Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Instructies na een borstkankeroperatie met schildwachtklierprocedure

Instructies na een borstkankeroperatie met schildwachtklierprocedure

U hebt een borstoperatie ondergaan, waarbij de schildwachtklier werd verwijderd. Voor uw herstel geven wij u de volgende adviezen:

De 1e week na de operatie

  • Gebruik de arm zo gewoon mogelijk, maar wek geen pijn op bij bewegen.
  • Vermijd bewegingen boven schouderhoogte.
  • Zorg voor voldoende hulp m.b.t. huishoudelijke activiteiten.
  • Doe de oefeningen zoals in het schema op bladzijde 2 is aangegeven

Vanaf de 2e week na de operatie

  • Breid de oefeningen met uw arm uit tot de maximale bewegingsuitslag.
  • Begin met lichte huishoudelijke activiteiten op geleide van de pijn, na 6 weken kunt u zwaardere activiteiten oppakken.
  • Vervolg de oefeningen zoals in het schema op bladzijde 2 is aangegeven

Lymfoedeem
Bij de operatie is één lymfklier verwijderd, de zogenaamde schildwachtklier. Het risico op het ontstaan van lymfoedeem is hierdoor klein: 5%. Dit risico blijft de rest van uw leven bestaan.

Hoewel de kans op lymfoedeem klein is, is het belangrijk op de hoogte te zijn van het volgende:

  • Als uw arm signalen afgeeft zoals zwelling, pijn, een strak of vermoeid gevoel, dan is de belasting te groot geweest. Laat uw arm in dat geval rusten. Leg uw arm wat hoger zodat het lymfevocht makkelijker afgevoerd kan worden.
  • Blijf wel bewegen. Gewoon bewegen is altijd goed voor de arm en bevordert de afvoer van het lymfevocht.
  • Neem bij het aanhouden van zwelling contact op met oedeemfysiotherapeut, mammacare verpleegkundige of huisarts.

Vermoeidheid? Conditiegebrek? Oedeem?
Tijdens en na de behandeling van kanker kunnen klachten als ernstige vermoeidheid, conditiegebrek, krachtsvermindering, spanningsklachten of bewegingsbeperkingen ontstaan. Indien deze klachten blijven bestaan kunt u voor een consult en advies terecht bij de vakgroep oncologie van de afdeling fysiotherapie in het Deventer Ziekenhuis.

U kunt hiervoor verwezen worden door uw casemanager, specialist, huisarts of bedrijfsarts. Wanneer de verwijzing ontvangen is door de afdeling revalidatie krijgt u een schriftelijke uitnodiging voor een screeningsgesprek bij de fysiotherapeut.

Oefeningen
Houd rekening met de hiervoor genoemde adviezen t.a.v. het herstel. Probeer tijdens de ziekenhuisopname en daarna dagelijks te oefenen. Herhaal de oefeningen 2 keer per dag, keer per oefening. 

​Week 1 ​Vanaf 2e week
​Trek uw schouders op en ontspan ze weer. De armen blijven langs het lichaam hangen. ​Draai de schouders naar achteren en ontspan ze weer.

​Beweeg
beide
armen
gestrekt
omhoog tot schouderhoogte.
​Beweeg beide armen gestrekt omhoog en probeer zo hoog mogelijk te komen (tot de oren).

​Ga met de rug tegen
de muur staan en breng de armen zijwaarts omhoog tot schouderhoogte.
​Breng de armen omhoog en probeer ze samen te brengen boven het hoofd.

​Vouw de handen achter de rug en breng vervolgens de armen gestrekt omhoog.

​Vouw de handen achter de rug en beweeg ze langs de wervelkolom omhoog.

Tijdens het oefenen is het belangrijk goed door te ademen en rechtop te zitten of te staan. Laat de schouders niet hangen, maar trek ze eerder iets achterwaarts.

Wanneer u wordt bestraald, is het zinvol om 2jaar lang, na de laatste behandeling, de oefeningen dagelijks te herhalen.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur met de Paramedische dienst van het Deventer Ziekenhuis, tel.: 0570-535035.

Context menu