Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Operatie en begeleiding van uw kind in dagbehandeling

Operatie en begeleiding van uw kind in dagbehandeling

In overleg met uw specialist is besloten om uw kind 1 dag op te nemen op de Dagbehandeling voor een operatie. Er worden geen complicaties verwacht zodat uw kind thuis (dezelfde dag) verder kan herstellen. Uitzieken in een vertrouwde omgeving is het beste voor uw kind. Mocht er onvoorzien nazorg nodig zijn dan wordt uw kind alsnog voor 1 of meerdere dagen opgenomen. 
 
Begeleiding van uw kind bij de narcose
Eén ouder/verzorger mag aanwezig zijn bij de inleiding van de narcose op de operatiekamer. 

Voorbereiding op narcose

Een ziekenhuisopname kan een erg ingrijpende gebeurtenis zijn. Het is daarom belangrijk om uw kind goed voor te bereiden op de operatie. Door een goede voorbereiding kan uw kind het makkelijker doorstaan en verwerken.

Mogelijkheden om uw kind voor te bereiden:

 • Bekijk samen met uw kind de voorlichtingspresentatie op: www.dz.nl/narcosebijkinderen.
 • Als u daarnaast nog extra begeleiding of advies nodig heeft. Neem dan contact op met de medisch pedagogisch zorgverlener op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur, tel.: 0570 53 5161.

Waar u vooraf aan moet denken

 • Uw kind moet nuchter zijn voor de operatie. Anders bestaat het risico dat tijdens de operatie voedsel in de maag kan teruglopen in de keelholte en vervolgens in de longen komt. Dit kan gevaarlijk zijn. Daarom moet uw kind zich aan de volgende regels houden:
  • tot 4 uur voor opname fles-/borstvoeding (voor kinderen tot 1 jaar);
  • tot 6 uur voor opname vast voedsel/pap;
  • tot 2 uur voor opname helder/ vloeibaar (water, thee, ranja, appelsap 100cc).
  De dag voor de afgesproken behandelingsdatum wordt u ’s middags tussen 14.00 en 17.00 uur gebeld door de Dagbehandeling voor de exacte opnametijd.
 • Neem vooraf contact op met de pre-operatieve screening en ‘s ochtends op de dag van de opname met de Dagbehandeling als:
  • uw kind koorts heeft; 
  • er kinderziektes voorkomen in het gezin, op school of in de omgeving.
   De telefoonnummers staan aan het einde van deze folder.
 • Zorg dat u voor de nabehandeling paracetamol (zetpillen) in huis hebt, geschikt voor leeftijd/gewicht van uw kind.
 • U en uw kind mogen geen sieraden dragen tijdens de inleiding van de narcose. Uw kind mag ook geen nagellak dragen. Dit is in verband met de hygiëne. Lang haar kunt u het beste bij elkaar binden, in een vlecht of een staart.
 • Bij sommige ingrepen is het prettiger om met 2 personen uw kind naar huis te begeleiden.
 • De anesthesioloog kan u verzoeken de kamer te verlaten als dit noodzakelijk is voor het kind.
 • Ga als ouder niet met een lege maag naar de operatieafdeling. De ervaring leert dat door de spanning gecombineerd met een lege maag de kans op flauwvallen groter is.

Niet vergeten mee te nemen 

 • patiëntenpas, identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs;
 • de medicijnen van uw kind;
 • 1 of 2 pyjama’s;
 • extra ondergoed;
 • iets vertrouwds voor uw kind, bijvoorbeeld een knuffel of speen;
 • jonge kinderen kunnen hun eigen fles of drinkbeker meenemen;
 • eventueel een lunchpakketje voor uzelf;
 • eventueel iets ter ontspanning (leesboek).

Hoe verloopt nu zo’n dag?
Op de dag van opname meldt u zich met uw kind op de afgesproken plaats. Een verpleegkundige komt u ophalen en neemt de gang van zaken met u door. Uw kind krijgt  soms een medicijn ter voorbereiding op de narcose en meestal een medicijn tegen de napijn. Hierna gaat u samen met uw kind naar de operatiekamer. Een verpleegkundige of pedagogisch medewerker begeleidt u. Als uw kind op de uitslaapkamer ligt, mag één ouder/verzorger aanwezig te zijn bij het ontwaken uit de narcose. Het personeel van de nabehandelingskamer belt naar de afdeling als u naar uw kind kunt komen.
 
Na de behandeling haalt de verpleegkundige met 1 ouder/verzorger uw kind weer op van de operatieafdeling. Uw kind blijft dan nog een paar uur ter observatie op de Dagbehandeling. Van de verpleegkundige hoort u wanneer uw kind uit bed mag en weer mag eten en drinken. Het tijdstip dat uw kind weer naar huis mag, is afhankelijk van de ingreep. De behandelend specialist geeft hiervoor toestemming. Voordat u met uw kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige uitleg over wat u thuis kunt doen om uw kind zo goed mogelijk te laten herstellen.
 
Bezoek
Ouders en/of begeleiders mogen tijdens de gehele opname aanwezig zijn. Bezoek is niet toegestaan, ook geen broertjes en zusjes. 
 
Naar huis
Als de behandeling naar wens is verlopen, mag uw kind in de loop van de ochtend, middag, of aan het begin van de avond naar huis. U krijgt mee:

 • eventueel een controleafspraak met uw specialist;
 • instructies en adviezen voor een voorspoedig herstel thuis en gerichte adviezen voor pijnbestrijding op vaste tijden voor de eerste 48 uur;
 • het telefoonnummer van de Spoed Eisende Hulp voor de eerste avond en nacht na de behandeling.

Krijgt uw kind thuis problemen?
Heeft uw kind een operatie ondergaan, dan kunt u vanaf de volgende dag als dat nodig is de huisarts raadplegen of de desbetreffende polikliniek bellen.

Opnamedatum: .................................................
Locatie:................................................................
Melden:

  • Dagbehandeling
  • ...................................................

Bijzonderheden.................................................

Vragen?
Bel dan:

 • Dagbehandeling, tel.: (0570) 53 53 40, op werkdagen bereikbaar tussen 7.30 - 17.00 uur.
 • Pre-operatieve screening, tel.: (0570) 53 51 31, op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 - 12.45 uur en 13.15 - 16.30 uur.
 • Kinder- en jeugdafdeling, tel.: (0570) 53 53 20.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over patiëntenrechten, lees dan de informatie over Rechten en plichten voor patiënten. Wij verwijzen u ook naar de website www.jadokterneedokter.nl van de Stichting Kind en Ziekenhuis.

Context menu