Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Liesbreuk- of waterzakbreukoperatie bij kinderen

Liesbreuk- of waterzakbreukoperatie bij kinderen

De specialist heeft voorgesteld om uw kind te opereren aan de liesbreuk of waterzakbreuk. Bij deze operatie wordt de uitstulping dichtgemaakt. Bij een liesbreuk haalt de specialist daarnaast de breukzak weg. De inhoud (bijvoorbeeld een stukje darm) plaatst hij terug in de buik. De kans dat de waterzakbreuk of liesbreuk na de operatie terugkomt, is klein. Wel kan later blijken dat uw kind in zijn of haar andere lies ook een aangeboren breuk heeft.

Risico’s
Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook bij deze ingreep is de kans op complicaties aanwezig. Er kan een bloeduitstorting of wondinfectie ontstaan. Ook kan de insteekopening van het infuusnaaldje ontsteken. Dit zijn onschuldige complicaties die vanzelf over gaan.

Voorbereiding

Preoperatieve screening
Vóór de operatie onderzoekt de anesthesioloog uw kind. Dat is een medisch specialist, die verantwoordelijk is voor de anesthesie (narcose en/of verdoving ) tijdens de operatie en de pijnbestrijding erna. De anesthesioloog en zijn of haar anesthesiemedewerker spreken de anesthesie met u en uw kind door en verrichten zo nodig aanvullend onderzoek. Als uw kind medicijnen gebruikt, bespreekt de anesthesioloog welke medicijnen uw kind mag blijven gebruiken en met welke hij of zij moet stoppen. Het is belangrijk dat u tijdens dit gesprek een actuele medicijnlijst bij zich hebt. Voor alle operaties waarbij anesthesie gegeven wordt, moet uw kind nuchter zijn. Dat houdt in dat uw kind een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip uw kind niet meer mag eten en drinken.

Voorbereiding op narcose
Een ziekenhuisopname kan een erg ingrijpende gebeurtenis zijn. Het is daarom belangrijk om uw kind goed voor te bereiden op de operatie. Door een goede voorbereiding kan uw kind het makkelijker doorstaan en verwerken. Mogelijkheden om uw kind voor te bereiden:

 • Bekijk samen met uw kind de voorlichtingspresentatie op: www.dz.nl/narcosebijkinderen.
 • Als u daarnaast nog extra begeleiding of advies nodig heeft. Neem dan contact op met de medisch pedagogisch zorgverlener op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur, tel.: 0570 53 5161.

Meenemen
Neem het volgende voor uw kind mee naar het ziekenhuis:

 • Patiëntenpas
 • Actueel overzicht van de medicijnen van uw kind (verkrijgbaar bij uw eigen apotheek)
 • Eventuele medicijnen van uw kind
 • Iets vertrouwds voor uw kind, bijvoorbeeld een knuffel
 • Jonge kinderen kunnen hun eigen fles of drinkbeker meenemen
 • Eventueel een lunchpakketje en iets ter ontspanning (boek) voor uzelf

Melden
U komt met uw kind op de dag en tijdstip die met u zijn afgesproken. De verpleegkundige belt u op de dag voor de opname 's middags. Ontvangt u de boodschap op uw voicemail, luister die dan helemaal af.

Voor de operatie
Op de dag van opname meldt u zich met uw kind op de afgesproken plaats. Een verpleegkundige haalt u op en laat de kamer en het bed zien. Voor de operatie krijgt uw kind een ziekenhuispyjama aan en wordt de temperatuur gemeten. Uw kind krijgt soms een medicijn ter voorbereiding op de narcose en meestal een medicijn tegen de napijn. Soms moet u nog even wachten voordat uw kind naar de operatiekamer gaat. U kunt dan nog even spelen of samen een boekje lezen. Hierna gaat u samen met uw kind naar de operatiekamer. Een verpleegkundige of pedagogisch medewerker begeleidt u.

