Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Pees-/zenuwletsel

Pees-/zenuwletsel

U wordt geopereerd aan een pees en/of zenuwletsel van de hand. Voor deze operatie verblijft u 1 tot 2 dagen in het Deventer Ziekenhuis. Hier leest u meer over de gang van zaken rond de operatie.
 
Wat is een pees/zenuwletsel?
Bij een pees/zenuwletsel zijn de pezen/zenuwen meestal door een trauma(verwonding) doorgesneden. De pezen trekken zich dan terug. De wond moet verder opengemaakt worden om de pezen weer te kunnen hechten. Pezen genezen heel langzaam en verkleven gemakkelijk met de omgeving, dus zal er bij u een oefenspalk worden aangemeten. De handtherapeut zal het revalidatie begeleiden.

Voorbereiding

 • De chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek of op de Spoedeisende Hulp en legt de gang van zaken rond de verdoving uit. De operatie vindt plaats onder regionale verdoving door een prik in uw oksel of algehele narcose.
 • Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen, ook als het aspirine betreft. Minimaal 1 week vóór de operatie moet u zo mogelijk stoppen. Overleg dit met uw chirurg, ook wanneer u weer mag starten ná de operatie.
 • Meld eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters of antibiotica.
 • Op de dag van de operatie komt u nuchter. Dit betekent dat u na 24.00 uur ('s nachts) niets meer mag eten, drinken en roken, tenzij de anesthesist anders aanbeveelt.

Vergoeding van de behandeling
Voor de nabehandeling van uw mallet finger wordt u door een handtherapeut begeleid. Handtherapie wordt verricht door een fysiotherapeut of ergotherapeut die hiervoor speciaal is opgeleid. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg eerst uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
 
Meenemen

 • Neem uw patiëntenpas mee. 
 • Actueel overzicht van uw medicijnen. Verkrijgbaar bij uw apotheek.
 • Neem uw ochtendjas, toiletartikelen en nachtkleding mee.

Laat waardevolle spullen thuis.

Melden
U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt doorgekregen.

De operatie
Tijdens de operatie wordt de wond vaak groter gemaakt om pezen en of zenuwen te lokaliseren en te hechten. Huid wordt gehecht en er wordt een drukverband met spalk aangelegd.

Na de operatie

 • Als de verdoving is uitgewerkt, kan het geopereerde gebied pijnlijk zijn. U kunt dan bijvoorbeeld Paracetamol 500mg. gebruiken, maximaal 3 keer per dag 2 tabletten.
 • Na een ingreep aan de hand of pols dient u deze hoog te houden (minstens op harthoogte) om zwelling en pijn (veroorzaakt door stuwing) te voorkomen. Draag overdag uw arm in een draagdoek (mitella) of een sling (soort mitella).
 • Na een aantal dagen, bij uw eerste polikliniek controle, wordt het verband vervangen en krijgt u een oefenspalk, deze wordt voor u gemaakt op de gipskamer of bij de handtherapeut. Hiervoor krijgt u een afspraak mee.
 • U mag uw hand en vingers alleen bewegen in de spalk op aanwijzingen van de fysiotherapie.

Complicaties
Bij iedere operatie is er kans op gangbare complicaties zoals infecties, bloeduitstortingen en bloedingen. De kans hierop bij deze behandeling is klein. Na de operatie kan er vocht optreden in het geopereerde gebied, waardoor hand en/of vingers zwellen. Houdt de hand goed hoog.

Resultaat
Het resultaat is afhankelijk van de aard van het trauma. Daarnaast ook van uw eigen inzet en de oefeningen. De plastisch chirurg zal dit met u bespreken.

Vragen?
Hebt u nog vragen, stel deze dan tijdens het volgende polikliniekbezoek of bel naar de Plastische chirurgie. Die is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur, tel.: (0570) 53 51 25.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.dz.nl/plastische-chirurgie.

Context menu