Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Huidafwijking verwijderen (excisie)

Huidafwijking verwijderen (excisie)

Wat is een excisie?
Een excisie is een ingreep waarbij een huidafwijking wordt weggesneden.
 
Voorgestelde behandeling
De dermatoloog heeft voorgesteld om uw huidafwijking vanwege medische of cosmetische redenen weg te snijden en te sluiten met hechtingen. Bij sommige patiënten wordt na het verwijderen van een huidafwijking een aantal dagen gewacht met het sluiten van de wond. Meestal gaat het om huidkanker in het gezicht, zoals de neus of het ooglid. De dermatoloog zal met u bespreken welke behandeling bij u van toepassing is.
 
Risico’s

Bij elke ingreep kunnen complicaties ontstaan, zoals nabloeding of een wondinfectie. Ook kan het uiteindelijke litteken cosmetisch tegenvallen.
 
Voorbereiding

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (Marcoumar®/fenprocoumon/acenocoumarol), dan zal in overleg met de trombosedienst de antistolling voor de ingreep moeten worden aangepast. U dient dit zelf met de trombosedienst te regelen. Uw INR-waarde mag op de dag van excisie niet hoger zijn dan 3,0. Stop de bloedverdunnende geneesmiddelen niet op eigen initiatief, maar overleg tijdig met de trombosedienst.

Bij een huidafwijking waar wordt gewacht met het sluiten van de wond, wordt na de eerste ingreep gestart met antibiotica. De antibiotica gebruikt u tot en met de 2e ingreep waarbij de wond wordt gesloten.
 
Meenemen
  • Patiëntenpas
  • Actueel overzicht van de medicijnen. Het is belangrijk dat u altijd een actueel overzicht van uw medicijnlijst bij zich heeft. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. Houd deze bij u omdat hier meerdere keren om gevraagd wordt.
Melden
U komt op de dag en tijdstip dat met u is afgesproken naar de polikliniek. U kunt zich daar melden aan de balie.
  
Hoe verloopt de ingreep?
De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Tijdens de behandeling voelt u wel dat er iets gebeurt, maar het doet geen pijn. De verdoving is ongeveer na 2 uur uitgewerkt. Het te opereren gebied wordt afgedekt met een steriele doek. Deze doek mag u niet aanraken.
 
Verwijdering van een huidafwijking
Nadat de verdoving is ingewerkt, wordt de huidafwijking weggesneden en uw huid weer gesloten met hechtingen. Soms worden onderhuidse hechtingen gebruikt (deze lossen vanzelf op) en vervolgens worden de wondranden met een tweede laag hechtingen aan elkaar gehecht. Na de ingreep worden hechtstrips aangebracht. Ook wordt een absorberend verband aangebracht; dit verband kan de volgende dag verwijderd worden. Het verwijderde stukje weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. Hierbij wordt gekeken wat de precieze aard van het stukje weefsel is.
 
Verwijdering van een huidafwijking met uitgestelde sluiting
Bij ingreep met uitgestelde sluiting worden 2 afspraken gemaakt. Bij de eerste afspraak wordt de huidafwijking weggesneden. De ontstane wond blijft open en wordt afgedekt met gazen en pleisters. Het verwijderde stukje weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium voor onderzoek. Hierbij wordt gekeken wat de precieze aard van het stukje weefsel is. Er wordt dus niet gehecht, maar gewacht tot de patholoog het weefsel heeft onderzocht en duidelijk is of de huidkanker in zijn geheel verwijderd is.
 
De 2e afspraak vindt enkele dagen later plaats: dat kan zowel op de polikliniek als op de Dagbehandeling zijn. Mocht u de tweede afspraak op de polikliniek Dermatologie hebben, dan wordt de wond tijdens de tweede ingreep gehecht zoals in deze folder beschreven. Mocht u een afspraak krijgen op de dagbehandeling, dan dient u zich de 2e keer te melden bij de receptie Dagbehandeling, route 150. In dat geval krijgt u een bed toegewezen, krijgt u operatiekleding aan en vindt de behandeling plaats op de operatiekamer.
 
Tijdsduur
De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten.
 
Na de ingreep
De hechtstrips laat u zitten totdat de hechtingen worden verwijderd. Een pijnstiller na afloop is meestal niet nodig. Heeft u toch pijn, dan kunt u een Paracetamol nemen.
Na de ingreep ontstaat er altijd een litteken. Deze vervaagt vaak in de loop van de tijd.
Of er uiteindelijk een blijvend litteken ontstaat, hangt vooral af van de persoonlijke aanleg en de plaats waar het litteken zich bevindt. Zo zullen littekens op de rug, schouders en op de borst minder fraai genezen dan littekens in het gezicht. Ook kan na de ingreep ter plekke gevoelloosheid optreden die in de loop van maanden meestal weer wegtrekt.
 
Uitslag
Twee weken na de ingreep wordt u gebeld door een medewerker van de polikliniek Dermatologie voor de uitslag van het weggenomen weefsel. Hiervoor krijgt u na de ingreep een belafspraak mee. Mocht u onverhoopt niet worden gebeld op het afgesproken tijdstip, wilt u dan zelf contact opnemen met de polikliniek Dermatologie? Het telefoonnummer vindt u onderaan deze folder.
  
Naar huis
Het behandelde gebied moet één dag droog blijven. Maak de wond niet te nat. Laat eventuele hechtstrips, die na de ingreep over de hechtingen zijn aangebracht, zitten tot de hechtingen worden verwijderd.
 
Leefregels
Ga niet zwemmen en douche kort zolang de wond niet dicht zit, omdat de kans op infectie dan toeneemt. Vermijd teveel spanning op de wond. Als de wond onder spanning komt te staan door sport of lichamelijke arbeid kan deze weer opengaan. Het litteken kan de eerste maanden na de behandeling gemakkelijk verbranden. Blootstelling aan de zon kan pigmentverstoring veroorzaken. Daarom is het aan te raden om op zonnige dagen een zonwerende crème met een hoge beschermingsfactor (factor 20 of meer) op het litteken te smeren.
 
Controle op de polikliniek
De dermatoloog geeft aan wanneer de hechtingen verwijderd worden (tussen 5 en 14 dagen). Dit gebeurt meestal door een assistente op de polikliniek Dermatologie en soms door de (praktijkondersteuners van de) huisarts. Na de ingreep wordt hiervoor een afspraak gepland.
 
Wanneer contact opnemen?
Als u weer thuisbent, kunnen zich onverhoopt klachten voordoen. Als u een van de volgende klachten hebt, neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie. Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp: (0570) 53 53 00.
  • Nabloeding. Probeer bij een nabloeding eerst de wond dicht te drukken met een schone (thee)doek. Druk hiervoor 30 minuten zonder onderbreking tegen het verband aan. Meestal is dit voldoende om de bloeding te stoppen. Als het bloeden niet stopt, neem dan contact op.
  • De wond wordt na enkele dagen pijnlijk.
  • Er komt pus uit de wond.
Vragen?
Hebt u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan uw specialist of de assistente. U kunt de polikliniek Dermatologie bereiken tussen 08.30 uur en 16.30 uur, via tel.: (0570) 53 50 10.

Context menu