Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Nazorgspreekuur voor patiënten met een hart/vaataandoening

Nazorgspreekuur hart / vaataandoening

Veel patiënten die thuis verder herstellen van een hart/vaataandoening vragen zich bij thuiskomst af: hoe nu verder? U kunt met vragen rondlopen als: wat kan ik, wat mag ik, wat is wel en niet gevaarlijk, hoe ernstig is het als ik pijn op de borst voel, hoe moet het met mijn werk? Sommige patiënten voelen zich onrustig of zijn prikkelbaar en snel geëmotioneerd. Niet alleen patiënten, maar ook partners of andere familieleden zitten met vragen en/of onduidelijkheden. Hiervoor kunt u op afspraak terecht bij de nazorgverpleegkundige.

De nazorgverpleegkundigen
De nazorgverpleegkundigen in het Deventer Ziekenhuis zijn René Reinderink en Loes van der Leij. Zij zijn ook de coördinatoren van het hartrevalidatie-team.

Het nazorgspreekuur
Op het nazorgspreekuur kunt u vragen en/of onduidelijkheden over uw situatie bespreken. De nazorgverpleegkundige beantwoordt uw vragen en geeft zonodig advies over hoe u de leefregels zo goed mogelijk kunt inpassen in uw dagelijks leven. Voor medische vragen wordt u doorverwezen naar de cardioloog. De verpleegkundige bespreekt met u hoe u de cardioloog kunt spreken. 

Het gesprek
De duur van het gesprek is afhankelijk van uw vragen, maar is maximaal 45 minuten. De nazorgverpleegkundige maakt een kort verslag van het gesprek. In overleg met u bespreekt de verpleegkundige uw situatie eventueel met het hartrevalidatieteam.

Voorbereiding
Als u voldoende bent hersteld en naar huis gaat, krijgt u diverse brochures van de Nederlandse Hartstichting mee. Lees die rustig door. U zult allicht ook informatie tegenkomen die niet op uw situatie van toepassing is. Vindt u de informatie onduidelijk, vraag de nazorgverpleegkundige om uitleg. Neem naar het spreekuur bij voorkeur uw partner of een andere naaste mee. Wij kunnen voor u ook een intake voor de bewegingsmodule (fysiotherapie) doen. Neem voor het bezoek aan het nazorgspreekuur uw patiëntenpas en medicijnlijst mee.

De afspraak
Als u uit het ziekenhuis wordt ontslagen, krijgt u een afspraak voor het spreekuur mee voor 1 à 2 weken later. Kom op afgesproken dag en tijdstip naar het ziekenhuis, polikliniek cardiologie, route 79. U kunt zich melden aan de balie. De nazorgverpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte.

Telefonisch spreekuur nazorgverpleegkundige 
Bellen met de nazorgverpleekundige kan ook alle werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur, tel: (0570) 535 006.

Vragen?
Hebt u na het lezen van de folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de nazorgverpleegkundige tijdens het spreekuur. Schrijf eventueel uw vragen op en neem het briefje mee. Wilt u uw afspraak wijzigen? Bent u verhinderd? Bel als dat mogelijk is tijdig naar de poli Cardiologie, tel: (0570) 53 50 00.

Context menu