Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Sterilisatie bij de man - klinisch

Sterilisatie bij de man - klinisch

Wat is sterilisatie bij de man? 

Bij deze ingreep worden de zaadleiders afgesloten, waardoor wordt voorkomen dat zaadcellen het zaadvocht bereiken. Een sterilisatie is dan ook een definitieve anticonceptie methode. Hier leest u meer informatie over de ingreep, die ook wel vasectomie wordt genoemd.

Voorbereiding

Preoperatieve screening Anesthesiologie
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dan wordt deze medicatie - in overleg met uw behandelend arts - enkele dagen vóór de operatie gestopt. Heeft de arts dit niet met u besproken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.

Meenemen

 • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
 • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis.
 • Het kan zijn dat u een nacht moet blijven. Neem daarom uw nachtkleding, ochtendjes en toiletartikelen mee.
 • Tijdens de operatie mag u geen sieraden/horloge om. Het is verstandig deze thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt door gekregen.

Voor de operatie
Op de afdeling vertelt de verpleegkundige u hoe de opname verloopt. U krijgt een operatiejasje om aan te trekken.

Operatie
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. In de balzak links en rechts wordt een sneetje gemaakt. De zaadstreng wordt aan beide zijden aan de oppervlakte gebracht. Er wordt een stukje tussenuit gehaald en beide einden worden met oplosbaar hechtmateriaal onderbonden. Ook voor de huid wordt oplosbaar hechtmateriaal gebruikt. De uroloog legt een drukverband aan om de balzak te steunen. Daarnaast krijgt u een infuus voor extra vocht en eventueel medicijnen tegen een ontsteking.

Duur
De operatie duurt ongeveer 30 minuten. 

Na de operatie
Voordat u weer naar de afdeling gaat, verblijft u nog korte tijd op de uitslaapkamer. Na iedere operatie bestaat de kans, dat u pijn hebt van de operatie. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met doorgesproken tijdens de preoperatieve screening. Zodra u terug bent op de afdeling mag u weer eten en drinken. U blijft in bed tot het gevoel in de benen weer helemaal terug is. Het is belangrijk dat u binnen 6 uur na de ingreep geplast heeft, zodat er niet teveel druk op de onderbuik komt.

Naar huis
De operatie vindt meestal plaats in dagopname, maar het kan ook voorkomen dat u een nacht moet blijven. De verpleegkundige geeft u uw ontslagpapieren en verwijdert het infuus, voordat u naar huis mag. Er wordt afgeraden zelf auto te rijden na de ingreep, wij adviseren u vervoer naar huis te regelen. Bij pijn mag u maximaal tot 4x daags 1000 mg paracetamol gebruiken.

Vruchtbaarheid
Na de ingreep bent u niet meteen onvruchtbaar! Gedurende de eerste maanden na de sterilisatie komen bij een zaadlozing namelijk nog zaadcellen vrij. Daarom moet u tijdens deze periode bij geslachtsgemeenschap een voorbehoedsmiddel gebruiken. 
 
Na gemiddeld 20 zaadlozingen, of na een periode van minimaal 3 maanden, moet het sperma microscopisch worden onderzocht. Dit is een belangrijk onderzoek om onvruchtbaarheid te kunnen vaststellen. U ontvangt van ons een patiëntenfolder, opvangpotje en een aanvraagformulier. U kunt het potje met sperma en het ingevulde aanvraagformulier op maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur afgeven bij het Fertiliteitslaboratorium (route 125). Het sperma moet binnen 2 uur worden afgegeven. Neem uw patiëntenpas mee.

Binnen 2 weken krijgt u een schriftelijke uitslag toegestuurd. Indien er minder dan 100.000/ml niet bewegende zaadcellen in het sperma aanwezig zijn, is de uitslag goed en kan de sterilisatie als geslaagd worden beschouwd. Het komt echter regelmatig voor dat u meerdere malen een spermamonster moet inleveren.

Leefregels

 • Na 24 uur mag de pleister van de wond en mag u voor het eerst douchen.
 • Gedurende 48 uur moet u een strakke onderbroek dragen om het scrotum te steunen.
 • Na 48 uur mag u het werk hervatten.
 • Na 3 dagen mag u weer sporten, baden en fietsen.
 • Na 3 dagen mag u weer gemeenschap hebben.
 • Na 1 week mag u weer zwemmen

Mogelijke complicaties/ ricico’s
Door een bloeduitstorting kan tijdelijke geringe blauwe verkleuring van de balzak ontstaan, dit is niet verontrustend.

Kosten
Sterilisatie bij de man is geen onderdeel meer van de basisverzekering. Of uw zorgverzekeraar deze behandeling vergoedt, is afhankelijk van uw aanvullende verzekering, uw verplichte eigen bijdrage en uw eigen risico. Raadpleeg dus eerst uw polisvoorwaarden en informeer bij uw ziektekostenverzekeraar. Geef daarbij aan of de ingreep op de polikliniek plaatsvindt, in dagopname of via een klinische opname. Als u zelf moet betalen, vindt u de meest recente prijzen op onze website www.dz.nl (Patiënt, Prijzen).

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
 • Hevige zwelling van de balzak.
 • Toename van pijn.
 • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige of tijdens u eerstvolgende polikliniek bezoek.

Context menu