Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Morbus de Quervain

Morbus de Quervain

Binnenkort komt u naar het Deventer Ziekenhuis voor een behandeling van een Morbus de Quervain (peesschede-irritatie van de pezen van de duim). Hier leest u meer over de gang van zaken rond de operatie.

Wat is een Morbus de Quervain?
Om de duim en pols te bewegen zijn pezen nodig. De pezen glijden door een huls (peesschede). Door een irritatiereactie kan de pees plaatselijk dikker worden of de peesschede wat nauwer. De pees kan dan moeilijker door de peesschede glijden. Bij de ziekte van Quervain bestaat er een irritatie van de eerste strekpees van de duim. Het is een onschuldige maar hinderlijke aandoening. De oorzaak is meestal tijdelijke of chronische overbelasting. In sommige gevallen is een ongeval de oorzaak.

Wat zijn de klachten?
De meest voorkomende klachten zijn:

  • Pijn bij het buigen en strekken van de duim, vooral bij het grijpen en wringen.
  • Zwelling over de duimzijde van de pols.

Voorbereiding

  • De plastisch chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek.
  • Voor de operatie wordt u onderzocht door de anesthesioloog. Dit heet de “preoperatieve” screening. Tijdens het preoperatieve spreekuur zal de anesthesiemedewerker en de anesthesioloog de verdoving met u doorspreken en zo nodig aanvullend onderzoek verrichten.
  • Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Uw arts overlegt met u of en wanneer u uw bloedverdunnende medicijnen moet stoppen. Overleg dit met uw plastisch chirurg, ook wanneer u weer mag starten na de operatie.
  • Meld eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en /of pleisters.
  • U wordt op de dag van de operatie opgenomen. U moet dan nuchter zijn. Dit betekent dat na 24.00 uur ('s nachts) voor de operatie, niet meer mag eten drinken en roken. 

Vergoeding
Vaak is handtherapie na de ingreep nodig om de functie van uw hand of vingers te bevorderen. Handtherapie wordt verricht door een fysiotherapeut of ergotherapeut die hiervoor speciaal is opgeleid. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg eerst uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Meenemen
Neem uw patiëntenpas mee en een actueel overzicht van uw medicijnen. Verkrijgbaar bij uw apotheek. Laat waardevolle spullen thuis.

Waar moet u zijn?
Op de dag van de behandeling komt u op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt doorgekregen. De operatie vindt meestal plaats in dagbehandeling.
 
Operatie
Voor deze ingreep krijgt u meestal regionale verdoving. Dit betekent dat alleen uw arm wordt verdoofd. Via een klein sneetje (2-3 cm) dwars of in de lengterichting op de duimzijde van de pols worden de peesscheden in de lengterichting open gesneden. Hierdoor ontstaat er weer voldoende ruimte voor de pezen. De huid wordt met hechtingen gesloten. Er komt een verband om de pols.
 
Na de operatie
Als de verdoving is uitgewerkt, kan het geopereerde gebied pijnlijk zijn. U kunt dan bijvoorbeeld Paracetamol 500 mg gebruiken. Maximaal 4 keer per dag 2 tabletten.
De wond heeft rust nodig om te genezen, vermijd daarom bewegingen die druk of kracht op de wond uitoefenen. Na een ingreep aan de hand of pols dient u deze hoog te houden (minstens op harthoogte) om zwelling en pijn (veroorzaakt door stuwing) te voorkomen. Draag overdag uw arm in een draagdoek (mitella).
 
Controle
Na een aantal dagen, bij uw eerste poliklinische controle, wordt het verband verwijderd of vervangen. Hiervoor krijgt u een afspraak mee. De handtherapeut is aanwezig om oefeninstructies te geven.

Na circa 2 weken worden indien nodig, de hechtingen verwijderd op de polikliniek.
 
Leefregels
U mag met uw hand en vingers bewegen en oefenen zonder kracht te gebruiken. Mijd de eerste weken het intensief buigen, strekken en zwaar tillen met uw geopereerde hand.
 
Mogelijke complicaties
De kans op complicaties is klein. Mogelijke complicaties zijn:

  • Bloeduitstorting. Dit gaat meestal vanzelf weer weg.
  • Wondinfectie. Dit kan worden behandeld met Antibiotica.
  • Beschadiging van kleine zenuwtjes, waardoor soms een doof gevoel ontstaat in de duim en/of handrug.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan uw arts of verpleegkundige. Dit kan tijdens het volgende polikliniekbezoek of bel naar de polikliniek van de Plastische Chirurgie van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, tel.:(0570) 53 51 25.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.dz.nl/plastische-chirurgie.

Context menu