Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Pijnbehandeling - cryo behandeling

Pijnbehandeling - cryo behandeling

Binnenkort komt u naar het Pijncentrum Oost Nederland in het Deventer Ziekenhuis voor een cryo behandeling. Hier leest u meer over de gang van zaken rond deze behandeling.

Voorgestelde behandeling
Bij een cryo behandeling wordt de pijngeleiding in een zenuw onderbroken door bevriezing met koolzuurgas. Soms wordt er eerst een proefblokkade gedaan met een verdovingsmiddel dat enkele uren werkt. Wanneer het resultaat van de proefverdoving bekend is, kan de anesthesioloog besluiten een Cryo-behandeling uit te voeren.
 
Risico’s
Eventuele risico's zijn met u besproken.
 
Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • U mag van tevoren gewoon eten en drinken, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.
 • Meld het gebruik van bloedverdunnende middelen. Sommige bloedverdunners moeten vóór de behandeling tijdelijk worden gestopt. Na de behandeling kunt u in overleg met de trombosedienst weer starten met deze bloedverdunners.
 • Meld eventuele overgevoeligheden vóór de behandeling. Meld ook een (mogelijke) zwangerschap.
 • Het is belangrijk dat u, wanneer u voor een proefbehandeling komt, pijn heeft, zodat u het effect van de proefbehandeling op de pijn kunt beoordelen. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om de pijnmedicatie die u gebruikt vóór de behandeling enige tijd te stoppen. Dit wordt door uw arts met u besproken.

Meenemen
Neemt u uw patiëntenpas mee. Hebt u die nog niet of moet de pas gewijzigd worden, meldt u zich dan eerst bij de receptie hoofdingang. Voor het maken van een patiëntenpas hebt u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs nodig. Laat waardevolle spullen die u niet nodig hebt, thuis.
 
Melden
U meldt zich op de dag van de behandeling op het afgesproken tijdstip bij de balie van het Pijncentrum Oost Nederland, route 250 (2e verdieping). U wordt naar de verpleegkundige gebracht die u verder helpt. U mag zich laten begeleiden door één persoon die met u mee mag naar de patiëntenkamer en u na de behandeling weer naar huis brengt.
 
Hoe verloopt de behandeling?
Bij een proefblokkade wordt de pijngeleiding onderbroken voor een aantal uren en is het effect dus tijdelijk. Een proefblokkade is noodzakelijk om te testen via welke zenuw(en) de pijn wordt geleid. Voor een proefblokkade is het dus belangrijk om pijn te hebben op de dag van de behandeling, omdat u anders niet kunt beoordelen of uw pijn vermindert. Wanneer u op de dag van de behandeling of dagen voor de behandeling geen pijn hebt, neemt u dan contact met ons op.

 • Proefbehandeling
  De blokkade vindt plaats in de behandelkamer van het Pijncentrum. Meestal kunt u tijdens de behandeling in uw eigen bed blijven liggen. Soms is röntgendoorlichting nodig. In dat geval wordt u gevraagd om op een röntgendoorlaatbare tafel plaats te nemen. Op de plaats van de pijn brengt de arts een dun naaldje in. Met kleine prikkelstroompjes bepaalt hij de exacte plaats van de pijn. Heeft de arts de zenuw gevonden, dan spuit hij de verdovingsvloeistof in. De vloeistof stelt de pijngeleiding tijdelijk buiten werking.

  Resultaat
  Op de dag van de proefblokkade wordt u ’s middags gebeld door de pijnconsulent. Belangrijk is dat u dan aangeeft of de pijn is weggebleven en hoelang. Wanneer de proefblokkades de gewenste resultaten opleveren, zal de arts u een definitieve blokkade voorstellen. U krijgt voor elke behandeling een nieuwe afspraak mee.
   
 • Cryo-behandeling
  Een cryo-behandeling heeft als doel de pijngeleiding blijvend uit te schakelen of in ieder geval voor langere tijd. Deze behandeling vindt plaats in de operatiekamer van het pijncentrum. De arts verdooft de huid op de plaats van de behandeling. Dit geeft even een licht branderig gevoel. Daarna brengt de arts een holle cryo-naald in. Met behulp van een klein prikkelstroompje bepaalt hij de exacte plaats van de pijngeleiding. Het opzoeken van de zenuw kan even pijnlijk zijn. Als de zenuw is gevonden, dan zal de arts deze via de cryo-naald bevriezen. Dit duurt ongeveer 3 minuten. Door het bevriezen blokkeert de pijngeleiding, maar functies zoals voelen en spierkracht blijven gespaard.

Duur
De duur van de behandeling is ongeveer 15 minuten.
 
Na de behandeling
Na de behandeling wordt u weer naar de patiëntenkamer teruggebracht en daar blijft u een half uur liggen. Daarna mag u naar huis. U wordt afgeraden zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren vervoer naar huis.
 
Naar huis: waar moet u op letten?
Er zijn geen bijwerkingen te verwachten na deze behandeling.
 
Leefregels
U mag thuis uw gewone bezigheden hervatten. Er gelden geen speciale leefregels of beperkingen.
 
Controle
Het resultaat is na enkele dagen tot weken te beoordelen. 5 weken na de behandeling wordt het resultaat telefonisch met u besproken. Hiervoor krijgt u een belafspraak mee.
 
Bij wie kunt u terecht?
Mocht u thuis na de behandeling klachten krijgen die niet als bijwerkingen zijn vermeld en besproken, dan kunt u contact opnemen met het pijncentrum, tel. (0570) 53 51 20, bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 u ’s ochtends. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, tel. (0570) 53 53 00.
 
Verhinderd/vragen?
Bent u verhinderd, geef dit dan tijdig door. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan voor de behandeling. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de pijnconsulent. In de meeste gevallen kunnen uw vragen telefonisch worden beantwoord. Er is iedere werkdag telefonisch spreekuur van 8.00 tot 10.00 uur. U kunt dan terecht voor het maken van afspraken, herhalingsrecepten, advies en overleg. Voor dringende vragen die niet kunnen wachten tot het volgende telefonisch spreekuur, is de polikliniek tot 17.00 uur bereikbaar, tel.: (0570) 53 51 20.
 
Meer informatie? 
www.dz.nl/pijncentrum 

Context menu