Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Pijnbehandeling - ganglion impar

Pijnbehandeling - ganglion impar

Binnenkort komt u naar het Pijncentrum Oost Nederland in het Deventer Ziekenhuis voor een behandeling van het ganglion impar. Hier leest u meer over de gang van zaken rond deze behandeling.
 
Wat is een ganglion impar?
Het ganglion impar is een zenuwknoop die zich bevindt op de overgang van het heiligbeen en staartbeen. Deze zenuwknoop is een onderdeel van het zelfstandig werkende zenuwstelsel en speelt een rol bij pijnklachten vanuit de endeldarm, de geslachtsorganen en het gebied rond de anus.
 
Voorgestelde behandeling
Het doel van deze behandeling is de pijngeleiding te blokkeren, zodat de pijn zal gaan afnemen. Er zijn twee manieren om het ganglion te behandelen.

 • Een injectie met een ontsteking remmend middel
 • Een injectie voor een behandeling met warmte/stroom

Soms is een proefbehandeling nodig om te testen of deze behandeling voor u effect zal hebben. U hoort van de specialist welke behandeling u krijgt.
 
Risico’s
Eventuele risico's zijn met u besproken.
 
Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • U mag van tevoren gewoon eten en drinken, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.
 • Meld het gebruik van bloedverdunnende middelen. Sommige bloedverdunners moeten vóór de behandeling tijdelijk worden gestopt. Na de behandeling kunt u in overleg met de trombosedienst weer starten met deze bloedverdunners. 
 • Meld eventuele overgevoeligheden vóór de behandeling.
 • Meld ook een (mogelijke) zwangerschap. 
 • Het is belangrijk dat u, wanneer u voor een proefbehandeling komt, pijn hebt, zodat u het effect van de proefbehandeling op de pijn kunt beoordelen. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om de pijnmedicatie die u gebruikt vóór de behandeling enige tijd te stoppen. Dit wordt door uw arts met u besproken.

Meenemen
Neemt u uw patiëntenpas mee. Hebt u die nog niet of moet de pas gewijzigd worden, meldt u zich dan eerst bij de receptie hoofdingang. Voor het maken van een patiëntenpas hebt u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs nodig. Laat waardevolle spullen die u niet nodig hebt, thuis.
 
Melden
U meldt zich op de dag van de behandeling op het afgesproken tijdstip bij de balie van het Pijncentrum Oost Nederland, route 250 (2e verdieping). U wordt naar de verpleegkundige gebracht die u verder helpt. U mag zich laten begeleiden door één persoon die met u mee mag naar de patiëntenkamer en u na de behandeling weer naar huis brengt.
 
Hoe verloopt de behandeling?
Bij een proefblokkade wordt de pijngeleiding onderbroken voor een aantal uren, deze behandeling is dus tijdelijk. Een proefblokkade is noodzakelijk om te kijken of de behandeling voor u effect zal hebben. Voor een proefblokkade is het dus belangrijk om pijn te hebben op de dag van de behandeling, omdat u anders niet kunt beoordelen of uw pijn vermindert. Wanneer u op de dag van of dagen voor de behandeling geen pijn hebt, neem dan contact met ons op.

 • Proefbehandeling
  De behandeling vindt plaats op de behandelkamer van het pijncentrum. Voor de behandeling ligt u op uw buik op een röntgendoorlaatbare tafel. Onder röntgendoorlichting plaatst de arts een naald bij het Ganglion Impar. De huid wordt van tevoren verdoofd. Met behulp van röntgendoorlichting en contrastvloeistof bepaalt de arts de exacte positie van de naaldpunt. Wanneer de naald goed is geplaatst, spuit de arts een verdovingsvloeistof in. Deze stelt de pijngeleiding tijdelijk buiten werking.

  Resultaat
  Op de dag van de proefblokkade wordt u ‘s middags thuis gebeld door de pijnconsulent. Belangrijk is dat u dan kunt aangeven of de pijn is weggebleven en hoelang. Wanneer de proefblokkade het gewenste effect heeft opgeleverd, zal de arts u een definitieve blokkade voorstellen.
   
