Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Pijnbehandeling - staartbeen/stuitje

Pijnbehandeling staartbeen/stuitje

Binnenkort komt u naar het Pijncentrum van ons ziekenhuis voor een behandeling van het staartbeen/stuitje. Hieronder leest u meer over de gang van zaken.

Behandeling
Een behandeling van het staartbeen/stuitje om de pijngeleiding te blokkeren zodat de pijn afneemt, kan op 2 manieren:

 • Een injectie met een ontsteking remmend middel bij het staartbeen (caudaal injectie).
 • Een injectie voor een behandeling met warmte/stroom.

U hoort van de specialist welke behandeling u krijgt. Soms is eerst een proefbehandeling nodig om te testen of de behandeling voor u effect heeft.
 
Risico’s
Eventuele risico's zijn met u besproken.

Voorbereiding

 • U mag gewoon eten en drinken, tenzij de specialist anders met u heeft afgesproken.
 • Meld het gebruik van bloedverdunnende middelen. Sommige bloedverdunners moeten vóór de behandeling tijdelijk worden gestopt. Na de behandeling kunt u in overleg met de Trombosedienst weer starten met deze bloedverdunners.
 • Meldt u eventuele overgevoeligheden vóór de behandeling.
 • Meld ook een (mogelijke) zwangerschap.
 • Het is belangrijk dat u bij een proefbehandeling pijn hebt zodat u het effect van de behandeling kunt beoordelen. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om de pijnmedicatie die u gebruikt vóór de behandeling enige tijd te stoppen. Dit wordt door de specialist met u besproken.

Meenemen?
Neemt u uw patiëntenpas mee. Hebt u dit nog niet of moet die worden gewijzigd, meld u zich dan eerst bij de receptie hoofdingang. Voor het maken van een patiëntenpas hebt u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs nodig. Laat u uw waardevolle spullen die u niet nodig heeft thuis.

Melden
U meldt zich op de dag van de behandeling op het afgesproken tijdstip bij de balie van het Pijncentrum Oost Nederland, route 250, op de 2e verdieping. U wordt naar de verpleegkundige gebracht die u verder helpt. U mag zich laten begeleiden door 1 persoon die met u mee mag naar de patiëntenkamer en u na de behandeling weer naar huis brengt.

Hoe verloopt de behandeling
Bij een proefblokkade wordt de pijngeleiding onderbroken voor een aantal uren, deze is dus tijdelijk. Een proefblokkade is noodzakelijk om te beoordelen of de behandeling voor u effect heeft. Voor een proefblokkade is het belangrijk om pijn te hebben op de dag van de behandeling, omdat u anders niet kunt beoordelen of uw pijn vermindert. Wanneer u op de dag van de behandeling of dagen voor de behandeling geen pijn hebt, neemt u dan contact met ons op.

Proefbehandeling
De behandeling vindt plaats op de bahandelkamer van het pijncentrum. Voor de behandeling ligt u op uw buik op een röntgen doorlaatbare tafel. Onder röntgendoorlichting plaatst de specialist een naald bij het stuitje. De huid wordt van te voren verdoofd. Met röntgendoorlichting en contrastvloeistof, bepaalt de specialist de exacte positie van de naaldpunt. Wanneer de naald goed is geplaatst, spuit de specialist een verdovingsvloeistof in. Die stelt de pijngeleiding tijdelijk buiten werking.
 
Resultaat
Op de dag van de proefblokkade wordt u s’middags thuis gebeld door de pijnconsulent. Belangrijk is dat u dan kunt aangeven of de pijn is weggebleven en hoelang. Wanneer de proefblokkade het gewenste effect heeft opgeleverd, stelt de specialist u een definitieve blokkade voor.


Definitieve blokkade
Een definitieve blokkade heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd uit te schakelen. Deze behandeling vindt ook plaats op de behandelkamer van het Pijncentrum. Een definitieve blokkade kan op 2 manieren worden uitgevoerd:.

 • Een injectie met een ontstekingsremmend middel en een verdovingsmiddel (caudaal injectie). De manier van behandelen is hetzelfde als bij de proefbehandeling. De zwelling van de geïrriteerde zenuw zal hierdoor afnemen en minder pijn of geen pijn meer veroorzaken.
 • Een behandeling met warmte/stroom. Het 1e deel van de behandeling is hetzelfde als bij de proefbehandeling Als de naaldpunt onder röntgendoorlichting is geplaatst, wordt met stroom de naaldpunt verwarmd. Er ontstaat dan een verandering in de zenuwvezel waardoor de pijn niet meer kan worden geleid.

Duur
De duur van de behandeling is ongeveer 15-30 minuten.
 
Na de behandeling
Na de behandeling wordt u naar de patiëntenkamer teruggebracht en daar blijft u een half uur liggen. Daarna mag u naar huis. U wordt afgeraden zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf vervoer naar huis.
 
Mogelijke bijwerkingen:

 • Door de verdovingsvloeistof kan er sprake zijn van een verminderd gevoel. Dit duurt maximaal enkele uren.
 • Bij vrouwen kan door het gebruik van de ontstekingsremmer de menstruatie korte tijd (gedurende één cyclus) wat ontregeld zijn waardoor u onregelmatig of heviger vloeit.
 • Door gebruik van de ontstekingsremmer kunt u tijdelijk (enkele weken) last krijgen van opvliegers; Warm gevoel, transpireren voornamelijk s’ nachts en soms een rood gezicht.
 • Diabetici merken soms dat de bloedsuikerspiegel tijdelijk (een paar dagen) wat verhoogd raakt na de behandeling. Dit kan door aanpassen van de insuline dosering /diabetes medicijnen worden opgevangen in overleg met uw huisarts/diabetesverpleegkundige. Veel diabetespatiënten kunnen ook goed zelf de medicijnen aanpassen.
 • Na de behandeling met warmte/stroom kan er wat napijn ontstaan. Hiertegen kan paracetamol worden ingenomen.
  Leefregels U mag thuis uw gewone bezigheden hervatten. Er gelden geen speciale leefregels of beperkingen

Controle
Het resultaat van de behandeling kan enige tijd op zich laten wachten Het is ook mogelijk dat u al snel een gunstig effect op de pijnklachten merkt. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zo nodig herhaald worden. Ongeveer 6 weken na de behandeling wordt het resultaat telefonisch met u besproken. U krijgt hiervoor een belafspraak mee.

Wanneer contact opnemen?
Mocht u thuis na de behandeling klachten krijgen die niet als bijwerkingen zijn vermeld en besproken dan kunt u contact opnemen met het Pijncentrum, tel.: (0570) 535120. Bij voorkeur tussen 08.00- 10.00 uur s’ morgens. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp, tel.: (0570) 53 53 00.

Verhindering/vragen?
Bent u verhinderd, geef dit dan tijdig door. Hebt u nog vragen, stel deze dan voor de behandeling. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de pijnconsulent. Vaak  kunnen uw vragen telefonisch worden beantwoord. Er is iedere werkdag telefonisch spreekuur van 08.00 - 10.00 uur. U kunt dan terecht voor het maken van afspraken, herhalingsrecepten, advies en overleg. Voor dringende vragen, die niet kunnen wachten tot het volgende telefonisch spreekuur, is de polikliniek tot 17.00 uur bereikbaar, tel.: (0570) 53 51 20.

Context menu