Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Pijnbehandeling - zenuwwortel

Pijnbehandeling - zenuwwortel

Binnenkort komt u naar het Pijncentrum in het Deventer Ziekenhuis voor een zenuwwortelbehandeling. Hier leest u meer over de gang van zaken rond deze behandeling.
 
Voorgestelde behandeling
Aan beide kanten van het ruggenwervelkanaal bevinden zich over de hele lengte uit het ruggenmerg uittredende zenuwbanen. Een zenuwwortelbehandeling is het beïnvloeden van de pijngeleiding in een zenuw die  pijn veroorzaakt. De pijngeleiding kan op 2 manieren worden beïnvloed:

 1. injectie met een ontstekingsremmend middel
 2. injectie voor een behandeling met warmte/stroom

Soms wordt er eerst een proefbehandeling gedaan. Een proefbehandeling is soms nodig om te testen of de behandeling bij u effect zal hebben of om te zoeken naar de juiste wortel die de pijn veroorzaakt.

De anesthesioloog bepaalt of er voorafgaand aan een zenuwwortelbehandeling eerst één of meerdere proefbehandelingen nodig zijn.In deze folder kunt u lezen hoe de met u afgesproken behandeling verloopt.
 
Risico’s
Eventuele risico's zijn met u besproken.
 
Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • U mag van tevoren gewoon eten en drinken, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.
 • Meld het gebruik van bloedverdunnende middelen. Sommige bloedverdunners moeten vóór de behandeling tijdelijk worden gestopt. Na de behandeling kunt u in overleg met de trombosedienst weer starten met deze bloedverdunners.
 • Meld eventuele overgevoeligheden vóór de behandeling. Meld ook een (mogelijke) zwangerschap.
 • Het is belangrijk dat u, wanneer u voor een proefbehandeling komt, pijn heeft, zodat u het effect van de proefbehandeling op de pijn kunt beoordelen. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om de pijnmedicatie die u gebruikt vóór de behandeling enige tijd te stoppen. Dit wordt door uw arts met u besproken.

Meenemen
Neem uw patiëntenpas mee. Hebt u die nog niet of moet uw pas gewijzigd worden, meld u zich dan eerst bij de receptie hoofdingang. Voor het maken van een patiëntenpas hebt u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs nodig. Laat waardevolle spullen die u niet nodig hebt, thuis.
 
Melden
U meldt zich op de dag van de behandeling op het afgesproken tijdstip bij de balie van het Pijncentrum Oost Nederland, route 250 (2e verdieping). U wordt naar de verpleegkundige gebracht die u verder helpt. U mag zich laten begeleiden door één persoon die met u mee gaat naar de patiëntenkamer en u na de behandeling weer naar huis brengt.
 
Hoe verloopt de behandeling?

 • Proefbehandeling
  Bij een proefbehandeling wordt de pijngeleiding onderbroken voor een aantal uren, deze behandeling werkt dus tijdelijk. Een proefbehandeling is noodzakelijk om te testen via welke zenuwwortel(s) de pijn wordt geleid. Voor een proefbehandeling is het belangrijk om pijn te hebben op de dag van de behandeling, omdat u anders niet kunt beoordelen of uw pijn vermindert. Wanneer u op de dag van de proefbehandeling of op de dagen voor de behandeling geen pijn hebt, neem dan contact met ons op.
   
  Behandeling
  De behandeling vindt plaats in de behandelkamer van het Pijncentrum. Voor de behandeling ligt u op een röntgendoorlaatbare tafel. Onder röntgendoorlichting plaatst de arts een naald bij een zenuwwortel. De injectie wordt niet voorverdoofd, dit is niet nodig. Met behulp van röntgendoorlichting en contrastvloeistof bepaalt de arts met dit naaldje de exacte positie van de naaldpunt. Wanneer de naald goed geplaatst is, spuit hij een verdovingsvloeistof in. Deze verdovingsvloeistof stelt de pijngeleiding tijdelijk buiten werking.
   
  Resultaat
  Op de dag van de proefbehandeling wordt u ’s middags gebeld door de pijnconsulent. Belangrijk is dat u dan aangeeft of de pijn enige tijd is weggebleven/afgenomen en hoelang. Wanneer de proefbehandeling het gewenste resultaat oplevert zal de arts u een definitieve behandeling voorstellen. U krijgt voor elke behandeling een nieuwe afspraak mee.
    
