Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Pijnbehandeling - trigeminus neuralgie

Pijnbehandeling - trigeminus neuralgie

In overleg met uw arts wordt u binnenkort behandeld voor Trigeminus Neuralgie (TN), een veel voorkomende vorm van aangezichtspijn (pijn in het gezicht). In deze folder leest u meer over de gang van zaken rond deze behandeling.
 
Wat is een Trigeminus Neuralgie?
Een patiënt met TN heeft last van kortdurende pijnscheuten in het gezicht, die aanvoelen als elektrische stroomstoten. De pijn ontstaat doordat de hersenzenuw, de nervus trigeminus, geprikkeld wordt. De pijn komt voor op drie verschillende plaatsen: in het voorhoofd / de ogen, in de bovenkaak / neus en in de onderkaak. Kenmerkend is dat de pijn ontstaat na prikkels die normaal niet pijnlijk zijn, zoals aanraken van de huid, eten, praten, tandenpoetsen of een koude wind die langs het gezicht strijkt. De pijn is dus op te wekken. Tussen de aanvallen door heeft de patiënt geen pijn. De pijn kan na enkele maanden of jaren spontaan verdwijnen, maar komt dan vaak plotseling weer terug. Meestal wordt er geen oorzaak gevonden voor TN. Heel soms vindt de neuroloog een afwijkend bloedvaatje of een tumor die tegen de aangezichtszenuw drukt. Maar die gevallen zijn zeldzaam.
 
Voorgestelde behandeling
Er zijn drie behandelingsmogelijkheden. In eerste instantie krijgt u meestal medicijnen, zoals carbamazepine (Tegretol), oxcarbazepine (Trileptal) en gabapentine (Neurontin) of pre-gabaline (Lyrica). Ook epilepsiepatiënten gebruiken deze medicijnen. De medicijnen dempen de activiteit van alle zenuwcellen, dus niet alleen die van de aangezichtszenuw. Daardoor kunt u last krijgen van bijwerkingen zoals sufheid, duizeligheid of futloosheid. Ook kunnen er leverfunctiestoornissen optreden. Als door de medicijnen de pijnaanvallen zijn verdwenen, kan de medicatie afgebouwd worden.
 
Een andere behandelingsmogelijkheid is de neurochirurgische operatie volgens Janetta. Bij deze operatie wordt de aangezichtszenuw in de hersenen vrijgelegd. Voor deze behandeling wordt vooral gekozen als er een afwijking bij de zenuwknoop wordt gevonden. Deze hersenoperatie vereist een landurige ziekenhuisopname. Minder ingrijpend is de methode van Sweet. Hierover leest u hieronder meer.
 
Behandeling volgens Methode van Sweet
Bij deze behandeling wordt een korte tijd een elektrode aangebracht in de aangezichtszenuw. De elektrode zorgt ervoor dat de aangezichtszenuw warm wordt en geen pijnprikkels meer kan doorgeven.
 
Risico’s
Eventuele risico's zijn met u besproken.
 
Hoe kunt u zich voorbereiden?
Omdat het inbrengen van de elektrode pijnlijk kan zijn, moet krijgt u lichte algehele narcose. Hiervoor moet u moet op de dag van de behandeling nuchter komen. U mag vanaf 24.00 uur de avond voor de behandeling niets meer eten of drinken. Uw medicijnen mag u wel gewoon innemen.

Meld het gebruik van bloedverdunnende middelen. Sommige bloedverdunners moeten vóór de behandeling tijdelijk worden gestopt. Na de behandeling kunt u in overleg met de trombosedienst weer starten met deze bloedverdunners.
 
Meld eventuele overgevoeligheden vóór de behandeling. Meld ook een (mogelijke) zwangerschap.
 
Meenemen
Neem uw patiëntenpas mee. Hebt u die nog niet of moet uw pas gewijzigd worden, meldt u zich dan eerst bij de receptie hoofdingang. Voor het maken van een patiëntenpas hebt u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs nodig. Neem voor de periode dat u in het ziekenhuis bent, de medicijnen die u gebruikt mee.

Laat waardevolle spullen die u niet nodig hebt, thuis.
 
Melden
Op de dag van de behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van afdeling D2 (route 225).
 
Hoe verloopt de behandeling?
Vanwege de narcose wordt u aangesloten op apparatuur om hart en bloedsomloop te controleren. U ligt op een smalle behandeltafel met een röntgenbeeldversterker boven u. Via een slangetje in de neus krijgt u zuurstof toegediend. Er wordt een infuus ingebracht waardoor u onder narcose wordt gebracht. Meteen daarna begint de behandeling.

