleegkundige. 
 
Toestemming
Voor een operatieve behandeling zal de arts uw toestemming vragen. Ga bij uzelf na of de informatie die u over de operatie hebt gekregen voor u voldoende is geweest. Pas dan kunt u achter de beslissing staan en uw toestemming voor de operatie geven. Tijdens het gesprek met uw behandelend arts zou u een antwoord moeten krijgen op vragen als:

 • Wat is de reden voor deze operatie?
 • Zijn er andere behandelingsmogelijkheden?
 • Wat kan er gebeuren als de operatie niet plaatsvindt?
 • Wat wordt er bij de operatie gedaan?
 • Wat zijn de risico's van de operatie?
 • Welk resultaat mag van de operatie worden verwacht?
 • Welke invloed heeft de operatie op de gezondheid? 
 • Is ziekenhuisopname noodzakelijk en zo ja, hoe lang kan de opname duren?
 • Wat houdt de herstelperiode na de operatie in?
 • Wanneer kunnen de normale activiteiten weer worden opgepakt?
 • Moet rekening gehouden worden met resterende klachten of bijwerkingen van de operatie?

Vragen?
Veel van deze vragen zullen door de arts al zijn beantwoord. Houd er rekening mee dat geen enkele arts het resultaat van een operatie volledig kan garanderen. Er zijn veel factoren die een rol spelen. Zo is elke operatie weer anders en afhankelijk van omstandigheden. Ook iedere patiënt reageert anders. Toch kan de gynaecoloog u een redelijk beeld geven van wat u van de operatie mag verwachten. Ook kan hij/zij u mogelijk adviezen geven voor de herstelperiode. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de arts of de verpleegkundige. Het is raadzaam uw vragen voor de zekerheid op te schrijven.

Context menu