Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Pijnbehandeling - lumbale sympathicusblokkade

Pijnbehandeling - lumbale sympathicusblokkade

Binnenkort komt u naar het pijncentrum in het Deventer Ziekenhuis voor een sympathicusblokkade. In deze folder leest u meer over de gang van zaken rond deze behandeling.
 
Wat is een sympaticus?
De sympaticus is een zenuwstreng die aan weerszijden langs de hele lengte van de wervelkolom loopt. Dit is een onderdeel van het zelfstandig werkende zenuwstelsel welke als taak heeft om de bloedvaten op spanning te houden.
 
Voorgestelde behandeling
Een sympathicusblokkade is een behandeling van deze zenuwstreng met als doel de bloedvaten wat wijder te laten worden met als gevolg een betere doorbloeding. Door de betere doorbloeding neemt de pijn vaak af en verbetert de genezing van eventuele wondjes. Vaak vindt eerst een proefblokkade plaats. Een proefblokkade is soms nodig om te testen of deze behandeling bij u effect zal hebben. Wanneer het resultaat positief is, kan de anesthesioloog besluiten een definitieve blokkade uit te voeren. De definitieve behandeling kan op twee manieren worden gedaan.

 1. Behandeling door middel van warmte / stroom
 2. Behandeling door middel van het omspuiten van de sympaticus met een loeistof die de werking van de zenuw blokkeert

De arts bepaalt welke behandeling u gaat krijgen.
 
Risico’s
Eventuele risico's zijn met u besproken.
 
Hoe kunt u zich voorbereiden?
U mag van tevoren gewoon eten en drinken, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.

Meld het gebruik van bloedverdunnende middelen. Sommige bloedverdunners moeten vóór de behandeling tijdelijk worden gestopt. Na de behandeling kunt u in overleg met de trombosedienst weer starten met deze bloedverdunners.

Meld eventuele overgevoeligheden vóór de behandeling. Meld ook een (mogelijke) zwangerschap.

Het is belangrijk dat u, wanneer u voor een proefbehandeling komt, pijn hebt, zodat u het effect van de proefbehandeling op de pijn kunt beoordelen. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om de pijnmedicatie die u gebruikt vóór de behandeling enige tijd te stoppen. Dit wordt door uw arts met u besproken.
 
Meenemen
Neemt u uw patiëntenpas mee. Hebt u die nog niet of moet uw pas gewijzigd worden, meldt u zich dan eerst bij de receptie hoofdingang. Voor het maken van een patiëntenpas hebt u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs nodig. Laat waardevolle spullen die u niet nodig hebt, thuis.
 
Melden
U meldt zich op de dag van de behandeling op het afgesproken tijdstip bij de balie van het Pijncentrum Oost Nederland, route 250. De gastvrouw brengt u naar de verpleegkundige die u verder helpt. U mag zich laten begeleiden door één persoon die met u mee mag naar de patiëntenkamer en u na de behandeling weer naar huis brengt.
 
Hoe verloopt de behandeling?

 • Proefblokkade
  Een proefblokkade is nodig om te testen of deze behandeling bij u effect zal hebben. Er wordt een verdovend middel ingespoten dat enkele uren werkt. Het effect is dus tijdelijk.

  Behandeling
  De behandeling vindt plaats in de behandelkamer van het pijncentrum. U gaat op uw buik op de behandeltafel liggen. De arts bepaalt met röntgenstralen de juiste plaats. De plaats van de injectie wordt verdoofd. Dit geeft soms een licht branderig gevoel dat na korte tijd verdwijnt. Daarna plaatst de arts één of twee naaldjes. Met behulp van röntgendoorlichting en contrastvloeistof bepaalt de arts de exacte positie van de naaldpunt. Heeft de arts de goede plaats gevonden, dan spuit hij een verdovingsvloeistof in. Het effect hiervan kan een tijdelijke pijnvermindering en het warmer worden van uw pijngebied zijn.

  Resultaat
  Op de dag van de proefblokkade wordt u ’s middags gebeld door de pijnconsulent. Belangrijk is dat u dan aangeeft of de pijn is weggebleven en hoelang. Wanneer de proefblokkade het gewenste resultaat oplevert, zal de arts u een definitieve blokkade voorstellen. U krijgt daarvoor een nieuwe afspraak mee.
   
 • Definitieve blokkade
  Een definitieve blokkade heeft als doel de doorbloeding in het aangedane lichaamsdeel langdurig te verbeteren, waardoor de pijn kan verminderen en eventuele wondjes sneller genezen.

  Behandeling

1. Behandeling met een medicijn dat de werking van de zenuw blokkeert. Deze behandeling vindt ook plaats in de behandelkamer van het pijncentrum. De behandeling verloopt vrijwel hetzelfde als bij de proefblokkade. Behalve een verdovingsvloeistof spuit de arts nu ook een middel in dat zorgt dat de werking van de sympaticus langdurig wordt geblokkeerd.

2. Behandeling door middel van warmte. Ook voor deze behandeling worden er terwijl u op uw buik ligt onder röntgendoorlichting een of twee naalden geplaatst. Als de naald op de goede plaats staat, zal de anesthesioloog de sympaticus door verwarming van de naaldpunt gaan behandelen. Deze behandeling zorgt ervoor dat de werking van de sympaticus langdurig wordt geblokkeerd.

Resultaat
Het warmer worden van uw pijngebied is vrijwel direct merkbaar. De verwachting is dat uw pijn in de weken erna af zal nemen. Ongeveer zes weken na de behandeling wordt het resultaat telefonisch met u besproken. U krijgt daarvoor een belafspraak.

Tijdsduur
De behandelingen duren ongeveer 30 minuten.
 
Na de behandeling
Na de behandeling wordt u weer naar de patiëntenkamer teruggebracht en daar blijft u een half uur liggen. Daarna mag u naar huis. U wordt afgeraden zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren vervoer naar huis.
 
Naar huis: waar moet u op letten?
Na de behandeling kan een branderige pijn in de lies of rond het middel ontstaan. Deze pijn verdwijnt na enkele dagen.
 
Leefregels
U mag thuis uw gewone bezigheden hervatten. Er gelden geen speciale leefregels of beperkingen.
 
Controle
Het eerste effect van de behandeling merkt u vrijwel direct. Vanaf dat moment zal de verbetering zich verder doorzetten. Ongeveer 5 tot 6 weken na de behandeling wordt het resultaat telefonisch met u besproken. Hiervoor krijgt u een belafspraak mee.
 
Bij wie kunt u terecht?
Mocht u na de behandeling thuis klachten krijgen die niet als bijwerkingen zijn vermeld en besproken, dan kunt u contact opnemen met het pijncentrum, tel.: (0570) 53 51 20, bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 uur ’s ochtends. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.
 
Verhinderd/vragen?
Bent u verhinderd, geef dit dan tijdig door. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan voor de behandeling. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de pijnconsulent. In de meeste gevallen kunnen uw vragen telefonisch worden opgelost. Er is iedere werkdag telefonisch spreekuur van 8.00 tot 10.00 uur. U kunt dan terecht voor het maken van afspraken, herhalingsrecepten, advies en overleg. Voor dringende vragen die niet kunnen wachten tot het volgende telefonisch spreekuur is de polikliniek tot 17.00 uur bereikbaar, tel.: (0570) 53 51 20.
 
Meer informatie?
www.dz.nl/pijncentrum 

Context menu