De arts brengt een speciale elektrode naar de kern van de aangezichtszenuw. Als de elektrode op de juiste plaats zit, wordt u even wakker gemaakt uit de narcose. Er wordt kort een stroompje door de elektrode geleid, waarbij u moet aangeven of u dit voelt op de plaats waar de pijnscheuten altijd zijn. Na deze controle wordt u weer onder narcose gebracht en wordt uw aangezichtszenuw via de elektrode een minuut lang verwarmd. Daarna testen we met een scherp naaldje of het gevoel in het gebied waar u pijn hebt, iets minder scherp is. Ook testen we de ooglidreflex. De behandeling met de elektrode wordt hierna nog 1 tot 2 keer herhaald. Hierna is de behandeling afgelopen.
 
Duur
De behandeling zelf duurt ongeveer 30-60 minuten. De totale duur van de opname is 24 uur.
 
Na de behandeling
Na de behandeling mag u, als u goed wakker bent, naar de afdeling. Doen zich geen bijzonderheden voor, dan mag u de volgende ochtend naar huis.
 
Naar huis: waar moet u op letten?
De ingreep kan een doof gevoel veroorzaken in het deel van het gezicht waar u eerder de pijn voelde. Dit komt doordat de kern van de zenuw enigszins beschadigd moet worden om de pijn weg te krijgen. Meestal verdwijnt of vermindert dit dove gevoel in de maanden na de behandeling. Dat betekent niet dat de pijnscheuten ook terugkomen. Verlammingen of een scheve mond treden bij deze behandeling niet op.
 
Na de behandeling kan napijn optreden, die soms brandend is. Ook de oorspronkelijke pijnscheuten kunnen nog korte tijd voorkomen. Is de napijn verdwenen, dan kunt u in overleg met uw arts de pijnstillers langzaam afbouwen. Een complicatie die zelden voorkomt, is hersenvliesontsteking, als gevolg van mondbacteriën die via de elektrode in het hersenvocht zijn gekomen. Krijgt u binnen 6 uur na de behandeling hoge koorts (hoger dan 38,5), hoofdpijn en nekstijfheid, dan moet u contact opnemen met uw arts. Er wordt dan zo snel mogelijk een behandeling met antibiotica gestart. Deze complicatie treedt nooit later dan zes uur na de behandeling op. Een zwelling en bloeduitstorting in de wang zijn complicaties die vaker voorkomen. Deze verdwijnen vanzelf en hoeven niet behandeld te worden.

U krijgt na de behandeling een telefoonnummer mee dat u kunt bellen als er problemen zijn. U wordt in elk geval de dag na de behandeling gebeld door een van de pijnconsulenten.

Leefregels
U mag thuis uw gewone bezigheden hervatten. Er gelden geen speciale leefregels of beperkingen.

Controle
Het resultaat van de behandeling volgens de Methode van Sweet is meestal goed. Als de behandeling te ‘voorzichtig’ is uitgevoerd en u nog steeds pijnklachten hebt, kan de behandeling nog een keer iets intensiever uitgevoerd worden. Dit kan binnen een paar weken. Na een aantal maanden of jaren kan de pijn weer terugkomen, doordat de behandelde zenuwknoop zich herstelt. In dat geval is het mogelijk de behandeling te herhalen.
 
Bij wie kunt u terecht?
Als u na de behandeling binnen zes uur koorts krijgt (boven 38.5°C) moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. Mocht u thuis na de behandeling klachten krijgen, dan kunt u contact opnemen met het Pijncentrum Oost Nederland, tel. (0570) 53 51 20, bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 uur. Wij zijn tot 17.00 uur aanwezig. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, tel. (0570) 53 53 00.

Verhinderd/vragen?
Bent u verhinderd, geef dit dan tijdig door. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan voor de behandeling. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de pijnconsulent. In de meeste gevallen kunnen uw vragen telefonisch worden opgelost. Er is iedere werkdag telefonisch spreekuur van 8.00 tot 10.00 uur. U kunt dan terecht voor het maken van afspraken, herhalingsrecepten, advies en overleg. Voor dringende vragen die niet kunnen wachten tot het volgende telefonisch spreekuur is de polikliniek tot 17.00 uur bereikbaar, tel.: (0570) 53 51 20.

Meer informatie?
www.dz.nl/pijncentrum

Context menu