Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Implantaten voor houvast van kunstgebit

Implantaten houvast kunstgebit

Afbeelding van een implantaatU bent door uw protheticus of tandarts verwezen voor het plaatsen van implantaten in de onder- en/of bovenkaak. Het doel van deze ingreep is een verbeterde houvast van uw kunstgebit. Op de implantaten wordt, in een latere fase, een nieuw kunstgebit verankerd. De implantaten hebben de vorm van een schroef met een diameter van ongeveer 4 mm en een lengte tussen de 8 en 15 mm.

Loszittend gebit
Als al uw tanden en kiezen zijn verwijderd, gaan uw kaken in de loop van de jaren slinken. Dit kan leiden tot een loszittend kunstgebit. Wanneer er onvoldoende kaakhoogte en -breedte overblijft, dan is het voor een prothetist of tandarts erg moeilijk om een nieuw kunstgebit te maken. Met implantaten kan aan het kunstgebit weer meer houvast worden gegeven. Hiervoor plaatst de kaakchirurg een aantal implantaten in uw kaak. Op deze implantaten maakt de tandarts een steg of drukknoppen, waarop uw nieuwe kunstgebit kan worden vastgeklikt.

Een implantaat moet echter wel rondom in bot worden aangebracht. Hierdoor kan het in de onder- en bovenkaak nodig zijn om voor het plaatsen van het implantaat in een aparte behandeling bot aan te brengen.

De afspraak
Wanneer u zich meldt voor uw eerste afspraak op de polikliniek, wordt uw verwijsbrief in ontvangst genomen. Indien nodig wordt nog een röntgenfoto gemaakt die de hoogte en dikte van het bot in de bovenkaak laat zien. Vlak boven de bovenkaak loopt de neusbijholte. De hoeveelheid bot boven de neusbijholte is op deze röntgenfoto goed te zien.
Tijdens een eerste afspraak bespreekt de kaakchirurg met u het plaatsen van implantaat in uw specifieke geval. Er wordt een beoordeling gedaan van de hoeveelheid kaakbot, de conditie van het tandvlees en uw algemene gezondheid. Omdat een implantaat als ondersteuning van een klikgebit vaak door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, zal een machtiging worden aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Hiervan hebben we binnen 4 weken bericht.

Behandeling
In de tandeloze bovenkaak worden 4 tot 6 implantaten geplaatst. Deze worden links en rechts symmetrisch verdeeld over de beschikbare ruimte. Ook maakt het uit of u in uw onderkaak nog eigen tanden en kiezen hebt. In dat geval wordt vaak gekozen voor 6 implantaten.

Als er voldoende bot aanwezig is, dan worden tijdens de tweede afspraak de implantaten geplaatst. Vóór de behandeling geeft de kaakchirurg u een plaatselijke verdoving die enkele minuten inwerkt. Deze verdoving zorgt ervoor dat de behandeling pijnloos verloopt. U krijgt een steriel laken over de borst en ogen dat u beschermt tegen de felle lamp en ervoor zorgt dat wij zo schoon mogelijk kunnen werken.
 
>> Instructies na het plaatsen van implantaten (folder) 
 
implantaatkunstgebit.jpg

 
 

Context menu