 • Definitieve blokkade
  Een definitieve blokkade heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd uit te schakelen. Deze behandeling vindt ook plaats in de operatiekamer van het pijncentrum. Een definitieve blokkade kan op 2 manieren worden uigevoerd.
  • Een injectie met een ontstekingremmend middel en een verdovingsmiddel. De manier van behandelen is hetzelfde als bij de proefbehandeling. De zwelling van de geïrriteerde zenuw zal hierdoor afnemen en minder pijn of geen pijn meer veroorzaken.
  • Een behandeling door middel van warmte / stroom. Het eerste deel van de behandeling is hetzelfde als bij de proefbehandeling . Als de naaldpunt onder röntgendoorlichting is geplaatst, zal met behulp van stroom de naaldpunt worden verwarmd. Er ontstaat dan een verandering in de zenuwvezel waardoor de pijn niet meer kan worden geleid.

Duur
De duur van de behandeling is ongeveer 15-30 minuten.
 
Na de behandeling
Na de behandeling wordt u weer naar de patiëntenkamer teruggebracht en daar blijft u een half uur liggen. Daarna mag u naar huis. U wordt afgeraden zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren vervoer naar huis.
 
Naar huis: waar moet u op letten?

 • Door de verdovingsvloeistof kan er sprake zijn van een verminderd gevoel. Dit duurt maximaal enkele uren.
 • Bij vrouwen kan door het gebruik van de ontstekingsremmer de menstruatie korte tijd (gedurende één cyclus) wat ontregeld zijn, waardoor u onregelmatig of heviger vloeit.
 • Door gebruik van de ontstekingsremmer kunt u tijdelijk (enkele weken) last krijgen van opvliegers: een warm gevoel, transpireren (voornamelijk ’s nachts) en soms een rood gezicht.
 • Patiënten met diabetes merken soms door het gebruik van de ontstekingsremmer dat de bloedsuikerspiegel tijdelijk (een paar dagen) wat verhoogd raakt na de behandeling. Dit kan door aanpassen van de insulinedosering / diabetesmedicatie worden opgevangen. Dit gebeurt in overleg met uw huisarts / diabetesconsulent. Veel diabetespatiënten kunnen ook goed zelf de medicatie aanpassen.
 • Na de behandeling met warmte / stroom kan er wat napijn ontstaan. Hiertegen kan paracetamol worden ingenomen.

Leefregels
U mag thuis uw gewone bezigheden hervatten. Er gelden geen speciale leefregels of beperkingen.
 
Controle
Het uiteindelijke resultaat van de behandeling kan enige tijd op zich laten wachten. Het is echter ook mogelijk dat u al snel een gunstig effect op de pijnklachten merkt. Het effect van de behandeling houdt gemiddeld enkele maanden aan en kan zo nodig herhaald worden. Ongeveer zes weken na de behandeling wordt het resultaat telefonisch met u besproken. U krijgt hiervoor een belafspraak mee.
 
Bij wie kunt u terecht?
Mocht u na de behandeling thuis klachten krijgen die niet als bijwerkingen zijn vermeld en besproken, dan kunt u contact opnemen met het pijncentrum, tel. (0570) 53 51 20, bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 uur ’s ochtends. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, tel. (0570) 53 53 00.
 
Verhinderd/vragen?
Bent u verhinderd, geef dit dan tijdig door. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan voor de behandeling. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de pijnconsulent. In de meeste gevallen kunnen uw vragen telefonisch worden beantwoord. Er is iedere werkdag telefonisch spreekuur van 8.00 tot 10.00 uur. U kunt dan terecht voor het maken van afspraken, herhalingsrecepten, advies en overleg. Voor dringende vragen die niet kunnen wachten tot het volgende telefonisch spreekuur is de polikliniek tot 17.00 uur bereikbaar, tel.: (0570) 53 51 20.
 
Meer informatie?
www.dz.nl/pijncentrum

Context menu