Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Predialyse

Nefrologie en predialyse

Wat is predialyse?
Uw behandelend arts heeft u verteld dat uw nieren niet meer goed functioneren. De kans bestaat dat u in de (nabije) toekomst gaat starten met een nierfunctievervangende behandeling, oftewel dialyse of niertransplantatie. Predialyse is de periode die voorafgaat aan de niervervangende behandeling. Predialyse is dus geen behandeling, het is een voorbereidende periode. U krijgt in deze periode voorlichting over de verschillende mogelijkheden op het gebied van de nierfunctievervangende behandelingen.

Predialyseteam
Het predialyseteam bestaat uit: nefrologen, nefrologieverpleegkundigen, secretaresses, medisch maatschappelijk werksters en diëtisten.

Kennismakingsgesprek
Op uw eerste bezoek komt u naar de polikliniek nefrologie, route 25. U hebt een afspraak bij de nefroloog en aansluitend bij de nefrologieverpleegkundige. De nefrologieverpleegkundige informeert u over wat predialyse voor u inhoudt. 
 
Voorlichtingsgesprekken
Na het kennismakingsgesprek krijgt u voorlichtingsgesprekken om samen met u te kijken welke behandeling bij u past en wat medisch mogelijk is. Er zijn namelijk verschillende nierfunctievervangende behandelingen. Als u twijfelt of u wel een dialysebehandeling wilt ondergaan, kunt u vrijblijvend voorgelicht worden en kunnen wij u helpen de juiste afweging te maken.Tussen het kenninsmakingsgesprek, de voorlichtingsgesprekken en de start van dialyse kan enige tijd zitten. Dit is afhankelijk van de achteruitgang van de nierfunctie. Wij streven er naar om u tijdig en goed te informeren, zodat u voldoende gelegenheid heeft de informatie te verwerken en een keuze te maken.

Groepsvoorlichting
1 keer per jaar organiseert het predialyseteam een aantal groepsbijeenkomsten voor toekomstige dialysepatiënten en hun familieleden. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u aanvullende informatie van bijvoorbeekd de nefroloog, diëtiste, medisch maatschappelijk werk of een verpleegkundige van de dialyseafdeling. Er is gelegenheid om vragen te stellen en andere predialysepatiënten te ontmoeten. Voor deze groepsbijeenkomsten ontvangt u een uitnodiging.
  
Vragen?
Hebt u vragen de nefrologieverpleegkundigen zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 16.00 uur, tel.: (0570) 535312 of mail naar: nefrologieverpleging@dz.nl. Voor het maken of verzetten van een afspraak kunt u van maandag t/m vrijdag, ’s morgens van 9.00 tot 11.00 uur en ’s middags van 13.00 tot 15.00 uur, bellen naar het secretariaat, tel.: (0570) 53 53 14 of mail naar: nefrologie@dz.nl.

Context menu