Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Nefrostomie

Nefrostomie

Een nefrostomie is een slangetje dat van buitenaf in uw nier wordt gebracht. Het zorgt ervoor dat de urine uit de nier naar buiten kan. Er zijn verschillende redenen om een nefrostomie te plaatsen.
  • Wanneer er geen urine van de nier naar de blaas kan lopen. De oorzaak hiervan is vaak een steen in de urineleider. De urineleider kan ook van buitenaf worden dichtgedrukt, bijvoorbeeld door een gezwel in de onderbuik. De urine hoopt zich dan op in de nier. Als deze urine geïnfecteerd raakt, kan er een bedreigende situatie ontstaan. Het kan nodig zijn om een nefrostomie met spoed in te brengen. Het slangetje voert de urine dan af en ontlast de uitgezette nier. Wanneer de ontsteking tot rust komt, kan de uroloog de steen in de urineleider verwijderen.
  • Als voorbereiding op een operatie om een niersteen te verwijderen. Meestal wordt het slangetje 1 dag voor de operatie ingebracht.
Voorbereiding thuis
  • 2 uur voor het onderzoek mag u niets meer eten, drinken of roken.
  • Het is aan te raden een pyamajas of T-shirt mee te nemen om aan te doen tijdens de behandeling.
Medicijngebruik
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan vertelt uw arts u of, en wanneer u hiermee moet stoppen en wanneer u het gebruik weer kunt hervatten. Voor de behandeling wordt dan bloed afgenomen om de de stolling te controleren. Alle overige medicijnen mogen volgens schema worden ingenomen met een beetje water.

Opname
U wordt (of bent al) opgenomen op een verpleegafdeling. Wordt u opgenomen, dan komt u op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling.

Voorbereiding behandeling
Zonodig krijgt u op de afdeling Radiologie voorafgaand aan de behandeling medicatie via een prikje in uw bovenbeen om wat rustiger te worden.

De behandeling
U komt in een bed naar de afdeling Radiologie. De laborant legt u het verloop van de behandeling uit. De behandeling wordt uitgevoerd met echografie en röntgenstraling. In de röntgenkamer gaat u op uw buik op de onderzoekstafel liggen. U krijgt van ons een kussen onder de buik zodat u halfschuin komt te liggen. De radioloog zoekt met behulp van een echoapparaat de juiste plaats voor de punctie door met het echoapparaat langzaam over uw rug of zij te strijken. Wanneer de precieze plaats bekend is, wordt die gedesinfecteerd (meestal met jodium) en komt er een steriele doek over het gebied. De radioloog verdooft de plaats waar de nefrostomie wordt ingebracht en maakt een klein sneetje in de huid. Vervolgens wordt de nier aangeprikt. Als de naald goed zit, wordt door de naald een flexibel draadje ingebracht. Daarna wordt over het flexibele draadje het definitieve slangetje ingebracht. Het slangetje wordt met pleisters goed aan de huid vastgeplakt. Aan het slangetje wordt een opvangzak vastgemaakt. Hierin verzamelt zich de urine. De urine kan er roodgekleurd uit zien.
 
Duur
De behandeling duurt 45 tot 60 minuten.

Metformine/glucofage gebruik
Als u metformine/glucofage gebruikt (medicijn voor diabetespatiënten) dan mag u deze de eerste 48 uur na het onderzoek niet innemen. Dit in verband met een mogelijke reactie op het ingespoten contrastvloeistof.

Na de behandeling
Na de behandeling gaat u terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. Hoewel het slangetje goed is bevestigd dient u er toch voorzichtig mee om te gaan. Normale bewegingen, lopen en douchen zijn goed mogelijk. Indien de nefrostomie langere tijd moet blijven zitten, zal deze doorgaans na 6 weken worden vervangen door een balloncatheter.

Complicaties
De risico’s van de behandeling zijn gering. Het is mogelijk dat er tijdens de ingreep een bloeding ontstaat, urine op een verkeerde wijze weglekt of dat het slangetje bij het inbrengen door de darm heengaat. Als u weer thuis bent en de dagen na de behandeling een van onderstaande klachten hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met het ziekenhuis:
  • Hevige pijn of koorts.
  • Er geen urine komt uit de nefrostomiecatheter.
  • Er pus komt uit de insteekopening.
Op werkdagen kunt u bellen naar de polikliniek Urologie, tel.:(0570) 53 51 50 en in het weekend of buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, tel.:(0570) 53 53 00.

Vragen?
Bel dan naar tel.: (0570) 535 135 of informeer bij de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Context menu