Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Huidkanker - Mohs' chirurgie

Mohs’ micrografische chirurgie

Mohs’ micrografische chirurgie (kortweg Mohs’ chirurgie) is een chirurgische techniek voor het verwijderen van huidkanker in het gelaat. De methode is begin 1940 ontwikkeld door Frederick Mohs, hoogleraar Chirurgie aan de Universiteit van Wisconsin (Verenigde Staten). Hij ontwikkelde een manier om huidkanker volledig te verwijderen zonder onnodig gezond weefsel weg te halen. Dit is mogelijk door tijdens de ingreep direct de snijranden te beoordelen of ze vrij zijn van tumorcellen. Als deze niet tumorcellenvrij zijn, volgt er nog een snijronde tot het gebied geheel tumorvrij is.

Voorbereiding

Mohs` intake
Indien u in aanmerking komt voor Mohs` chirurgie, wordt een afspraak voor u gemaakt bij de doktersassistente om met u intake gesprek te voeren. Tijdens dit intake gesprek wordt gevraagd naar uw gezondheid (bv. of u bloedverdunner gebruikt), de arts komt om het verdachte plekje af te tekenen en er wordt een foto van gemaakt. Tijdens dit intake gesprek krijgt u informatie over de dag zelf. U wordt gebeld wanneer de afspraak is gemaakt voor de behandeling.

Enkele dagen/week voor de ingreep
Indien u bloedverdunners gebruikt (antistolling via de trombosedienst, meestal acenocoumarol), dan is het wenselijk dat u goed ingesteld bent. De waarde van de INR mag op de dag van de ingreep niet hoger zijn dan 2.5. Voor de juiste instelling neemt u contact op met uw trombosedienst.
Wat betreft de overige antistolling, daarover zal de dermatoloog u adviseren.
Let op: roken heeft een nadelig effect op de genezing van wonden, omdat door roken de doorbloeding minder goed is. Wij adviseren u in de week voor en na de ingreep niet te roken.

Op de dag van de ingreep

  • Draag gemakkelijk zittende kleding en niet iets wat over uw hoofd uitgedaan moet worden.
  • Op de ochtend van de behandeling krijgt u een blauw OK jasje aan. De achterkant van dit jasje is open. Ons advies is om een T-shirt te dragen hieronder.
  • Draag a.u.b. geen sieraden of make-up op de dag van de ingreep. U mag iets voor uzelf meenemen om te lezen of luisteren. Laat u begeleiden door iemand, want wij adviseren u niet zelf naar huis te rijden.
  • We verwachten u in het Deventer ziekenhuis bij de balie van poli Dermatologie, route 85.

Verloop van de behandeling
Nadat u zich gemeld heeft gaat u met een gastvrouw naar een omkleedruimte. Daar trekt u een blauw OK jasje aan. Daarna wacht u in een aparte wachtkamer (rustkamer) totdat u opgehaald wordt voor de ingreep.

De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Voordat de ingreep begint, vindt een aantal voorbereidingen plaats. Gedurende de ingreep worden foto`s gemaakt van het gebied wat behandeld wordt. De assistente reinigt het gebied waar de operatie plaatsvindt met een desinfecterend middel. Daarna dekt zij het operatiegebied met steriele doeken af. De arts tekent de aangedane plek met een pen af en verdooft het gebied plaatselijk met een injectie. Omdat de ingreep lang kan duren, wordt een langwerkende verdoving gebruikt. Zodra de verdoving is ingewerkt, verwijdert de arts het afgetekende gebied. U merkt dat de arts bezig is, maar u voelt geen pijn. Na afloop brengt de assistente een tijdelijk verband aan en gaat u naar de rustkamer. Deze eerste ‘ronde’ duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten. 
 
Tijdens uw ‘pauze’ wordt het verwijderde weefselstukje ingevroren en in kleine plakjes gesneden. Deze plakjes worden onder de microscoop onderzocht om te zien of er nog tumorcellen in de snijranden aanwezig zijn. Dit onderzoek duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur. In de tussentijd wacht u in de rustkamer op de uitslag van het microscopisch onderzoek. U mag iemand meenemen die u de hele dag vergezelt. U kunt in de rustkamer een kopje koffie of thee drinken. Ook krijgen u en uw begeleider een lunch aangeboden.

Vervolg van de ingreep
Zodra de uitslag van het microscopisch onderzoek bekend is, krijgt u daarover informatie. Zo nodig gaat u terug naar de behandelkamer voor een herhaling van bovenstaande ingreep. Gemiddeld zijn 2 tot 3 ronden noodzakelijk. Soms zijn nog meer ronden nodig om de tumor volledig weg te halen. Als er geen tumorcellen meer aanwezig zijn, kan de arts de resterende wond sluiten. Afhankelijk van de plaats en grootte van het verwijderde huidgedeelte kan de arts besluiten de wond open te laten en enkele dagen later te sluiten, of direct te sluiten. Het sluiten van de wond gebeurt zo nodig met een kleine huidtransplantatie of door het opschuiven van gezonde huid in de wond. Voor het sluiten is het soms nodig om extra plaatselijke verdoving te geven. Na het hechten van de wond brengt de assistente een drukverband aan. Het sluiten van de wond duurt gemiddeld 45 tot 60 minuten.

Na de ingreep
Na de ingreep mag u dezelfde dag weer naar huis. Vaak valt de pijn mee. Als u pijn heeft, kunt u paracetamol innemen tot een maximum van 2 stuks viermaal per dag. Neem geen andere pijnstillers, omdat die vaak een bloedverdunnend effect hebben en daardoor een nabloeding zou kunnen optreden.
Als een nabloeding optreedt, dan moet u een (schone) theedoek 15 minuten stevig tegen de wond drukken. Als de bloeding niet stopt, neem dan contact op met het Deventer Ziekenhuis, polikliniek Dermatologie via tel.: (0570) 53 50 10 (tussen 8.00 – 17.00 uur). Neem ’s avonds en in het weekend contact op met de dienstdoende dermatoloog via de Spoedeisende hulp, tel.: (0570) 53 53 00.

De eerste dagen
De eerste dagen na de ingreep kan een rode of blauwe kleur rondom het operatiegebied verschijnen. Ook kan een zwelling optreden, voornamelijk rond de ogen. Dit is geen reden tot ongerustheid. De wond mag 3 dagen na de ingreep niet nat worden, daarna mag u met de hecht strips onder de douche.

Controle
In de eerste week na de ingreep wil uw arts u terugzien voor wondcontrole en/of voor het verwijderen van de hechtingen. Tijdens de controle kijkt de arts zowel het litteken als de huid goed na.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen via tel.: (0570) 53 50 10.

Context menu