Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Sterilisatie bij de man - poliklinisch

Sterilisatie bij de man - poliklinisch

Wat is sterilistaie bij de man?
Bij deze ingreep worden de zaadleiders afgesloten, waardoor wordt voorkomen dat zaadcellen het zaadvocht bereiken. Een sterilisatie is dan ook een definitieve anticonceptie methode. De ingreep wordt meestal poliklinisch verricht en heeft geen nadelige invloed op de potentie of het seksuele functioneren.

Voorbereiding
Om complicaties te voorkomen, moet - binnen 12 uur vóór de ingreep - de beharing van het scrotum (balzak) en schaamstreek thuis zorgvuldig wordt afgeschoren en verwijderd. Het is tevens noodzakelijk dat u, alvorens naar het ziekenhuis te komen, een strakke zwembroek, of een zo strak mogelijke onderbroek aantrekt. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer na het onderzoek is geen probleem, fietsen wordt afgeraden.

Melden
U meldt zich bij de receptie van de polikliniek Urologie, route 3. Bij verhindering graag tijdig telefonisch bericht.
 
De sterilisatie
In één van de behandelkamers wordt de huid van de schaamstreek en de balzak gedesinfecteerd. Links en rechts wordt de huid van de balzak plaatselijk verdoofd en vervolgens over een lengte van ongeveer 1 cm ingesneden. De zaadleider wordt aan de oppervlakte gebracht waarna er een stukje van ongeveer 1 cm tussenuit wordt gehaald. De beide uiteinden worden met oplosbaar hechtmateriaal onderbonden. Het wondje in de huid wordt met oplosbaar hechtmateriaal gesloten. De sterilisatie geschiedt links en rechts op gelijke wijze. De 2 kleine wondjes worden bedekt met steriele gaasjes die door de strakke zwembroek of onderbroek op hun plaats worden gehouden.

Duur
De totale duur van de ingreep is doorgaans 15 minuten.
 
Na de ingreep

De rest van de dag na de ingreep, houdt u zoveel mogelijk rust. Blijf voor een goed herstel 3 dragen het strakke ondergoed dragen.

Leefregels
Na de ingreep kunt u de 1e week niet fietsen, zwemmen, hardlopen, sporten of alcohol gebruiken. U kunt wel gewoon douchen. Na 3 dagen mag u weer in bad en gemeenschap hebben. 
 
Klachten en bijwerkingen
Vaak is de balzak na de ingreep de eerste dagen iets opgezwollen en gevoelig. Soms kunnen er kleine blauwe plekken ontstaan. Deze verschijnselen verdwijnen binnen enkele dagen doorgaans vanzelf en zijn geen redenen voor ongerustheid. Ook kan er soms een trekkend gevoel zijn in de liezen. Sporadisch komt er uit het wondje nog wel eens een druppeltje bloed. Ook deze verschijnselen gaan vanzelf over.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Hevige zwelling van de balzak.
  • Toename van pijn.
  • Als u de situatie niet vertrouwt.

Controle
Na de ingreep bent u nooit direct steriel. De eerste maanden na de ingreep kunnen er nog zaadcellen vrijkomen die een zwangerschap kunnen veroorzaken. Na 20 zaadlozingen, of na een periode van minimaal 3 maanden, moet het sperma microscopisch worden onderzocht. U ontvangt van het Fertiliteitslaboratorium een patiëntenfolder, een opvangpotje en een aanvraagformulier. U kunt het potje met sperma en het ingevulde aanvraagformulier op maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur afgeven bij het fertiliteitslaboratorium (route 125). Het sperma moet binnen 2 uur worden afgegeven. Neem uw patiëntenpas mee. 

Binnen 2 weken krijgt u een schriftelijke uitslag thuis toegestuurd. In de folder  Spermaonderzoek na sterilisatie van de man leest u meer over de gang van zaken rond deze controle.

Indien er minder dan 100.000/ml niet bewegende zaadcellen in het sperma aanwezig zijn, is de uitslag goed en kan de sterilisatie als geslaagd worden beschouwd. Het komt echter regelmatig voor dat u meerdere malen een spermamonster moet inleveren.
 
Kosten
Sterilisatie bij de man is geen onderdeel meer van de basisverzekering voor ziektekosten. Of uw verzekeraar de behandeling vergoedt, hangt af van uw aanvullende verzekering, uw eigen bijdrage en uw eigen risico. Raadpleeg dus eerst uw polisvoorwaarden en informeer bij uw zorgverzekeraar. Geef daarbij aan of de ingreep op de polikliniek plaatsvindt, in dagopname of via een klinische opname. Als u zelf moet betalen, vindt u de meest recente prijzen op onze website www.dz.nl (Patiënt, Prijzen).
 
Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar de polikliniek Urologie, telefoon: (0570) 53 51 50.

Context menu