Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Pijnbehandeling - chordotomie

Pijnbehandeling - chordotomie

Chordotomie is een behandeling tegen pijn. Die pijn wordt veroorzaakt aan 1 zijde van het lichaam door kanker.

Bij chordotomie beschadigt de anesthesioloog opzettelijk de zenuw die de pijn doorgeeft. Hij onderbreekt de zenuwbaan in de nek, vlak onder het oor. De zenuw wordt behandeld aan de tegenovergestelde kant van waar de pijn zit. Dus bij pijn in de linkerhelft van uw lichaam, behandelt de arts de zenuw die rechts loopt. Zit de pijn rechts, dan behandelt de anesthesioloog de zenuw die links zit. De reden hiervoor is dat de pijnbaan gekruist verloopt. Na de behandeling is de pijn in het behandelde gebied verdwenen. De zenuwen voor beweging blijven intact, dus er treden geen blijvende verlammingen op. Voor deze behandeling wordt u 2 tot 3 dagen opgenomen.

Risico’s
Eventuele risico’s zijn met u besproken.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • Meld het gebruik van bloedverdunnende middelen. Sommige bloedverdunners moeten vóór de behandeling tijdelijk worden gestopt. Na de behandeling kunt u in overleg met de trombosedienst weer starten met deze bloedverdunners.
 • U moet op de dag van de behandeling ‘s ochtends nuchter komen. De avond vóór de behandeling mag u vanaf 24.00 uur niets meer eten of drinken.
 • De pijn waarvoor u wordt behandeld, moet op de dag van de behandeling aanwezig zijn. Indien nodig wordt de dosering van de pijnmedicatie voor de behandeling verlaagd.
 • Meldt u eventuele overgevoeligheden vóór de behandeling.

Meenemen

 • Uw patiëntenpas. Hebt u die nog niet of moet de pas gewijzigd worden, meldt u zich dan eerst bij de receptie hoofdingang. Voor het maken van een patiëntenpas hebt u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs nodig.
 • Medicijnen die u thuis gebruikt.
 • Toiletartikelen.
 • Nachtkleding.

Laat waardevolle spullen die u niet nodig hebt, thuis.
 
Melden
U wordt op de afgesproken datum om 9.00 uur verwacht op verpleegafdeling G2. U kunt zich melden bij de balie, route 250 (2e verdieping).
 
Hoe verloopt de behandeling?
De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De anesthesioloog of de pijnconsulent heeft de verdoving met u doorgesproken. De behandeling vindt plaats in de behandelkamer van het Pijncentrum. Vooraf wordt een infuus ingebracht en wordt u aangesloten op apparatuur om uw hartslag en ademhaling te bewaken. U ligt tijdens de behandeling op uw rug op een behandeltafel. Uw hoofd ligt in een hoofdsteun met een brede pleister over uw voorhoofd. Voor de behandeling is het belangrijk dat u uw hoofd niet beweegt.

De anesthesioloog brengt een naald in, vlak onder uw oor. Dit is even pijnlijk. Door deze naald wordt contrastvloeistof gespoten. Deze vloeistof is nodig om uw ruggenmerg zichtbaar te maken op een röntgentoestel. Met contrastvloeistof en röntgendoorlichting wordt de juiste plaats opgezocht. Door deze naald voert de anesthesioloog teststroompjes om te controleren of de naald op de juiste plaats zit. De anesthesioloog vraagt u om aan te geven waar u tintelingen en een warm of koud gevoel voelt in uw lichaam. Het is belangrijk dat u met woorden de plaats kunt noemen en niet gaat bewegen om de plaats aan te wijzen. Wanneer alle controles in orde zijn, begint de behandeling. Er wordt wederom een signaal door de naald gestuurd. De punt van de naald wordt verhit. Deze warmte beschadigt de zenuw. Dit kan kortdurend pijnlijk zijn. Het effect wordt gecontroleerd en eventueel wordt nogmaals stroom toegediend. Het effect zal snel merkbaar zijn, u voelt geen pijn meer.
 
Tijdsduur
De duur van de behandeling is ongeveer 60 minuten.
 
Na de behandeling
Als de verdoving is uitgewerkt, kan er napijn optreden ter plaatse van de prik onder het oor. De pijnstilling na de behandeling wordt geregeld door de anesthesioloog. Gedurende de opname zal de eerste nacht elk uur uw ademhaling worden gecontroleerd.

Direct na de behandeling wordt de pijnmedicatie aangepast. Afhankelijk van het soort medicijnen wordt de hoeveelheid verminderd en eventueel gestopt.
 
Complicaties
De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd, toch kunnen na de behandeling de volgende complicaties optreden:

 • hoofdpijn;
 • koorts;
 • kortdurend een daling van de bloeddruk;
 • spierzwakte in het been aan de kant van de behandeling;
 • moeite met urineren.

Om deze mogelijke complicaties op te kunnen vangen wordt u 2 tot 3 dagen opgenomen. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf binnen enkele dagen.


Naar huis: waar moet u op letten?
Na de behandeling is in het behandelde gebied het gevoel voor temperatuur verdwenen. Wees voorzichtig met het vastpakken van hete en koude voorwerpen. Loop op goede schoenen om te voorkomen dat u ergens in trapt zonder te merken dat u zich heeft verwondt. Ook kan het voorkomen dat na de behandeling de pupil van uw oog aan de kant van de prik groter wordt en blijft. Dit is zichtbaar, maar u ondervindt hiervan geen last bij het zien.
 
Leefregels
U mag thuis uw gewone bezigheden hervatten. Er gelden geen speciale leefregels of beperkingen.
 
Controle
Het effect van de behandeling is meteen merkbaar. Doorgaans neemt de huisarts na de behandeling de begeleiding weer over. Wij blijven altijd bereikbaar voor vragen en advies.
 
Bij wie kunt u terecht?
Mocht u thuis na de behandeling klachten krijgen, dan kunt u contact opnemen met het pijncentrum, tel.: (0570) 53 51 20, bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 u 's ochtends. Wij zijn tot 17.00 aanwezig. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.
 
Verhinderd/vragen?
Bent u verhinderd, geef dit dan tijdig door. Hebt u nog vragen, stel deze dan voor de behandeling. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de pijnconsulent. In de meeste gevallen kunnen uw vragen telefonisch worden opgelost. Er is iedere werkdag telefonisch spreekuur van 8.00 tot 10.00 uur. U kunt dan terecht voor het maken van afspraken, herhalingsrecepten, advies en overleg. Voor dringende vragen, die niet kunnen wachten tot het volgende telefonisch spreekuur, is de polikliniek tot 17.00 uur bereikbaar, tel.: (0570) 53 51 20.

Context menu