Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Mammacareverpleegkundige

Mammacareverpleegkundige

Mamma is een ander woord voor borst. En care betekent zorg. Een mammacareverpleegkundige is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg, voorlichting en begeleiding van vrouwen met een borstafwijking. Zij werkt nauw samen met uw behandelend specialist, waardoor zij goed op de hoogte is van uw specifieke situatie. In het Deventer Ziekenhuis werken 3 mammacareverpleegkundigen.

Afspraak maken
Voor elk bezoek aan de mammacareverpleegkundie krijgt u een aparte afspraak mee. Het is ook mogelijk om later zelf nog eens een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Meenemen
Neem uw patiëntenpas mee.

Melden
Voor een afspraak kun u zich melden bij de balie van het Borstcentrum (Heelkunde), route 77.

Wat kunt u verwachten?
Als u wordt behandeld voor een afwijking in uw borst(en) komt u verschillende keren in contact met de mammacareverpleegkundige, namelijk:

Na de onderzoeken
Wanneer de uitslag van de onderzoeken, de diagnose en het behandelplan met u besproken is, zal de mammacareverpleegkundige u begeleiden, uw vragen beantwoorden en aanvullende informatie verstrekken. Het informatiegesprek over de opname, de operatie en het ontslag duurt 60 minuten.

Na de operatie
Na de operatie wordt de uitslag van het weefselonderzoek en een eventueel noodzakelijke vervolgbehandeling met u besproken op de Mammapolikliniek. Aansluitend biedt de mammacareverpleegkundige opvang, geeft eventueel aanvullende informatie en controleert de wond.

Vervolgafspraak
In een vervolgafspraak kan de mammacareverpleegkundige uw vragen beantwoorden over bijvoorbeeld vochtophoping onder de wond, lymfoedeem, borstprotheses, borstreconstructie, seksualiteit, revalidatie en lotgenotencontact. Alle onderwerpen die met uw ziekte te maken kunnen hebben, zijn bespreekbaar. Hierbij kunt u denken aan praktische informatie over uw ziekte, de behandeling en de mogelijke gevolgen hiervan op de langere termijn. Zij kan u adviezen geven of in overleg met de behandelend specialist, u doorverwijzen naar andere hulpverleners. Een vervolgafspraak duurt 15 minuten.

Verpleegkundig spreekuur
Het spreekuur van de mammacareverpleegkundige vindt plaats op de Mammapolikliniek, op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend en dinsdag- en donderdagmiddag. Bent u onverwacht verhinderd? Geef dit dan tijdig door.

Telefonisch spreekuur
Hebt u nog vragen of wilt u iets anders bespreken met de mammacareverpleegkundige, dan kunt u maandag t/m vrijdag bellen van 9.00 tot 9.30 uur naar, tel.: (0570) 53 54 22. Bel bij geen gehoor, tel.: (0570) 53 50 60 of mail naar: cmmamma@dz.nl

Context menu