Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Pijnbehandeling - ganglion sphenopalatinum

Pijnbehandeling - ganglion sphenopalatinum

Binnenkort komt u naar het Pijncentrum van het Deventer Ziekenhuis voor een behandeling van uw clusterhoofdpijn of uw aangezichtspijn.

Wat is het ganglion sphenopalatinum?
Het  ganglion sphenopalatinum is een zenuwknoop achter in de neus. Bij clusterhoofdpijn en aangezichtspijn kan deze zenuwknoop verantwoordelijk zijn voor de klachten.
 
Wat is een RF blokkade van het ganglion sphenopalatinum?
Een RF behandeling van het ganglion sphenopalatinum is een behandeling van het ganglion met warmte waarna uw klachten kunnen verminderen. In eerste instantie krijgt u meestal medicijnen voor de pijnklachten, zoals carbamazepine (Tegretol), oxcarbamazepine (Trileptal), gabapentine (Neurontin) of pregabalin (Lyrica). Deze medicatie zal op geleide van de pijn en uw bijwerkingen opgebouwd worden. Wanneer er geen pijnvermindering optreedt of de bijwerkingen uiteindelijk onacceptabel zijn wordt de medicatie afgebouwd. Dan kan een behandeling van het ganglion sphenopalatinum overwogen worden, Om te beoordelen of deze behandeling voor u effectief zal zijn volgt eerst een bezoek aan de KNO-arts voor een proefblokkade van deze zenuw op de KNO poli. Deze proefblokkade vindt niet op dezelfde dag plaats als de behandeling.
 
Risico’s
Eventuele risico's zijn met u besproken.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • Voor de radiofrequente behandeling mag u vooraf niet eten en drinken vanaf 24.00 uur ’s nachts, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.
 • Voor de proefblokkade mag u wel gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u pijn heeft, zodat u het effect van de proefblokkade op de pijn kunt beoordelen. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om de pijnmedicatie die u gebruikt vóór de behandeling enige tijd te stoppen. Dit wordt door uw arts met u besproken.
 • Meld het gebruik van bloedverdunnende middelen. Sommige bloedverdunners moeten vóór de definitieve behandeling tijdelijk worden gestopt. Na de behandeling kunt u in overleg met de Trombosedienst weer starten met deze bloedverdunners.
 • Meld eventuele overgevoeligheden vóór de behandeling. Meld ook een (mogelijke) zwangerschap.

Meenemen
Neemt u uw patiëntenpas mee. Heeft u die nog niet of moet de pas gewijzigd worden, meldt u zich dan eerst bij de receptie hoofdingang. Voor het maken van een patiëntenpas heeft u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs nodig. Laat uw waardevolle spullen thuis.
 
Melden
Op de dag van de behandeling meldt u zich bij de balie van de Dagbehandeling, route 150, op het afgesproken tijdstip.
 
Hoe verloopt de behandeling
 

Proefblokkade
De proefblokkade) wordt gedaan door de KNO-arts. Bij een proefblokkade wordt de pijngeleiding tijdelijk onderbroken. De KNO-arts brengt een wattenstaafje doordrenkt met een lokaal verdovingsmiddel in het neusgat aan de kant van de pijnklachten. Het lokaal verdovingsmiddel wordt door het ganglion opgenomen. Op deze wijze wordt het ganglion tijdelijk verdoofd. Wanneer de proefblokkade het gewenste resultaat oplevert, zal de arts u een radio frequente behandeling van het ganglion sphenopalatinum voorstellen. 
 
Pijnbehandeling radio frequente behandeling van het ganglion sphenopalatinum
Bij de behandeling wordt onder röntgendoorlichting een speciale naald via de wang bij het betreffende zenuwknoopje achter in de neus geplaatst. Dit gebeurd over het algemeen onder plaatselijke verdoving. De naaldpositie wordt gecontroleerd met elektrische stroompjes die u voelt in de neus of in het gehemelte. Wanneer de naald op de goede plaats zit, wordt het ganglion sphenopalatinum verdoofd met een lokaal verdovingsmiddel. Dan volgt de eigenlijke behandeling met warmte tot 80ºC  die wordt opgewekt door radiofrequente (RF) stroom. Hierdoor ontstaat een hitteletse en zo wordt de pijngeleiding in dit gebied uitgeschakeld. Als na verloop van tijd de pijnaanvallen verdwijnen, kan in overleg met uw arts de medicatie worden afgebouwd.

Duur
De behandeling duurt ongeveer 45 minuten.
 
Na de behandeling
Na de behandeling wordt u naar de patiëntenkamer teruggebracht en daar blijft u 4 tot 6 uur.Daarna mag u naar huis.U wordt afgeraden zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf vervoer naar huis.

Naar huis: waar moet u op letten?

 • Er kan napijn optreden, die enkele weken kan aanhouden. U kunt hiertegen een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld paracetamol).
 • Neusbloeding: omdat het ganglion sphenopalatinum net tegen de neusholte ligt, kan tijdens / na de procedure een neusbloeding optreden.
 • Tijdelijk dubbelzicht: soms kan tijdelijk dubbelzicht (diplopie) optreden, wanneer het lokaal verdovend middel zich verspreidt en de oogzenuw tijdelijk is mee verdoofd.
 • Gevoelloosheid van (een deel van) het gehemelte: soms kan een deel van het gehemelte na de procedure gevoelloos zijn. Deze complicatie herstelt meestal spontaan na een aantal maanden.
 • Infectie/abces. Als u na de behandeling binnen 6 uur koorts krijgt (boven 38.5°C) moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.
 • Nabloeding / zwelling wang. U kunt hier een coldpack / ijspack op leggen.
 • Pijn in gebied van de bovenkaak.

Leefregels
U mag thuis uw gewone bezigheden hervatten. Er gelden geen speciale leefregels of beperkingen.
 
Controle
Het eerste effect van de behandeling merkt u pas na enkele weken. Ongeveer 4 weken na de behandeling wordt het resultaat telefonisch met u besproken. Hiervoor krijgt u een belafspraak mee. Soms is verdere behandeling noodzakelijk.
 
Bij wie kunt u terecht?
Als u na de behandeling binnen 6 uur koorts krijgt (boven 38.5°C) moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. Mocht u thuis na de behandeling klachten krijgen dan kunt u contact opnemen met het pijncentrum, tel.: (0570) 53 51 20, bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 u ‘s ochtends. Wij zijn tot 17.00 uur aanwezig. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.
 
Bent u verhinderd/vragen?
Bent u verhinderd, geef dit dan tijdig door. Heeft  u nog vragen, stel deze dan vóór de behandeling. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de pijnconsulent. Vaak kunnen uw vragen telefonisch worden opgelost. Er is iedere werkdag telefonisch spreekuur van 8.00 tot 10.00 uur. U kunt dan terecht voor het maken van afspraken, herhalingsrecepten, advies en overleg. Voor dringende vragen die niet kunnen wachten tot het volgende telefonisch spreekuur is de polikliniek tot 17.00 uur bereikbaar, tel.: (0570) 53 51 20.

Context menu