Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Pijnbehandeling - nervus occipitalis

Pijnbehandeling - nervus occipitalis

Binnenkort komt u naar het Pijncentrum in het Deventer Ziekenhuis voor een nervus occipitalis behandeling. Hier leest u meer over de gang van zaken rond deze behandeling.
 
Wat is een Nervus occipitalis?
De Nervus occipitalis is een achterhoofdszenuw. Deze loopt aan beide kanten van het achterhoofd. Chronische irritatie of beschadiging van deze zenuw(en) kan hoofdpijn klachten veroorzaken.
 
Voorgestelde behandeling
Een Nervus occipitalis behandeling betekent dat u bij één of beide achterhoofdszenuwen een injectie krijgt met een verdovend middel, gemengd met een ontstekingsremmend middel. Soms kan eerst een proefbehandeling nodig zijn. Dit is om te testen of een behandeling bij u effect zal hebben. De arts bepaald welke behandeling u krijgt.
 
U krijgt deze behandeling omdat u hoofdpijnklachten hebt die worden veroorzaakt door een chronische pijn in de achterhoofdszenuw. De oorzaak van deze chronische pijn is meestal niet precies te achterhalen. De chronische pijn kan soms veroorzaakt worden door een beschadiging van de grote of de kleine achterhoofdszenuw, door verhoogde druk of een directe beschadiging. De klachten van de achterhoofdszenuw kunnen een spanningshoofdpijn veroorzaken. Vaak zijn er ook klachten van de nekspieren.
 
Risico’s
Eventuele risico's zijn met u besproken.
 
Hoe kunt u zich voorbereiden?
U mag van tevoren gewoon eten en eventueel uw medicijnen innemen, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken. Meld eventuele overgevoeligheden vóór de behandeling.
 
Meenemen
Neem uw patiëntenpas mee. Hebt u die nog niet of moet uw pas gewijzigd worden, meldt u zich dan eerst bij de receptie hoofdingang. Voor het maken van een patiëntenpas hebt u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs nodig. Laat waardevolle spullen die u niet nodig hebt, thuis.
 
Melden
U meldt zich op de dag van de behandeling op het afgesproken tijdstip bij de balie van het Pijncentrum Oost Nederland, route 250. (2e verdieping). U wordt naar de verpleegkundige gebracht die u verder helpt. U mag zich laten begeleiden door één persoon die met u mee gaat naar de patiëntenkamer en u na de behandeling weer naar huis brengt.
 
Hoe verloopt de behandeling?
De behandeling vindt plaats op de behandelkamer van het Pijncentrum. U zit rechtop, met uw hoofd iets voorovergebogen en uw kin op de borst. De zenuwen liggen vlak onder de huid. U krijgt de injectie aan de kant van de pijnklachten. De anesthesioloog dient rondom de zenuw een verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend middel toe. De behandeling is  over het algemeen niet heel pijnlijk.
 
Tijdsduur
De duur van de behandeling is 10 minuten.
 
Na de behandeling
Na de behandeling wordt u weer naar de patiëntenkamer teruggebracht en daar blijft u een half uur liggen. Daarna mag u naar huis. U wordt afgeraden zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren vervoer naar huis.

Naar huis: waar moet u op letten?

  • Door de verdovingsvloeistof kunt u tijdelijk last hebben van een verminderd gevoel. Dit duurt maximaal enkele uren.
  • Bij vrouwen kan door het gebruik van de ontstekingsremmer de menstruatie korte tijd (gedurende één cyclus) wat ontregeld zijn, waardoor u onregelmatig of heviger vloeit.
  • Door het gebruik van de ontstekingsremmer kunt u tijdelijk (enkele weken) last krijgen van opvliegers: een warm gevoel, transpireren (voornamelijk ’s nachts) en soms een rood gezicht.
  • Patiënten met diabetes merken soms dat na de behandeling door het gebruik van de ontstekingsremmer de bloedsuikerspiegel tijdelijk (een paar dagen) wat verhoogd raakt. Dit kan door aanpassen van de insulinedosering / diabetesmedicatie worden opgevangen, in overleg met uw huisarts / diabetesconsulent. Veel diabetespatiënten kunnen ook goed zelf de medicatie aanpassen.
  • Er kan mogelijk wat napijn optreden. Die kan enkele dagen aanhouden. U kunt hiertegen paracetamol nemen: 3 tot 4 keer per dag 1 tablet van 500 mg.

Leefregels
U mag thuis uw gewone bezigheden hervatten. Er gelden geen speciale leefregels of beperkingen.

Controle
Het eerste effect is na enkele dagen tot een week merkbaar. Twee weken na de behandeling wordt het resultaat telefonisch met u besproken. U krijgt daarvoor een belafspraak mee. Bij een positief effect wordt de behandeling nog twee keer herhaald om het effect te versterken. Hiervoor zullen nieuwe afspraken met u worden gemaakt.

Bij wie kunt u terecht?
Mocht u na de behandeling thuis klachten krijgen die niet als bijwerkingen zijn vermeld en besproken, dan kunt u contact opnemen met het pijncentrum, tel.: (0570) 53 51 20, bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.

Verhinderd/vragen?
Bent u verhinderd? Geef dit dan tijdig door. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan contact op met de pijnconsulent. In de meeste gevallen kunnen uw vragen telefonisch worden opgelost. Er is iedere werkdag telefonisch spreekuur van 8.00 tot 10.00 uur. U kunt dan terecht voor het maken van afspraken, herhalingsrecepten, advies en overleg. Voor dringende vragen die niet kunnen wachten tot het volgende telefonisch spreekuur is de polikliniek tot 17.00 uur bereikbaar, tel.: (0570) 53 51 20.

Meer informatie?
www.dz.nl/pijncentrum

Context menu