Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Instructies voor thuis Dagbehandeling

Instructies voor thuis

​U bent opgenomen geweest op de Dagbehandeling, waar u een behandeling heeft ondergaan. Reden voor opname was ………………………………………

Hier geven wij u enkele adviezen over de nazorg. De instructies die specifiek voor u gelden zijn aangekruist. De verpleegkundige neemt deze instructies samen met u door en zal hierbij een toelichting geven.

Complicaties
Bij complicaties neemt u contact op met de desbetreffende polikliniek. Buiten kantoortijden neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp, tel.: (0570) 53 53 00.

Wanneer contact opnemen:
O Nabloeding
O Koorts boven de 39 graden celcius
O Aanhoudende en/of ondraaglijke pijn
O Overmatige hoofdpijnklachten

Wondverzorging
O Verwijder na …. dag(en) het verband of de pleister
O Houdt de wond en/of het verband droog
O U mag douchen ………………..
O Koel het geopereerde gebied met een koelbril of coldpack
O Hechtpleisters laten zitten
O De wond na iedere stoelgang spoelen onder de douche
O Verband verwisselen indien nodig
O Oogdop tot aan de controle laten zitten
O Hechtingen worden verwijderd bij volgende polikliniekbezoek
O Verband laten zitten tot volgende polikliniekbezoek

Medicijnen en pijnbestrijding
O Gebruik medicijnen volgens voorschrift
O Paracetamol zonodig maximaal 4x daags 2 tabletten van 500 mg
O Celecoxib 2 x daags volgens voorschrift
O Ander recept ………….....................................…………….
 
Zijn bij u meerdere medicijnen tegen de pijn voorgeschreven? Gebruik ze dan de eerste dagen samen. Is de pijn acceptabel? Bouw de medicijnen af en stop als eerste met celecoxib.
 
Voeding
O Normaal
O Licht verteerbaar
O Koud vloeibaar
O Laxerend

Beweging/houding
O Geen beperkingen
O Belasten op geleide van pijn
O Krukken
O Mitella gedurende………dagen
O Arm hoog houden met behulp van kussen
O Oefeningen volgens voorschrift fysiotherapeut of arts
O Druk op hoofd vermijden (niet bukken, persen zwaar tillen)

Overige instructies

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

Poliklinische controle
Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u wel/niet een afspraak mee voor uw poliklinische controle.

U wordt op de polikliniek …………………........ verwacht:

  • op: …………………
  • om: ……………….. uur
  • bij: …………………

Algemene gegevens
Deze instructielijst is ingevuld door:
 
Naam: ........................................................................................................
Functie: .....................................................................................................

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u de Dagbehandeling bellen op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur, tel.: (0570) 53 53 40.

Context menu