Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Pijnbehandeling - lokale infiltratie

Pijnbehandeling - lokale infiltratie

Binnenkort komt u naar het Pijncentrum van ons ziekenhuis voor een lokale infiltratie. Hieronder leest u meer over de gang van zaken rond deze behandeling.
 
Voorgestelde behandeling
Lokale infiltratie is een vorm van pijnbehandeling waarbij de anesthesioloog u een injectie geeft met een verdovend middel, waaraan zo nodig een ontstekingsremmer is toegevoegd. U krijgt de injectie als een geïrriteerde zenuw pijn veroorzaakt. De arts bepaalt welke behandeling u krijgt.
 
Risico’s
Eventuele risico's zijn met u besproken.
 
Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • U mag vooraf eten en eventueel uw medicijnen innemen, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.
  • Meld het gebruik van bloedverdunnende middelen. Soms moet een bloedverdunner vóór de behandeling tijdelijk worden gestopt. Na de behandeling kunt u in overleg met de trombosedienst weer starten met deze bloedverdunners.
  • Meld eventuele overgevoeligheden vóór de behandeling. Meld ook een (mogelijke) zwangerschap.

Meenemen
Neemt u uw patiëntenpas mee. Hebt u die nog niet of moet uw pas worden gewijzigd, meldt u zich dan eerst bij de receptie hoofdingang. Voor het maken van een patiëntenpas hebt u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs nodig. Laat waardevolle spullen die u niet nodig hebt, thuis.
 
Melden
U meldt zich op de dag van de behandeling op het afgesproken tijdstip bij de balie van het Pijncentrum Oost Nederland, route 250. De gastvrouw brengt u naar de verpleegkundige die u verder helpt. U mag zich laten begeleiden door 1 persoon die met u mee mag naar de patiëntenkamer en u na de behandeling weer naar huis kan brengen.
 
Hoe verloopt de behandeling?
De behandeling vindt plaats in de behandelkamer van het Pijncentrum. De anesthesioloog vraagt u de plaats aan te wijzen waar u de pijn precies voelt. Na desinfectie van de huid met jodium krijgt u een injectie met de verdovingsvloeistof. Dit is even pijnlijk. Over het algemeen is deze verdovingsvloeistof na enkele uren weer uitgewerkt. Een enkele keer komt het voor dat een patiënt dit middel heel lanzaam afbreek en dan kan het dove gevoel langer aanhouden tot wel 24 uur.
 
Duur
De behandeling duurt ongeveer 10 minuten
 
Na de behandeling
Na de behandeling wordt u naar de patiëntenkamer teruggebracht en daar blijft u een half uur liggen. Daarna mag u naar huis. U wordt afgeraden zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren vervoer naar huis.
 
Naar huis: waar moet u op letten?

  • Bij vrouwen kan door het gebruik van de ontstekingsremmer de menstruatie korte tijd (gedurende 1 cyclus) wat ontregeld zijn, waardoor u onregelmatig of heviger vloeit.
  • Door gebruik van de ontstekingsremmer kunt u tijdelijk (enkele weken) last krijgen van opvliegers: een warm gevoel, transpireren (voornamelijk ’s nachts) en soms een rood gezicht.
  • Diabetici merken soms door het gebruik van de ontstekingsremmer dat de bloedsuikerspiegel tijdelijk (een paar dagen) wat verhoogd raakt. Dit kan door aanpassen van de insulinedosering / diabetesmedicatie worden opgevangen in overleg met uw huisarts / diabetesconsulent. Veel diabetespatiënten kunnen ook goed zelf de medicatie aanpassen.

Leefregels
U mag thuis uw gewone bezigheden hervatten. Er gelden geen speciale leefregels of beperkingen.
 
Controle
De verdovingsvloeistof werkt ongeveer 2 uur, waarna de pijn vaak minder hevig terugkeert. Het effect van de behandeling met een ontstekingsremmer wordt na ongeveer 4 weken telefonisch met u geëvalueerd. U krijgt hiervoor een belafspraak mee.

Soms verlopen de behandelingen zonder gewenst resultaat. De arts overlegt dan met u of er een andere behandeling mogelijk of gewenst is.
 
Bij wie kunt u terecht?
Mocht u na de behandeling thuis klachten krijgen die niet als bijwerkingen zijn vermeld en besproken, dan kunt u contact opnemen met het Pijncentrum, tel.: (0570) 53 51 20, bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 uur ’s ochtends. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.
 
Verhinderd/vragen?
Bent u verhinderd, geef dit dan tijdig door. Hebt u nog vragen, stel deze dan voor de behandeling. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de pijnconsulent. Vaak kunnen uw vragen telefonisch worden beantwoord. Er is iedere werkdag telefonisch spreekuur van 8.00 tot 10.00 uur. U kunt dan terecht voor het maken van afspraken, herhalingsrecepten, advies en overleg. Voor dringende vragen die niet kunnen wachten tot het volgende telefonisch spreekuur is de polikliniek tot 17.00 uur bereikbaar, tel.: (0570) 53 51 20.

Context menu