Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Prostaatoperatie (via TUR-P)

Prostaatoperatie (via TUR-P)

Wat is een prostaatoperatie (via TUR-P)?
Als de uroloog een vergrote prostaat bij u vastgesteld kan dit met een Trans Urethrale Resectie van de Prostaat (TUR-P) worden verholpen. Transurethraal betekent ‘via de plasbuis’. Resectie betekent ‘weghalen’. Hierdoor komt er meer ruimte bij de uitgang van de blaas, zodat het plassen wordt verbeterd. Hier leest u meer over de ingreep.

Voorbereiding

Preoperatieve screening Anesthesiologie

Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog u. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen u mag blijven gebruiken en met welke u moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties, waarbij anesthesie gegeven wordt,  moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.


Meenemen

  • Neem uw afsprakenkaart en patiëntenpas mee.
  • Als u thuis medicijnen gebruikt, neem die dan (in de originele verpakking) mee naar het ziekenhuis. 
  • Neem uw nachtkleding, ochtendjas en toiletartikelen mee.
  • Tijdens de operatie mag u geen sieraden/horloge om. Het is verstandig deze thuis te laten en geen waardevolle spullen mee te nemen.

Melden
Het ziekenhuis belt u de middag vóór opname. U hoort dan hoe laat u zich op de verpleegafdeling kunt melden.

Voor de operatie
Na aankomst op de afdeling vertelt de verpleegkundige u hoe de opname verloopt. U krijgt een operatiejasje om aan te trekken.

Operatie 
De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog dient uw verdoving toe, zoals afgesproken tijdens de preoperatieve screening. De uroloog brengt een scoop (dunne kijkbuis) in uw plasbuis. Aan de scoop zit een snijdend lisje waarmee de prostaat van binnenuit wordt afgeschraapt. Hierdoor komt er meer ruimte bij de uitgang van de blaas, waardoor het plassen verbetert. Na de operatie laat de uroloog een verblijfskatheter achter in de blaas. Ook krijgt u een infuus voor extra vocht en eventueel medicijnen tegen een ontsteking.

Duur
De ingreep duurt ongeveer 90 minuten.

Na de operatie
Voordat u naar de afdeling teruggaat, verblijft u nog korte tijd op de uitslaapkamer. Na iedere operatie bestaat de kans, dat u pijn heeft van de operatie. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met doorgesproken tijdens de preoperatieve screening.

Omdat de ingreep inwendig plaatsvindt, hebt u alleen inwendig een wondgebied. Daarom hebt u op de operatiekamer een verblijfskatheter gekregen zodat bloed en weefsel uit de blaas worden weggespoeld. De katheter geeft de wond rust, doordat de blaas leeg blijft. De verpleegkundige van de afdeling zorgt voor de spoeling en kan zonodig bij problemen de uroloog bellen. Bij pijn of bij het gevoel van aandrang kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Hier krijgt u dan indien mogelijk de juiste medicijnen voor of een extra blaasspoeling. Zodra u uit bed mag, wordt het spoelsysteem aan een rijdende standaard gehangen, u kunt dan over de afdeling wandelen wat goed is voor de algehele lichamelijke conditie.

Elke dag komt de zaalarts bij u om te kijken hoe het met u is. De arts bepaalt wanneer de katheter er uit mag. Dit wordt gedaan door de verpleegkundige vroeg in de ochtend. U krijgt een plastablet, als dat is afgesproken, zodat de urineproductie beter op gang komt. Dit betekent dat u veel moet drinken, om de blaas goed te spoelen. U krijgt een urinaal waar u in moet plassen, zodat de verpleegkundige kan zien hoeveel u plast en welke kleur het heeft. U moet de verpleegkundige melden dat u geplast heeft, zodat er met een scan gekeken kan worden hoeveel er achterblijft in de blaas. Dit is voor de uroloog belangrijk om te weten. 

Naar huis
Houd er rekening mee dat de opname 2-3 dagen duurt.

Risico’s / complicaties
Doordat er via de plasbuis is gewerkt heeft u meer kans op een blaasontsteking, Dit kan zich uiten door symptomen als pijn en branderig gevoel bij plassen, vaak aandrang of koorts. Bij een of meer van deze klachten is het verstandig een arts te raadplegen. Door ruim te drinken kunt u een blaasontsteking voorkomen.

Controle
De controle afspraak is over 6 weken op de poli Urologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuis bent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met polikliniek Urologie, tel.: (0570) 53 51 50. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

  • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
  • Veel pijn of bloed bij het plassen.
  • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen aan de verpleegkundige op de afdeling of tijdens uw eerstvolgende polikliniekbezoek.  

Context menu