Hoe verloopt de operatie?
De operatie gebeurt onder volledige narcose.

Waterzakbreuk
De specialist maakt een snee in de lies van uw kind. Heeft uw kind een waterzakbreuk? En is een deel van de buikvliesuitstulping dicht? Dan zoekt de specialist de ingang van de uitstulping en maakt deze dicht. Is de buikvliesuitstulping helemaal open, dan maakt de specialist deze dicht en verwijdert de breukzak. Hij gebruikt hechtingen die vanzelf oplossen. Op de wond komt een pleister.

Liesbreuk
Als uw kind een liesbreuk heeft, zit er inhoud van de buik in de breukzak. De specialist brengt deze inhoud eerst terug in de buikholte. Daarna sluit hij de uitstulping. Aan het eind van de operatie maakt de specialist de snee in de lies dicht. Hij gebruikt hechtingen die vanzelf oplossen. Op de wond komt een pleister.

Duur
De operatie duurt ongeveer 1 uur.

Na de operatie
Als uw kind op de uitslaapkamer ligt, mag 1 ouder/verzorger aanwezig zijn bij het ontwaken uit de narcose. Het personeel van de nabehandelingskamer belt naar de afdeling als u naar uw kind kunt komen. Als uw kind goed wakker is, brengt u samen met de verpleegkundige uw kind weer naar de Dagbehandeling. Uw kind blijft dan nog een paar uur ter observatie. Van de verpleegkundige hoort u wanneer uw kind uit bed mag en weer mag eten en drinken. Uw kind kan na de operatie last hebben van lichte koorts (tot 38,5 °C) en pijn. Ook kan hij of zij misselijk zijn. Dat komt door de narcose. Plat liggen helpt hiertegen.

Naar huis
De meeste kinderen die een waterzakbreuk- of liesbreukoperatie ondergaan, mogen dezelfde dag naar huis. De specialist bespreekt dit met u tijdens het polikliniekbezoek. Uw kind kan de eerste dagen nog last hebben van lichte koorts, misselijkheid en pijn. Voordat u met uw kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige uitleg over wat u thuis kunt doen om uw kind zo goed mogelijk te laten herstellen.

Leefregels
De dag na de operatie heeft uw kind waarschijnlijk nog weinig zin in eten en drinken. Die zin komt langzaam terug. Probeer ervoor te zorgen dat uw kind regelmatig een klein beetje binnenkrijgt.

Op de dag na de operatie mag uw kind kort douchen. U kind mag na 2 weken weer in bad en zwemmen. Laat de pleister die op de wond zit, los? Dit is niet erg, tenzij er nog vocht uit de wond komt. Plak er dan een nieuwe pleister op.

De 1e week na de operatie mag uw kind nog niet sporten of wilde spelletjes doen. Daarna kan hij of zij weer beginnen met de gewone activiteiten. Kinderen geven meestal heel goed zelf aan wat ze wel en niet kunnen.

Controle op de polikliniek
Ongeveer 1 week na de operatie komt uw kind naar de polikliniek Heelkunde voor controle bij de wondverpleegkundige. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Met wie kunt u contact opnemen?
Als uw kind weer thuis is, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Heeft hij of zij een van de volgende klachten, neem dan contact op met de polikliniek Heelkunde, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur, tel. (0570) 53 50 60. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp: (0570) 53 53 00.

 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius.
 • Roodheid en/of zwelling van het operatiegebied.
 • Nabloeding.
 • Braken.
 • Als de pijnstillers niet genoeg helpen of de pijn neemt toe.
 • Als u de situatie niet vertrouwt.

Vragen / verhinderd?
Hebt u nog vragen, dan kunt u die stellen aan uw behandelend specialist of uw huisarts. U kunt bellen op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur naar de polikliniek Heelkunde, tel. (0570) 53 50 60. Is uw kind onverwacht verhinderd? Geef dit dan tijdig door.