Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Neuscorrectie

Neuscorrectie

Binnenkort komt u naar het Deventer Ziekenhuis voor een neuscorrectie. Voor deze operatie komt u voor een dagopname naar de afdeling Dagverpleging (KDZ). Hier leest u meer over de gang van zaken rond de operatie.

Wanneer een neuscorrectie?
Vormverbeterende operaties van de neus zijn ingrijpend wegens de complexe anatomie van dit orgaan. Door sterke psychische invloed op het zelfbeeld is een verandering van de neusvorm vaak een emotionele gebeurtenis. Zorgvuldige analyse van de bestaande vorm, de klachten daarover en de gewenste verandering is noodzakelijk om tot de beste resultaten te komen. Voorafgaand aan de operatie moet de patiënt zelf de gewenste vorm aangeven op speciaal voor dat doel gemaakte foto’s of schetsen. Het is wenselijk om professionele foto’s te laten maken. De medische fotograaf van het Deventer Ziekenhuis maakt deze foto’s. De plastisch chirurg bespreekt dan met u wat mogelijk is en op welke wijze de correctie kan worden uitgevoerd.

Voorbereiding

 • De chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek.
 • Voor de operatie wordt u onderzocht door de anesthesioloog. Dit heet de “pre-operatieve” screening. Tijdens het pre-operatieve spreekuur zal de anesthesiemedewerker en de anesthesioloog de verdoving met u doorspreken en zonodig aanvullend onderzoek verrichten.
 • De chirurg vraagt een machtiging aan uw zorgverzekeraar voor het vergoeden van de operatie. Afhankelijk van de klachten wordt de operatie soms vergoed.
 • Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Minimaal 1 week vóór de operatie moet u hiermee stoppen. Overleg dit met uw chirurg, ook wanneer u weer mag starten ná de operatie.
 • Meld eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters.
 • Op de dag vóór de operatie belt een verpleegkundige u om te melden waar en hoe laat u wordt verwacht. Ontvangt u de boodschap op uw antwoordapparaat, luister deze dan helemaal af.
 • Op de dag van de operatie komt u nuchter. Dit betekent dat u na 24.00 uur (’s nachts) niets meer mag eten, drinken en roken. U krijgt eventueel een tabletje ter voorbereiding op de narcose.

Meenemen
Neem uw patiëntenpas mee. Actueel overzicht van uw medicijnen. Verkrijgbaar bij uw apotheek. Laat waardevolle spullen thuis.
 
Waar moet u zijn?
U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling.  Voor deze operatie komt u voor een dagopname naar de afdeling Dagverpleging (KDZ).

De operatie
Er zijn verschillende operatietechnieken die zijn onder te verdelen in 2 groepen.

 • De eerste groep betreft correcties van uitsluitend weke delen, te weten: huid, bindweefsel, kraakbeen en slijmvlies. Hierbij worden afwijkingen van de neuspunt, neusvleugels en het neustussenschot gecorrigeerd.
 • De tweede groep omvat correcties van het neusskelet (bot en kraakbeen) voor afwijkingen van de neusrug, neusbasis en het inwendige tussenschot. Vaak moeten correcties van technieken uit beide groepen gebruikt worden om de gewenste veranderingen te realiseren. De littekens van de neusoperaties worden meestal inwendig bij de neusgaten geplaatst en dus niet zichtbaar. De operatie duurt 30 tot 90 minuten.

Na de operatie
U wordt onder narcose geholpen en u slaapt na de operatie uit op de afdeling. Regel vooraf vervoer naar huis. Na de operatie krijgt u een inwendig verband (neustampons) en een uitwendig verband dat bestaat uit steunpleisters of een neusspalk. De tampons kunt u zelf na 2 dagen verwijderen. Voor het verwijderen van het uitwendige verband komt u na ongeveer 1 week op de polikliniek. Hiervoor krijgt u een afspraak mee. Door bloeduitstortingen kunt u blauwe verkleuringen in het gezicht krijgen. Ook is het gezicht gezwollen. Dit is niet verontrustend, na een week verdwijnt het grootste deel van de zwelling en de blauwe verkleuringen van oogleden en wangen. Nadat de chirurg het uitwendig verband heeft verwijderd is de neus stijf, gezwollen en ongevoelig. Hierdoor is de vorm in het begin slecht te beoordelen. Pijnklachten komen zelden voor. De zwelling van de neusrug neemt eerst af en daarna volgt de neuspunt. Voor een goed herstel en resultaat van de operatie is het noodzaak dat u druk op de neus vermijdt omdat er dan teveel bloed naar de neus stroomt wat een bloeding kan veroorzaken. Denk aan het volgende:

 • voorkom niezen
 • ga uw neus niet snuiten
 • pas op met vooroverbuigen; uw hoofd mag niet lager komen dan uw hart
 • draag geen bril met een zwaar montuur
 • wacht met sporten tot 3 weken na de operatie

Complicaties
Bij iedere operatie is er kans op gangbare complicaties zoals infecties, bloeduitstortingen en bloedingen. De meest voorkomende complicatie bij deze operatie is een nabloeding. Zo’n nabloeding kan meestal eenvoudig worden gestelpt. Infecties komen zelden voor. Sporadisch komt een verminderd gevoel van de neus voor. Dit is meestal van tijdelijke aard en verdwijnt vanzelf weer na een paar maanden.

Resultaat
Het uiteindelijke resultaat is meestal pas na een jaar bereikt. Soms is een aanvullende kleine correctie nodig.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan tijdens het volgende polikliniekbezoek of bel naar de polikliniek Plastische chirurgie. Maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur, tel.: (0570) 53 51 25.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.dz.nl/plastische-chirurgie.

Context menu