Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Liposuctie en liposculptuur

Liposuctie en liposculptuur

Binnenkort komt u naar het Deventer Ziekenhuis voor liposuctie en liposculptuur. Hier leest u meer over de gang van zaken rond de operatie.

Wat is liposuctie en liposculptuur?
Liposuctie is een methode om plaatselijk vet weg te zuigen. De stapeling van vet staat onder invloed van hormonen, bij vrouwen meer dan bij mannen. Sommige gebieden blijven vaak achter bij vermagering. Dit komt bij vrouwen veel voor in het gebied van de heupen (rijbroek), de bovenbenen (cellulitis) en kan zich uitbreiden naar de lendenen, buik- en maagstreek. Bij mannen zijn de lendenen, buik-, maag- en halsstreek de voorkeurplaatsen. Liposculptuur is een methode om plaatselijk vet weg te zuigen en te verplaatsen. Deze methode geeft een contourverbetering doch haalt niet alle vet weg maar verplaatst lichaamseigen vetcellen naar waar een tekort is. Voor beide methoden gebruikt de chirurg dunne buisjes. Onder het inbrengen van vocht onder de huid in het te behandelen gebied zuigt hij het vet onder druk weg. Hierdoor kan veel egaler worden gewerkt. Naar mate mensen ouder worden, neemt de elasticiteit van de huid af en daarmee ook het aanpassingsvermogen ervan. Toch zijn bij ouderen nog goede resultaten te behalen, mits de elasticiteit van de huid nog voldoende is. Voor deze ingreep wordt wat het gewicht betreft een richtlijn gehanteerd. U kunt hiervoor aanhouden lengte min 1 meter, dus bij een lengte van 1.88m, mag het gewicht maximaal ongeveer 88kg zijn.

Voorbereiding

 • De chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek.
 • Voor de operatie wordt u onderzocht door de anesthesioloog. Dit heet de “pre-operatieve” screening. Tijdens het pre-operatieve spreekuur zal de anesthesiemedewerker en de anesthesioloog de verdoving met u doorspreken en zonodig aanvullend onderzoek verrichten.
 • De behandeling wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar. De chirurg kan op uw verzoek voor uw specifieke situatie een machtiging aanvragen.
 • Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Minimaal 1 week vóór de operatie moet u hiermee stoppen. Overleg dit met uw chirurg, ook wanneer u weer mag starten ná de operatie.
 • Meld eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters.
 • De chirurg overlegt met u welke elastische kleding of bandage u nodig hebt voor na de operatie.
 • Op de dag vóór de operatie belt een verpleegkundige u om te melden waar en hoe laat u wordt verwacht. Ontvang u de boodschap op uw antwoordapparaat, luister deze dan helemaal af.
 • U wordt op de dag van de operatie opgenomen. U moet dan nuchter zijn. Dit betekent dat u na 24.00 uur (’s nachts) niets meer mag eten, drinken en roken.

Meenemen
Neem uw patiëntenpas mee. Hebt u dit nog niet of moet dit worden gewijzigd, meldt u zich dan bij de receptie hoofdingang. Neem volgens afspraak de elastische kleding of de bandage mee.

Waar moet u zijn?
U komt op afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt doorgekregen. De operatie vindt meestal plaats op de Dagbehandeling.

De operatie
De operatie vindt meestal plaats onder narcose. Kleine vetophopingen kunnen onder plaatselijke verdoving worden weggehaald. De chirurg tekent op de huid de weg te zuigen vetophopingen af vóór de operatie. Via kleine onopvallende sneetjes brengt de chirurg de dunne zuigbuizen, verschillend van dikte, onder de huid. Hierdoor zuigt hij het overtollig onderhuids vet weg. Dan kunnen de achtergebleven vetcellen, bij toename van het lichaamsgewicht, weer uitzetten. De uitgerekte huid zal zich bij de meeste mensen goed aanpassen aan de nieuwe contour.

Na de operatie

 • Draag tot 6 weken na de operatie elastische kleding dag en nacht. Dit is om de huid steun te geven na de behandeling. De huid wordt daardoor goed tegen de onderlaag aangedrukt.
 • 2 dagen na de operatie mag u weer douchen.
 • De eerste 2 weken voelen de behandelde gebieden beurs en stijf aan.
 • Na 2 weken komt u voor controle en voor het verwijderen van de hechtingen naar de polikliniek. Hiervoor krijgt u een afspraak mee.
 • Na 2 weken kunt u uw gewone werkzaamheden weer hervatten. U mag weer met sporten beginnen.

Complicaties
Bij iedere operatie is er kans op gangbare complicaties zoals infecties, bloeduitstortingen en bloedingen. De kans hierop bij deze behandeling is klein. Wel dient er extra aandacht te zijn voor het volgende: Soms treedt ‘golfvorming’ op onder de huid. Met name op plaatsen waar de huid de neiging heeft in plooien te gaan liggen, zoals rondom de navel en taille. Dit is niet altijd te voorkomen.

Resultaat
Na 6 tot 12 maanden is het eindresultaat bereikt.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan tijdens het volgende polikliniekbezoek of bel naar de polikliniek Plastische chirurgie. De polikliniek is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur, tel.: (0570) 53 51 25.

Context menu