Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Video Assisted Thoracic Surgery (VATS)

Video Assisted Thoracic Surgery (VATS)

Wat is een VATS?
VATS betekent Video Assisted Thoracic Surgery. Dit betekent dat er een operatie wordt uitgevoerd in de borstkas (thorax) waarbij gebruik wordt gemaakt van videobeelden. Een VATS is feitelijk een beschrijving van een operatietechniek, niet een operatie op zich. Bij een VATS wordt op de operatiekamer onder algehele narcose een kleine videocamera tussen de ribben door in de borstholte gebracht waarna op een beeldscherm de long kan worden geïnspecteerd. Vervolgens worden instrumenten ingebracht waarmee onder zicht een operatie kan worden uitgevoerd.
 

Waarom een VATS?
Het voordeel van een VATS is dat de wonden aanzienlijk kleiner zijn en de pijn na de operatie doorgaans minder is dan bij een “open” procedure waarbij een grotere ruimte tussen de ribben moet worden gemaakt. Een VATS kan in verschillende situaties worden uitgevoerd: Het doel van de operatie kan bijvoorbeeld zijn:

  • het verwijderen van kleine stukjes longweefsel (‘biopten’) voor onderzoek.
  • behandeling van een klaplong.
  • cysten (met vocht gevulde holten) in de borstkas te verwijderen.
  • Het verwijderen van een longtumor en/of lymfklieren
  • ter behandeling van zweethanden of vaatafwijkingen in de hand.

Uw behandelend arts heeft met u besproken welke operatie hij/zij gaat uitvoeren.
 

VATS is niet altijd mogelijk
Het is niet altijd mogelijk om de aandoening met behulp van een VATS te verhelpen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vergroeiingen van de longvliezen, of wanneer er tijdens de VATS een bloeding of een beschadiging van uw long optreedt. Tijdens de ingreep kan bovendien blijken dat de situatie gecompliceerder is dan vooraf werd verwacht. Soms moet de chirurg er dan toe overgaan om een grotere snede in uw borstkas te maken.
 

Pre-operatieve screening
Voor de operatie wordt u onderzocht door de anesthesioloog. Dit heet de pre-operatieve screening. Nadat de behandelend arts de operatie bij u heeft vastgesteld, moet u zich melden bij de polikliniek Anesthesiologie (route 91). Tijdens de pre-operatieve screening zullen de anesthesiemedewerker en de anesthesioloog de verdoving met u doorspreken en zo nodig aanvullend onderzoek verrichten.
 

Melden
U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch heeft door gekregen. Dit kan een dag voor de operatie zijn.
 

Voorbereiding thuis
Vanaf 24.00 uur de avond voor de operatie mag u niet meer eten en roken. U mag tot twee uur voor de ingreep nog water of thee drinken Als uw operatie na 12.00 uur plaatsvindt, mag u rond 08.00 uur nog een kopje thee en een beschuitje met jam nemen.
 

Meenemen
Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee. Indien u thuis medicijnen gebruikt vragen we u deze (in de originele verpakking) mee te nemen naar het ziekenhuis. Neem uw nachtkleding, ochtendjas en toiletartikelen mee. Tijdens de operatie mag u geen sieraden/horloge dragen. Het is verstandig deze daarom thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.
 

Voor de operatie
In het opname gesprek met de verpleegkundige van de afdeling krijgt u te horen hoe de opname in grote lijnen zal verlopen. U krijgt 1 uur voor de operatie alvast een pijnstiller en een rustgevend tabletje. Deze zijn door de anesthesist voorgeschreven en mag nog met iets water worden ingenomen.
 

De operatie
De chirurg zal 2 à 3 kleine openingen in de huid maken, afhankelijk van de operatie. Bij het verwijderen van een deel van de long (lobectomie), zal nog een vierde iets grotere snede gemaakt worden in de oksel. Via deze openingen laat hij lucht in de borstkas stromen waardoor de long aan die kant inzakt . Op deze manier komt er ruimte in de borstkas om de operatie te kunnen uitvoeren. Vervolgens plaatst de chirurg 2 tot 3 buisjes via de gaatjes in de borstwand zodat er toegangen ontstaan van buiten naar binnen (de borstholte). Via deze buisjes wordt respectievelijk een videocamera en instrumenten ingebracht. De VATS procedure duurt afhankelijk van het type operatie tussen de 2-4 uur. Aan het eind van de operatie laat de chirurg een slang (drain) in een van de openingen in uw huid achter. Hierdoor wordt de lucht uit uw borstkas weggezogen, waardoor uw ingezakte long zich weer ontplooit. Soms wordt nog een tweede drain achtergelaten om wondvocht af te voeren. De wondjes worden tenslotte gesloten met een hechting.
 

