Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Pijnbehandeling - lidocaïne infuus

Pijnbehandeling - lidocaïne infuus

Binnenkort komt u naar ons ziekenhuis voor een lidocaïne infuus. Hieronder leest u meer over de gang van zaken rond deze behandeling.
 
Voorgestelde behandeling
Lidocaïne is een middel dat in de cardiologie wordt gebruikt  tegen hartritme stoornissen. Lidocaïne wordt tevens gebruikt voor het zetten van een plaatselijke verdoving. Lidocaïne kan bij sommige neuropatische pijnen ook verlichting van de pijnklachten geven. Lidocaïne wordt met een infuus direct in de bloedbaan toegediend, gedurende 24 uur.
 
Risico’s
Eventuele risico's zijn met u besproken.
 
Hoe kunt u zich voorbereiden?
Meld eventuele overgevoeligheden vóór de behandeling. Meld ook een (mogelijke) zwangerschap.
 
Meenemen

  • Uw patiëntenpas. Hebt u die nog niet of moet de pas worden gewijzigd, meldt u zich dan eerst bij de receptie hoofdingang. Voor het maken van een patiëntenpas hebt u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs nodig.
  • De medicijnen die u thuis gebruikt.
  • Toiletartikelen.
  • Nachtkleding.

Laat waardevolle spullen die u niet nodig hebt, thuis.
 
Melden
U wordt op de afgesproken datum om 11.00 uur verwacht op verpleegafdeling G2. U kunt zich melden bij de balie, route 250 (2e verdieping).
 
Hoe verloopt de behandeling?
Op de verpleegafdeling krijgt u een bed toegewezen. Een verpleegkundige begeleidt u daarna naar de behandelkamer waar het infuusnaaldje wordt ingebracht. Daarna gaat u terug naar de afdeling. Daar wordt uw bloeddruk gemeten en de medicijntoediening gestart via het aangebrachte infuus. U hoeft geen bedrust te houden en u mag eten en drinken. De volgende ochtend, 24 uur na het starten van de medicijnen per infuus, mag u naar huis. Tijdens de behandeling kan zich een aantal complicaties voordoen:

  • overgevoeligheidsreacties zoals jeuk en kortademigheid;
  • hartritmestoornis als versnelde of vertraagde hartslag;
  • lokale irritatie op de plaats waar het infuus is geprikt;
  • aderontsteking;
  • vochtophoping onder de huid wanneer het naaldje is verschoven en niet meer in de ader zit.

Als deze complicaties optreden, stopt de verpleegkundige het infuus.
 
Duur
De duur van de behandeling is 24 uur. U verblijft 1 dag en nacht in het ziekenhuis.
 
Naar huis: waar moet u op letten?
Na de behandeling, 24 uur nadat u opgenomen bent, mag u weer naar huis. Er zijn geen bijwerkingen te verwachten na deze behandeling.
 
Leefregels
Er zijn na de behandeling geen beperkingen ten aanzien van uw dagelijkse bezigheden.
 
Controle
2 weken na ontslag wordt u thuis door een van de pijnconsulenten gebeld om het resultaat te bespreken. Als de behandeling een positief effect heeft gehad, kan deze worden herhaald. Dit zal uw pijnconsulent/anesthesist met u bespreken.
 
Bij wie kunt u terecht?
Krijgt u na de behandeling thuis klachten, dan kunt u contact opnemen met het Pijncentrum, tel.: (0570) 53 51 20, bij voorkeur tussen 8.00 en 10.00 uur. Wij zijn tot 17.00 aanwezig. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.
 
Verhinderd/vragen?
Bent u verhinderd, geef dit dan tijdig door. Hebt u nog vragen, stel die dan voor de behandeling. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de pijnconsulent. In de meeste gevallen kunnen uw vragen telefonisch worden opgelost. Er is iedere werkdag telefonisch spreekuur van 8.00 tot 10.00 uur. U kunt dan terecht voor het maken van afspraken, herhalingsrecepten, advies en overleg. Voor dringende vragen die niet kunnen wachten tot het volgende telefonisch spreekuur, is de polikliniek tot 17.00 uur bereikbaar, tel.: (0570) 53 51 20.

Context menu