Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Pijnbehandeling - TENS

Pijnbehandeling - TENS

Binnenkort komt u naar het pijncentrum in het Deventer Ziekenhuis voor een TENS-behandeling. Hier leest u meer over de gang van zaken rond deze behandeling.
 
Wat is een TENS-behandeling?
TENS is de afkorting van Transcutane Elektrische NeuroStimulatie. Dit wil zeggen: door de huid heen worden zenuwen gestimuleerd met een elektrische prikkel. Hierdoor worden pijnsignalen afgezwakt. TENS is een behandeling die u zelf uitvoert.
 
Risico’s
Eventuele risico's zijn met u besproken.
 
Hoe kunt u zich voorbereiden?
Voor deze behandeling is geen speciale voorbereiding nodig.
 
Meenemen
Neem uw patiëntenpas mee. Moet deze worden gewijzigd, meldt u zich dan eerst bij de receptie hoofdingang. Voor het maken van een patiëntenpas hebt u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs nodig.
 
Melden
U meldt zich op de dag van de behandeling op het afgesproken tijdstip bij de balie van het Pijncentrum Oost Nederland, route 250 (2e verdieping).
 
Hoe verloopt de behandeling?
Op het consulentenspreekuur zal de pijnconsulent u uitleggen hoe het TENS-apparaat werkt. De consulent bepaalt ook de plaats waar de elektroden op uw huid moeten worden aangebracht. De elektroden zijn met snoertjes verbonden met de stimulator, een draagbaar apparaatje. Wanneer u de stimulator inschakelt, voelt u tintelingen in en onder de huid. De meeste patiënten ervaren dit als een prettig gevoel. Het complete setje krijgt u in bruikleen via de pijnconsulent. U krijgt advies over hoe vaak en hoe lang u het TENS-apparaat moet aanzetten en welk programma u moet toepassen. Na de uitleg en demonstratie krijgt u het apparaat 2 weken mee naar huis om het geleerde zelf thuis toe te passen.
 
Duur
Het aan- en uitleggen van de TENS duurt ongeveer 30 minuten (1e bezoek).
 
Waar moet u thuis op letten?
Er treden geen belangrijke bijwerkingen op. Bij sommige patiënten kan de huid enigszins rood worden door de elektrodenplakkers. Er kunnen dan speciale hypoallergene elektroden worden gebruikt. Bij behandeling in het nek-/halsgebied kunnen soms hoofdpijnklachten optreden. Vaak is dat het gevolg van een te intensief gebruik van het TENS-apparaat.
 
Leefregels
U mag thuis uw gewone bezigheden hervatten. Er gelden geen speciale leefregels of beperkingen. U mag de TENS gebruiken tijdens uw gewone dagelijkse bezigheden. U hoeft er dus niet speciaal voor te gaan zitten.
 
Controle
Het resultaat van de TENS merkt u pas na een aantal behandelingen. TENS wordt vaak gecombineerd met medicijnen / behandelingen en soms ook met fysiotherapie. Wanneer u het apparaat 2 weken thuis hebt gebruikt, zal de pijnconsulent telefonisch het effect van de therapie op uw pijnklachten met u evalueren. U krijgt hiervoor een belafspraak mee. U hoort dan ook hoe het verdere verloop van de behandeling zal zijn.
 
Bij wie kunt u terecht?
Mocht u na de behandeling thuis klachten krijgen die niet als bijwerkingen zijn vermeld en besproken, dan kunt u contact opnemen met het pijncentrum, tel. (0570) 53 51 20, bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 u ’s ochtends. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, tel. (0570) 53 53 00.
 
Verhinderd/vragen?
Bent u verhinderd, geef dit dan tijdig door. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan voor de behandeling. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de pijnconsulent. In de meeste gevallen kunnen uw vragen telefonisch worden opgelost. Er is iedere werkdag telefonisch spreekuur van 8.00 en 10.00 uur. U kunt dan terecht voor het maken van afspraken, herhalingsrecepten, advies en overleg. Voor dringende vragen die niet kunnen wachten tot het volgende telefonisch spreekuur is de polikliniek tot 17.00 uur bereikbaar, tel.: (0570) 53 51 20.

Meer informatie
www.dz.nl/pijncentrum 

Context menu