Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Signaleren van problemen bij mensen met kanker

Signaleren van problemen bij mensen met kanker

​Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en de behandeling kunnen niet alleen lichamelijke klachten met zich meebrengen maar ook psychische, praktische en sociale. Bij psychische gevolgen kunt u denken aan angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en boosheid. Op praktisch gebied kunt u tegen problemen met het huishouden, vervoer of financiën aanlopen. Voorbeelden van sociale gevolgen zijn veranderingen in persoonlijke relaties, sociale activiteiten en de werksituatie. Het kan zijn dat u goed in staat bent om eventuele problemen zelf op te lossen met hulp van familie en vrienden, uw behandelend arts en de (oncologie)verpleegkundige. Het is ook mogelijk dat u tijdens de behandeling of daarna behoefte hebt aan ondersteuning. Om ervoor te zorgen dat u die ondersteuning op het juiste moment van de juiste zorgverlener krijgt, maken we in het Deventer Ziekenhuis gebruik van de Lastmeter.

Wat is een lastmeter?
Op de Lastmeter geeft u aan hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. De specialist of (mammacare)verpleegkundige bespreekt uw antwoorden met u en verwijst u zo nodig en als u dat wilt naar een andere, gespecialiseerde zorgverlener. U kunt in het Deventer Ziekenhuis bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen van een maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger, diëtist, fysiotherapeut of ergotherapeut. Ook deelname aan een revalidatieprogramma of contact met een lotgenoot kan helpen.

Hoe vaak invullen?
Wij vragen u om meerdere keren tijdens uw behandeling en in de controleperiode de Lastmeter in te vullen. Dat zal ongeveer 4 keer per jaar zijn. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om dat vaker te doen, minder vaak of helemaal niet.

Wat biedt het u?
De Lastmeter biedt u de mogelijkheid om zelf aan uw zorgverlener(s) te laten weten hoe het met u gaat. Het is een middel om u te helpen in gesprek te gaan met uw zorgverlener over de door u ervaren gevolgen van uw ziekte. U kunt bovendien aangeven of u behoefte hebt aan ondersteunende psychosociale of paramedische zorg, of bijvoorbeeld die van een lotgenoot.

Waar vindt u de Lastmeter?
U krijgt de Lastmeter van een medewerker van de polikliniek, de (mammacare)verpleegkundige of een andere medewerker van het Deventer Ziekenhuis. Ook kunt u de Lastmeter vinden op www.lastmeter.nl. U kunt op de website inloggen en daar de door u ingevulde lastmeters in uw eigen beschermde dossier opslaan, zodat u later altijd kunt inzien wat u op eerdere momenten hebt ingevuld.

Hulpaanbod
Om u inzicht te geven in het hulpaanbod kan de verpleegkundige uw een overzicht geven van welke hulp geboden kan worden door welke zorgverlener. Verder kunt u informatie over hulpbronnen vinden op de website www.toekomstnakanker.nl.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u die stellen aan uw behandelend arts of verpleegkundige. U kunt bellen op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur naar de polikliniek Heelkunde, tel. (0570) 53 50 60. 
 
©IKNO 2010

Context menu