Na de operatie
De eerste dag na de operatie mag u onder begeleiding van de verpleegkundige uit bed in de stoel. Vanwege de drain(s) kunt u helaas niet rondlopen. U kunt meestal de dag na de operatie weer normaal eten. De afdelingsarts komt dagelijks langs om te kijken hoe het met u gaat. De afdelingsarts bepaalt wanneer de drains worden verwijderd.

Hoewel een VATS procedure meestal minder pijnlijk is dan een “open” procedure, hebben de meeste patiënten toch last van gekneusde ribben. U krijgt hiervoor pijnstilling die u thuis mag continueren. Soms is de huid tijdelijk wat ongevoelig in het verloop van de ribben. Dit wordt veroorzaakt door een kneuzing van de zenuw die tussen de ribben loopt op de plaats waar de instrumenten worden ingebracht. Dit is helaas niet te voorkomen.
 

Pijnstillers
Pijn na een operatie is normaal. Met de voorgeschreven pijnmedicijnen moet de pijn op een voor u goed aanvaardbaar niveau zijn. Na de operatie krijgt u, op voorschrift van de anesthesioloog, 4 keer per dag paracetamol en zo nodig aanvullende pijnstillers. Enkele keren per dag zal de verpleegkundige een zogenaamde “pijnscore” afnemen om samen met u de pijn te ‘meten’ en de pijnstilling vast te stellen.
 

Uitslag
Indien er weefsel uit uw long is verwijderd wordt die opgestuurd voor onderzoek naar de patholoog. U krijgt in de regel de uitslag van dit weefselonderzoek bij de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Dit zal veelal de longarts zijn. Het duurt even voor alle onderzoeken bekend zijn, gemiddeld zult u hiervoor minstens 1 week moeten rekenen. Door de afdelingssecretaresse wordt een poliklinische afspraak voor u gemaakt Ook als er sprake is van een ingeklapte long, zal u na een aantal weken (gemiddeld 4-6 weken) voor controle bij de longarts terugkomen.
 

Duur
De opnameduur verschilt per ingreep. Bij een ongecompliceerd verloop moet u 4 tot 5 dagen rekenen.

 
Naar huis
Wanneer de drains verwijderd zijn, zullen de arts en de verpleegkundige met u bespreken wanneer u naar huis kunt. Meestal is dit de volgende dag. Het wordt afgeraden direct na ontslag zelf een voertuig te besturen. Dit in verband met het effect van narcose en pijnstillers. Advies is dus om iemand uit uw omgeving te vragen u op te halen.
 

Leefregels
De eerste 2 weken na de operatie hebben de wondjes rust nodig om te kunnen genezen. Daarna mag u alles weer doen binnen de grenzen wat u lichaam aangeeft wat kan. U hoeft dus niet speciaal rustig aan te doen. Binnen 6 weken na de operatie mag u niet vliegen of duiken. Dit in verband met drukverschillen en de kans daarbij op een klaplong. Wanneer u na ontslag uit het ziekenhuis plotseling kortademig bent, of hoge koorts krijgt (hoger dan 38,5), kunt u contact opnemen met de polikliniek longziekten. Telefoonnummer: 0570-535100. In de avonduren kunt u contact opnemen met de huisartenpost. De arts zal dan beoordelen of u doorgestuurd wordt naar het ziekenhuis voor verder onderzoek en/of opname.
 

Vragen?
Hebt u na het lezen nog vragen dan kunt u die stellen aan uw behandelend arts of verpleegkundige. Ook kunt u bellen op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur naar de polikliniek Longgeneeskunde, tel.: 0570 53 51 00.

Context menu