Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Video Interactie Begeleiding (VIB) bij pasgeborenen

Video Interactie Begeleiding (VIB) bij pasgeborenen

Als uw kind in het ziekenhuis wordt opgenomen, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Tijdens de opname ondersteunt het verplegend personeel u in de dagelijkse verzorging, behandeling en omgang met uw kind. Naast deze noodzakelijke medische zorg kan Video Interactie Begeleiding ondersteuning bieden.

Wat is Video Interactie Begeleiding?
De interactiebegeleider of verpleegkundige maakt een korte beeldopname van u en uw baby tijdens diverse contactmomenten. Op een later moment zal de VIB-er deze opnames met u terugkijken. Aan de hand van de opnames zal ze laten zien welke signalen uw baby geeft om met u in contact te komen (of te blijven) en hoe u als ouder of verzorger daarop reageert.

Voor wie is Video Interactie Begeleiding bedoeld?
Video interactie begeleiding kan u helpen wanneer:

- u vragen heeft omtrent de omgang met uw pasgeborene
- er een contact onderbreking is; bijvoorbeeld door ziekenhuisopname
- uw baby in de couveuse ligt
- uw baby te vroeg geboren is
- u bevallen bent van een meerling
- u zelf niet bij uw baby aanwezig kunt zijn door bijvoorbeeld ziekte
 
Hoe vaak worden er beeldopnames gemaakt?
Video interactie begeleiding in het ziekenhuis is in principe van korte duur. Meestal wordt er een beperkt aantal opnames gemaakt. Wanneer het wenselijk is meerdere opnames te maken, dan is het mogelijk ook buiten het ziekenhuis opnames te maken. Mocht blijken dat er langdurige begeleiding nodig is, dan zal uiteindelijk een verwijzing plaatsvinden naar Video Home Training (VHT).

Privacy
De beeldopnames worden nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden vertoond. De opnames worden met een tablet of Ipad gemaakt. Zonder uw schriftelijke toestemming blijft in het ziekenhuis geen enkele beeldopname bewaard. Indien u zelf de opnames wilt bewaren dan mag u uw eigen tablet of Ipad meenemen.
Aan de video interactie begeleiding zijn geen kosten verbonden. Wel wordt u gevraagd een vragenformulier in te vullen over hoe de VIB hebt ervaren.
 
Vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de begeleider via de afdeling waar uw kind verblijft of waar u poliklinisch contact mee heeft. Voor andere vragen en/of onduidelijkheden over VIB kunt u contact opnemen met de VIB begeleider:
Wilma Legebeke,
neonatologieverpleegkundige tel: (0570) 535325
of via de mail: w.legebeke@dz.nl

Context menu