Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Thuishemodialyse

Thuishemodialyse

​​
Als u dialyseert of binnenkort gaat dialyseren is het mogelijk om de dialysebehandeling thuis uit te voeren. Thuisdialyse voelt misschien als een grote stap. Kan ik dat wel thuis? Is dat veilig? Wat moet ik allemaal zelf doen? Zijn er aanpassingen in mijn woning nodig? En wie betaalt dat? Hier leest u meer over thuisdialyse van het Deventer Ziekenhuis en hoe u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving kunt dialyseren.

Voordelen thuisdialyse
Er zijn veel voordelen om thuis te dialyseren. U hebt geen reistijd meer van en naar het ziekenhuis en bent niet afhankelijk van de beschikbare tijden voor uw dialysebehandeling. U kunt zelf kiezen op welke dagen en tijden u wilt dialyseren. Hierdoor bent u veel flexibeler en u houdt meer tijd over voor andere dingen in uw leven. Met thuisdialyse bent u ook veel nauwer betrokken bij uw eigen behandeling. U krijgt meer verantwoordelijkheid, bent beter in staat om uw eigen behandeling te bespreken en in het nemen van beslissingen. Het helpt u om meer grip te krijgen op uw leven en uw ziekte.

Hoe leer ik zelf thuis dialyseren?
Met een opleiding op maat die precies is toegesneden op uw persoonlijke situatie. U kunt er voor kiezen om:
  • Uw dialysebehandeling thuis samen met uw partner uit te voeren.
  • Als u geen partner hebt of u wilt uw partner niet ‘belasten’ met uw dialysebehandeling, dan kunt u thuis hulp krijgen van een Dialyse Verpleegkundige Thuis (DVT).
  • Een combinatie van bovenstaande. Uw partner kan deels assisteren, waarbij u en uw partner ondersteuning krijgen op afgesproken dagdelen van een DVT.
U wordt opgeleid op de Dialyseafdeling van het Deventer Ziekenhuis. Deze opleiding volgt u alleen of samen met uw partner, gedurende 8 - 12 weken. Een opleidingsverpleegkundige leert u in deze periode de dialysebehandeling volledig of gedeeltelijk zelfstandig uit te voeren. U leert zelf uw shunt aan te prikken, de dialysemachine gebruiksklaar te maken voor behandeling, zelf controles uit te voeren en problemen in kaart te brengen en op te lossen. Na de opleiding dialyseert u thuis in uw eigen dialysestoel of bed met (eventuele) ondersteuning van uw partner en of DVT.

Wanneer kom ik in aanmerking voor thuisdialyse?
Met uw behandelend nefroloog bespreekt u of u in aanmerking komt voor thuisdialyse. Het is belangrijk dat:
  • uw dialyses stabiel verlopen zonder veel kans op complicaties;
  • u een goede toegang hebt tot de bloedbaan zodat een shunt of dialysekatheter goed kan functioneren;
  • er in uw woning een geschikte dialyseruimte gerealiseerd kan worden.
Wat moet er in mijn woning aangepast worden?
De Dialyseafdeling van het Deventer Ziekenhuis werkt samen met de firma (Baxter) die kijkt naar alle aanpassingen in de thuissituatie zoals aan- en afvoer van wateraansluitingen, stroomcapaciteit en eventuele andere aanpassingen in de ruimte waar u gaat dialyseren. De firma regelt alles van de technische bouwtekening tot en met het contact met een erkend water- en elektriciteitsbedrijf voor alle aansluitingen. De aanvraag voor de vergoeding bij uw zorgverzekeraar wordt verzorgd door het Maatschappelijk werk van het Deventer Ziekenhuis. 
 
Wat zijn de kosten?
Keurt uw zorgverzekeraar de aanvraag goed dan nemen zij de kosten van de noodzakelijke woningaanpassingen, inrichting, de thuisdialyse zelf (en de extra kosten van energie en water) voor hun rekening. Voor de extra kosten van water en energie wordt door de zorgverzekeraar een vaste vergoeding 1x per 3 maanden aan u toegekend. Ook de materialen die u nodig heeft voor de dialysebehandeling zijn geen kosten aan verbonden en worden onder andere door Baxter en het Deventer Ziekenhuis geleverd.

Dialyseschema
Met uw nefroloog (en de verpleegkundig dialyse assistent) bespreekt u uw dialyseschema voor thuis. Uw wensen worden hierin meegenomen en de frequentie. Dialyseert u samen met een DVT dan wordt overlegd op welke tijden de DVT voor u beschikbaar is.

Controles bij thuisdialyse
Als u eenmaal thuis dialyseert bezoekt u eenmaal in de 4-6 weken uw nefroloog in het Deventer ziekenhuis op de polikliniek. Samen met een DVT'er wordt uw behandeling geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Vragen?
Hebt u nog vragen? Bel gerust naar de Dialyseafdeling, tel.: (0570) 53 53 10 en vraag naar de thuisdialyse of coördinator thuisdialyse.

Context menu