Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Instructie na het plaatsen van implantaten

Instructie na het plaatsen van implantaten

Zojuist ben u geopereerd. De kaakchirurg heeft bij u implantaten in de kaak geplaatst. De wond in uw mond is gehecht en moet genezen. In deze folder leest u wat de meest voorkomende reacties na de operatie zijn. Volg voor een goede genezing onderstaande instructies op.

De wond

  • Er kan een forse zwelling met bloeduitstorting ontstaan, u mag koelen met ijsblokjes in een washandje. Houd dit tegen de wang/kin om het kwartier een kwartier lang, ongeveer een uur.
  • Ga na de operatie niet direct liggen. Bij plat liggen neemt de druk op de wond toe. Leg ’s nachts eventueel een extra kussen onder uw hoofd.
  • Begin de dag na de operatie met spoelen (als dit voorgeschreven is) met spoelvloeistof 3x per dag ongeveer een week lang.
  • De hechtingen lossen vanzelf op na 2 tot 3 weken.

Pijn
Vaak is de plaatselijke verdoving na 4 uren uitgewekt. U kunt dan pijn krijgen.
Dit is goed te bestrijden door tijdig pijnstilling in te nemen. Pijnstillers kunt u zonder recept kopen bij drogist, supermarkt of apotheek.  Ditzelfde geldt voor mondspoelmiddel en maagzuurremmers.

Paracetamol 500 mg.
U start 1 uur na de ingreep2x 500mg en herhaalt dit 4x per dag.

Ibuprofen 400 mg.
Naast paracetamol is Ibubrufen effectief tegen pijn bij onze ingrepen. U gebruikt Ibuprofen 400mg tot 4x per dag alleen of samen met paracetamol. Let wel op interactie met eventuele andere medicatie.

De lichaamstemperatuur kan gedurende enkele dagen wat verhoogd zijn. Als u koorts blijft houden (>38,5C), is het goed om contact op te nemen met de polikliniek. 
 
Voeding en prothese
U mag uw prothese dragen na de operatie. Volg de instructies op die u hebt gekregen van de kaakchirurg over het dragen van de prothese, u hoeft niet vloeibaar te eten. De implantaten moeten ongeveer 3 maanden ingroeien. Soms moet de gebitsprothese wat aangepast worden.
 
Lichaamstemperatuur
De lichaamstemperatuur kan gedurende enkele dagen wat verhoogd zijn. Als u koorts krijgt (>38,5C), is het goed om contact op te nemen met de polikliniek.
 
Solitaire implantaten
Als u uw eigen tanden en kiezen nog heeft en er zijn slechts een of meerdere implantaten geplaatst ter vervanging van een verloren gegane tand of kies kunt u ook normaal eten als de verdoving is uitgewerkt. Ook deze moeten 3 maanden ingroeien.

De wond is gehecht, deze lossen na 2 tot 3 weken op. U mag uw tanden en kiezen normaal poetsen maar wees de eerste week voorzichtig met de hechtingen. Na een week mag u over de hechtingen heen poetsen dan lossen ze doorgaans wat eerder op.

Wanneer contact opnemen?
Normaal gesproken nemen de klachten binnen enkele dagen af en zijn na 1 week vrijwel verdwenen.

  • Als de klachten binnen 1 week niet verdwijnen of alleen maar toenemen in hevigheid.
  • Als de zwelling na 4-5 dagen toeneemt in plaats van afneemt.
  • Als de koorts blijft aanhouden ( >38,5C).
  • Als er een nabloeding optreedt, ondanks dat u eerst op een verbandgaas 30 minuten heeft dicht gebeten.
  • Als u vragen heeft of zich ongerust maakt.

Bij de bovenstaande punten is het goed om contact op te nemen met de polikliniek Kaakchirurgie, tel.: 0570-53 50 75.

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u bij dringende gevallen contact opnemen met het ziekenhuis en vragen naar de dienstdoend kaakchirurg, tel.: 0570 53 53 53.

kaakimplantaat 1.jpg

Context menu