Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

INTENSIVE CARE

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Overplaatsing verpleegafdeling (IC)

Overplaatsing verpleegafdeling (IC)

U heeft één of meerdere dagen op de Intensive Care gelegen. De behandelend arts heeft besloten dat intensieve zorg op de Intensive Care en continue monitorbewaking niet meer nodig is, omdat u voldoende bent hersteld. Dit betekent dat u wordt overgeplaatst naar een verpleegafdeling. U zult de zorgverlening op de verpleegafdeling anders ervaren als die van de Intensive Care. Graag willen wij de verschillen voor u op een rijtje zetten.
 
De overplaatsing
Als u wordt overgeplaatst naar de verpleegafdeling komt de verpleegkundige van deze afdeling u ophalen van de Intensive Care. U wordt in bed naar de verpleegafdeling gereden. De verpleegkundige van de Intensive Care draagt de zorg over naar de afdelingsverpleegkundige. Ook de behandelend arts zal de zorg overdragen naar de specialist die op de verpleegafdeling verantwoordelijk is voor de medische zorg. De verpleegkundigen en artsen op de verpleegafdeling zijn op de hoogte van uw medische situatie.
 
Verblijf op de verpleegafdeling
Als u overgeplaatst bent naar de verpleegafdeling zult u merken dat hier een aantal verschillen zijn in vergelijking met de Intensive Care.
  • Op de verpleegafdeling komt u op een één, twee- of driepersoonskamer die anders ingericht is.
  • Er is geen bewakingsapparatuur aanwezig zoals u dit gewend was op de Intensive Care.
  • De verpleegkundige op de verpleegafdeling heeft de zorg over meerdere patiënten. Er is dus geen sprake van één op één verpleging.
  • Als u op de verpleegafdeling bent zal de verpleegkundige u ondersteunen bij de dagelijkse zorg. Zij zal u stimuleren om steeds meer dingen zelf te gaan overnemen. Mocht u een verpleegkundige nodig hebben kunt u op het rode kruisje op de bel drukken. Er komt dan zo snel mogelijk een verpleegkundige bij u.
  • Elke ochtend loopt de zaalarts visite. Mocht u of uw naaste/contactpersoon behoefte hebben aan een gesprek met de zaalarts dan kunt u dit bij de visiteronde of bij de verpleegkundige aangeven.
Bezoektijden
Op de verpleegafdeling gelden andere bezoektijden dan op de Intensive Care. Op de verpleegafdeling zijn de bezoektijden van 15.00 - 17.00 uur en 18.00 tot 19.30 uur. Tijdens de bezoektijden wordt gestreefd naar niet meer dan 2 bezoekers per patiënt omdat dit voor u of uw medepatiënten een te grote belasting kan zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.dz.nl/bezoeker/.
 
Dagindeling
Op de verpleegafdeling is sprake van een vaste dagindeling. Een dag ziet er als volgt uit:
06.00 - 07.00 uur wekken, controles worden gedaan
07.00 - 07.30 uur eventuele medicatie wordt verstrekt
07.30 - 08.30 uur ontbijt
08.00 - 11.00 uur zaalartsen lopen visite
08.30 - 10.15 uur hulp bij lichamelijke verzorging, bedden worden  opgemaakt
10.00 uur koffieronde
11.00 - 12.00 uur controles, eventuele medicatie wordt verstrekt
12.00 - 13.00 uur broodmaaltijd
13.00 - 14.00 uur mogelijkheid om te rusten. Roomservice vraagt warme maaltijd op
14.00 - 15.00 uur koffie- en theeronde
15.00 - 17.00 uur bezoektijd
16.00 - 17.00 uur eventuele medicatie wordt verstrekt, voorgerecht wordt verstrekt
17.00 - 18.00 uur warme maaltijd wordt verstrekt
18.00 - 19.30 uur bezoektijd
19.00 uur koffie- en theeronde
19.30 - 22.30 uur controles, eventuele medicatie wordt verstrekt. Kaarmaken voor de nacht
 
Vragen?
Mochten er na het lezen van deze folder nog onduidelijkheden zijn of heeft u nog vragen dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige op de Intensive Care.

Context menu