Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Schouder uit de kom

Schouder uit de kom

Een schouder uit de kom (luxatie) moet zo snel mogelijk worden teruggezet. Dit gebeurt - al dan niet - onder toediening van verslappende medicatie. Nadien bestaat de behandeling uit het dragen van een mitella, sling of band. Voor een optimale kans op genezing, varieert de duur van 2 tot 4 weken.
 
Na deze periode is fysiotherapeutische training aan te raden omdat het stabiliteitsgevoel door de luxatie is verstoord en de kans op schouderklachten of terugkeer groter is. Bovendien treedt bij dit letsel in bijna de helft van de gevallen een overrekking op van zenuwen rond de schouder die het herstel kan compliceren. Dit kan leiden tot een tijdelijke krachtvermindering van de spieren. In ernstige gevallen kan dit een gedeeltelijke verlamming zijn, met als gevolg het risico op verstijven van de schouder door het onvermogen om de arm te heffen. Bij oudere mensen dient men tevens bedacht te zijn op een begeleidende scheur in de rotator cuff pezen. De meeste oudere patiënten met een scheur in de rotator cuff pezen kunnen met fysiotherapie worden behandeld. Indien de arm niet opgetild kan worden na 3 weken zal de chirurg beoordelen of er aanvullend onderzoek nodig is. Bij blijvende klachten kan eventueel een operatie noodzakelijk zijn.
 
Ook bij een acute luxatie bij iemand met recidiefluxaties dient de schouder zo snel mogelijk weer teruggezet te worden. Het herstel is na het terugzetten in deze gevallen over het algemeen veel vlotter, het gebruik van een mitella, sling of band is niet zinvol. Zenuwoverrekking wordt hierbij zelden gezien.
 
Bij chronische instabiliteitsklachten (meerdere luxaties gehad, subluxaties en angst hiervoor) kan fysiotherapie een rol spelen. Door een adequate coördinatietraining van de spieren van de schoudergordel kan het stabiliteitsgevoel aanmerkelijk worden verbeterd. Bij voorste schouderluxaties kan fysiotherapie onvoldoende zijn. Er dient dan een stabiliserende operatie verricht te worden om afgescheurde structuren weer vast te zetten.
Belangrijke prognostische factoren voor de kans op herhaling zijn de leeftijd en het activiteitsniveau. Het risico neemt af met de leeftijd: gemiddeld is de kans op recidief bij mensen onder 20 jaar meer dan 90%, boven 50 jaar "slechts" 10%. Jonge actieve mensen lopen dus het grootste risico op herhaling. Bij hen is de winst van een stabilisatie daarom het grootst.
 
Operatie
Bij de stabiliserende operatie worden de kraanbeenrand en het kapsel vastgezet aan de kom. Dit werd vroeger met een ''open operatie'' verricht, tegenwoordig geeft een kijkoperatie vergelijkbare goede resultaten. Hierbij wordt de schade gerepareerd met hechtingen die vastzitten aan oplosbare botankers. Er wordt 1 steekopening gemaakt aan de achterzijde en aan de voor-bovenzijde van de schouder worden 2 enkele centimeters lange huidsnedes gemaakt om door 2 werkbuisjes te opereren. 
 
Opnameduur
U wordt opgenomen op de afdeling Dagbehandeling, en mag de dag na de operatie naar huis. Het risico op complicaties bij dergelijke schouderoperaties is klein (<1%). Dit kunnen zijn: infectie, bloeding, voorbijgaande zenuwirritatie, verstijving van de schouder en algemene risico's.
 
Na de operatie krijgt u een sling die extreme bewegingen voorkomt en zo het risico op losscheuren van hechtingen structuren. Na 2 weken start u met bewegen onder leiding van de fysiotherapeut. Aanvankelijk kan de schouder strakker aanvoelen. De ervaring leert dat 4 tot 6 maanden na de ingreep de functie vrijwel volledig is hersteld en het instabiliteitsgevoel geheel verdwenen.
 
Soms houdt u een draaibeperking naar buiten, maar die is doorgaans te gering om hinder of beperking te geven. Bij een open ingreep is de kans op deze beperking groter. 
 
Sporthervatting is na deze periode meestal goed mogelijk.

(Bron: Deze tekst is in samenwerking met Rijnland Orthopaedie tot stand gekomen.)

Context menu