 • Zenuwwortelbehandeling
  Een wortelbehandeling heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd  te beïnvloeden. Deze behandeling vindt ook plaats in de behandelkamer van het Pijncentrum. Een definitieve behandeling kan op 2 manieren worden uitgevoerd.
  1. Een behandeling door middel van het inspuiten met een ontstekingsremmend middel. De manier van behandelen is hetzelfde als bij de proefbehandeling. De zwelling van de geïrriteerde zenuw zal door de ontstekingsremmer slinken en de prikkelgevoeligheid wordt door dit middel gedempt. Hierdoor zal de pijn afnemen. Deze behandeling kan eventueel na 3 tot 6 maanden worden herhaald tot maximaal drie maal per jaar.
  2. Een behandeling door middel van warmte/stroom. Het eerste deel van de behandeling is hetzelfde als bij de proefbehandeling. Als de naaldpunt onder röntgendoorlichting is geplaatst, zal met behulp van stroom de naaldpunt worden verwarmd. Er ontstaat dan een verandering in de zenuwvezel, waardoor de pijn niet meer kan worden doorgegeven. Functies als spierkracht en voelen veranderen hierdoor niet. Het verwarmen van de naaldpunt is niet pijnlijk. U kunt tijdens de behandeling lichte klopjes voelen in het gebied waar de naald zit.

Over het algemeen zal het inspuiten van een ontstekingremmend middel de eerste keuze zijn. Als deze behandeling niet of maar kort werkt, kan de anesthesioloog besluiten om ook een warmtebehandeling uit te voeren. 

Duur
De behandelingen duren ongeveer 15 minuten.
 
Na de behandeling
Na de behandeling wordt u weer naar de patiëntenkamer teruggebracht en daar blijft u een half uur liggen. Daarna mag u naar huis. U wordt afgeraden zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren vervoer naar huis.
 
Naar huis: waar moet u op letten?

 • Door de verdovingsvloeistof kunt u tijdelijk last hebben van een verminderd gevoel of krachtverlies in het been. Dit duurt maximaal enkele uren.
 • Bij vrouwen kan door het gebruik van de ontstekingsremmer de menstruatie korte tijd (gedurende één cyclus) wat ontregeld zijn, waardoor u onregelmatig of heviger vloeit.
 • Door gebruik van de ontstekingsremmer kunt u tijdelijk (enkele weken) last krijgen van opvliegers: een warm gevoel, transpireren (voornamelijk ’s nachts) en soms een rood gezicht.
 • Patiënten met diabetes merken soms door het gebruik van de ontstekingsremmer dat de bloedsuikerspiegel na de behandeling tijdelijk (een paar dagen) wat verhoogd raakt. Dit kan door aanpassen van de insulinedosering / diabetesmedicatie worden opgevangen, in overleg met uw huisarts / diabetesconsulent. Veel diabetespatiënten kunnen ook goed zelf de medicatie aanpassen.
 • Na de behandeling met stroom kan mogelijk wat napijn optreden. Dit duurt maar enkele dagen. U mag hiertegen paracetamol innemen.

Leefregels
U mag thuis uw gewone bezigheden hervatten. Er gelden geen speciale leefregels of beperkingen.
 
Controle
Het eerste effect van de behandeling merkt u na ongeveer één week. Vanaf dat moment zal de verbetering zich verder doorzetten. Ongeveer 5 tot 6 weken na de behandeling wordt het resultaat telefonisch met u besproken. Hiervoor krijgt u een belafspraak mee.
 
Bij wie kunt u terecht?
Mocht u na de behandeling thuis klachten krijgen die niet als bijwerkingen zijn vermeld en besproken, dan kunt u contact opnemen met het Pijncentrum, tel.: (0570) 53 51 20, bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.
 
Verhinderd/vragen?
Bent u verhinderd, geef dit dan tijdig door. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan voor de behandeling. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de pijnconsulent. In de meeste gevallen kunnen uw vragen telefonisch worden beantwoord. Er is iedere werkdag telefonisch spreekuur van 8.00 tot 10.00 uur. U kunt dan terecht voor het maken van afspraken, herhalingsrecepten, advies en overleg. Voor dringende vragen die niet kunnen wachten tot het volgende telefonisch spreekuur is de polikliniek tot 17.00 uur bereikbaar, tel.: (0570) 53 51 20.
 
Meer informatie?
www.dz.nl/pijncentrum

Context menu