Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

BEHANDELING

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Behandelingen > Gynaecomastie

Gynaecomastie

Binnenkort komt u naar het Deventer Ziekenhuis voor een gynaecomastie (borstvorming bij de man). Voor de ze operatie verblijft u 2 tot 4 dagen in het ziekenhuis. Hier leest u meer over de gang van zaken rond de operatie.

Wat is gynaecomastie?
Bij de geboorte hebben zowel meisjes als jongens kleine klierweefsels achter de tepels. Doorgaans verdwijnen deze bij jongens in de kindertijd. Bij meisjes zal in de puberteit borstvorming ontstaan. Ook bij jongens komt het regelmatig voor dat in de puberteit de borstklieren gaan opzwellen. Meestal is dat beiderzijds, maar het kan ook aan één zijde ontstaan. Deze vergroting is meestal van korte duur, maar kan ook een paar jaar langer blijven bestaan. Vanaf middelbare leeftijd kan de borstklier bij de man weer gaan opzwellen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, onder andere:

 • een bijwerking van bepaalde medicijnen;
 • als reactie op stofwisselingsveranderingen bij lever -of nierziekte;
 • bij verandering in de productie van de hormonen (te geringe productie; door de zaadballen, stress) of bij het slikken van hormonen;
 • bij hormoonproducerende gezwellen van zaadbal of luchtwegen;
 • borstkanker bij de man.

Meestal kan er bij een gynaecomastie geen oorzaak worden gevonden. Er kan ook sprake zijn van gynaecomastie bij veel vetafzetting. Door vetafzetting zijn er ‘borsten’ ontstaan. Het teveel aan borst(klier)weefsel wordt vaak als storend ervaren. Door een operatie is dit te verhelpen.

Voorbereiding

 • De plastisch chirurg bespreekt met u de operatie tijdens uw polikliniekbezoek.
 • Voor de operatie wordt u onderzocht door de anesthesioloog. Dit heet de “preoperatieve” screening. Tijdens het preoperatieve spreekuur zal de anesthesiemedewerker en de anesthesioloog de verdoving met u doorspreken en zo nodig aanvullend onderzoek verrichten.
 • Uw plastisch chirurg vraagt een machtiging aan uw zorgverzekeraar voor de vergoeding. Als uw ziektekostenverzekeraar de ingreep niet wil vergoeden, dan krijgt u een offerte. U weet dan precies hoeveel deze ingreep gaat kosten.
 • Meld het gebruik van bloedverdunnende medicijnen; ook als het aspirine betreft. Ongeveer 1 week vóór de operatie dient u de bloedverdunners te stoppen. Overleg dit met uw plastisch chirurg, ook wanneer u weer mag starten ná de operatie.
 • Meld eventuele overgevoeligheden zoals voor jodium en/of pleisters.
 • Op de dag van vóór de operatie belt een verpleegkundige u om te melden waar en hoe laat u verwacht wordt. Ontvangt u de boodschap via uw antwoordapparaat, luister deze dan helemaal af. Voor deze operatie verblijft u 2 tot 4 dagen in het ziekenhuis.
 • Op de dag van de operatie komt u nuchter. Dit betekent dat u na 24.00 uur ( 's nachts) niets meer mag eten, drinken en roken. U krijgt eventueel een tabletje ter voorbereiding op de narcose.
 • Neem volgens afspraak de elastische kleding of de bandage mee.

Meenemen

 • Uw patiëntenpas.
 • Actueel overzicht van uw medicijnen. Verkrijgbaar bij uw apotheek.

Laat waardevolle spullen thuis.
 
Waar moet u zijn
U komt op de afgesproken dag en tijd naar de afdeling die u telefonisch hebt doorgekregen.

De operatie
De operatie gebeurt over het algemeen onder algehele narcose. Er wordt een halfrond sneetje gemaakt onder de tepelhof. Via deze opening wordt het teveel aan klier of vetweefsel verwijderd. Daarna wordt er een slangetje (drain) achtergelaten in het wondgebied om tijdelijk bloed en vocht af te kunnen laten lopen. Deze wordt na ongeveer 12 uur weer verwijderd. De huid wordt meestal gesloten met een oplosbare hechting. Soms is het noodzakelijk om bij de klierweefsels het omringende vet met liposuctie te verwijderen. Uw plastisch chirurg zal die mogelijkheid van tevoren met u bespreken.

Na de operatie

 • Meestal kunt u op de dag na de operatie weer naar huis.
 • Soms zal het nodig zijn om het slangetje (drain) nog enkele dagen te laten zitten. U krijgt dan een afspraak mee voor het verwijderen op de polikliniek Plastische chirurgie.
 • Om zoveel mogelijk zwelling in het geopereerde gebied te voorkomen dient u na de ingreep, gedurende 6 weken, een drukcorset dragen. De aanschaf van dit drukcorset is voor de operatie met u geregeld.
 • De eerste dagen na de operatie kunnen uw borsten gezwollen en gespannen aanvoelen, dat is normaal en zal langzaam verdwijnen. Vanwege deze zwelling zal in de eerste weken na de operatie het gebruik van de armen gevoelig kunnen zijn.
 • Vermijd zware arbeid gedurende de eerste 3 weken na de ingreep.
 • 6 weken na de operatie mag u weer gaan sporten.
 • De steunpleisters die de huid extra steun geven blijven 2 weken zitten.
 • Na de operatie zal het operatiegebied gevoelig zijn. De pijnstilling na de operatie wordt geregeld door de anesthesioloog. Dit is met doorgesproken tijdens de preoperatieve screening door de anesthesiemedewerker/anesthesioloog.
 • Eventuele niet oplosbare hechtingen worden na ongeveer 2 weken verwijderd als u voor controle op de polikliniek komt. Hiervoor krijgt u een afspraak mee.
 • 2 dagen na de operatie mag u weer douchen.

Complicaties
Bij iedere operatie is er kans op gangbare complicaties zoals infecties, bloeduitstortingen en bloedingen. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke complicaties mogelijk:

 • Omdat er onder de tepel weefsel wordt verwijderd, kan de tepel na de operatie intrekken.
 • De doorbloeding van de tepel kan in het gedrang komen en er kan littekenvorming van de tepel optreden.

Resultaat
Na 1 jaar is het eindresultaat te beoordelen. De genezing van de littekens is niet helemaal te voorspellen, dit kan per persoon verschillen.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan tijdens het volgende polikliniekbezoek of bel naar de Plastische chirurgie. De polikliniek is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur, tel.: (0570) 53 51 25.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.dz.nl/plastische-chirurgie.

Context menu